Ansökande

Bidrag

Medverkande

Om projektet


Skicka in

Tävlingsarrangörerna förutsätter att, genom insänd anmälan, accepterar ägaren och övriga berörda i projektet sin medverkan i tävlingen, samt att materialet får publiceras.
Det inlämnade materialet återsänds inte.
Inlämnaren av tävlingsbidraget är ansvarig för att samtliga medverkande nämns i materialet, då juryn inte har någon möjlighet att kontrollera dessa uppgifter.
Tävlingsarrangörerna förutsätter att inlämnaren samt övriga viktiga medverkande i de tre finalistprojekten närvarar vid prisutdelningen och presenterar sina projekt i bild och text.
Fullständiga tävlingsvillkor här.
spinner ikon