Belysningstekniska ­begrepp

Ljuslexikon

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst för prenumeranter. Genom att bli prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material.

Bli prenumerant

Definitionerna av vissa belysningstekniska begrepp, relaterade till LED har nyligen ändrats på rekommendation av den europeiska branschorganisationen LightingEurope. Här förklaras några av ändringarna:

”Armaturljusutbyte”

Armaturljusutbytet definieras som kvoten mellan armatur­ljusflöde och armatureffekt och anges i lumen per watt (lm/W). Denna parameter ersätter armatur­verkningsgraden för LED-armaturer, då den är en bättre indikator på armatureffektiviteten.

Detta är inte detsamma som ljusutbytet för den i armaturen ingående LED-modulen.
Armaturljusutbytet är inte tillräckligt för att jämföra olika armaturers effektivitet i en installation, då även ljusfördelningen inverkar.

”Livslängd / Ljusnedgång”

B-värdet slopas vid ljusnedgångsangivelser, då en analys har visat att skillnaden mellan basvärdet B50 och B10 är så liten att den ryms inom de toleranser, +/- 10 %, som är praxis.

Kvarvarande armaturljusflöde, Lx, vid ta 25° C redovisas för någon/några av standarddrifttiderna 35 000, 50 000, 75 000 eller 100 000 timmar. Drifttiden för armaturens mest vanliga applikation styr valet. Ett exempel på ny redovisning kan då bli L92 / 50 000 h.
Livslängder längre än 100 000 timmar går ej att redovisa då de blir alldeles för osäkra baserat på de tester som ligger som grund.

”Bibehållningsfaktor”

Som tidigare är bibehållningsfaktorn (MF) produkten av ljusnedgång (LLMF), lambortfall (LSF), armaturnedsmutsning (LMF) och rumsnedsmutsning (RMF). Dvs.:

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF

För att bestämma ljusnedgången för LED-armaturer väljer man fortsättningsvis den standarddrifttid som är mest relevant för applikationen, och Lx ger då underlag för bibehållet armaturljusflöde. Bortfall av LED-moduler, med god kvalitet, kan antas vara försumbart och LSF sätts till 1.

Publicerad den 30 januari 2019
Ur Ljuskultur Nummer 1, 2019

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.        m

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare