Konstverket spänner över sex våningar och finns inneslutet i ett glasschakt mellan trapplöpen. Schaktets mått är cirka 0,6x4,6 meter. Foto: Ruth Campau
Ramverket, med sin gulvarma färgton, har delats in efter en mänsklig skala och där glasen har måtten 92x192 centimeter.
Foto: Ruth Campau
Det infallande dagsljuset ger en spännande projicering av kulörer och mönster och växlar på de olika våningsplanen. Foto: Jan Töve
Ljuskonst

Every Color You Are

Barn- och vuxenpsykiatrin har flyttat in i nybyggda lokaler i Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhusområde i Borås. Här har man försökt skapa en mottagning som ska avstigmatisera den psykiatriska vården och vara en vacker miljö som uppmuntrar till omtanke om lokalerna och de som vistas där.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst för prenumeranter. Genom att bli prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material.

Logga inBli prenumerant

Som en del i omsorgen om att sätta människan i centrum rymmer byggnaderna några konstverk varav det största, Every Color You Are, beskrivs här.

Konstnären

Ljuskultur fick en intervju med konstnären Ruth  Campau från ateljén i Köpenhamn. I bakgrunden syns  en stor skalmodell av konstverket. Ruth betraktar sig i  första hand som bildkonstnär men hon har också ägnat sig åt måleri under många år. Hon berättar att hon  utvecklat en teknik som utgår från det hon kallar ett  ”mänskligt penseldrag”, vilket innebär att hon målar  långa, koncentrerade penseldrag på en akrylskiva som  ligger på golvet. Dessa sprider hon sedan ut med en  kvastliknande borste. Därefter digitaliseras måleriet  och överförs till glas via screentryck. Andra gånger kan  hon lägga färgad, transparent folie mellan två glasskikt.  Hon menar att dessa två tekniker tillsammans ger ett  slags konkret måleri som hela tiden förändras när man går runt och betraktar verket. Hon berättar att hon  arbetar mycket ”hands on” och gärna testar olika mate rial och tekniker.

Ibland läggs folieskikten mellan glasskivor, ibland  screentryckta på ytan enligt beskrivningen ovan. Hon  försöker att få en mix av dagsljus och artificiellt ljus i sina  konstverk. Variationen i kulör på skivorna kan vara stor,  allt från monokroma ytor till blandade kulörspektra.  Under intervjun visar hon fram material och exempel  med båda materialen och teknikerna.

Ruth Campau i sin ateljé
i Köpenhamn.

Konstverket

Konstverket Every Color You Are föregicks av en kontakt  med Västfastigheters konstenhet.

– Jag blev ombedd att lämna ett anbud i konkurrens  med två andra konstnärer, berättar Ruth.

Konstnärerna fick fria tyglar och upphandlings underlaget innehöll extremt få styrningar. Det enda  som var sagt var att konstverket skulle göras inom ett  tätt glasschakt och att det skulle vara i en psykvårdande  miljö. Glasschaktet ligger i ett trapphus med dagsljus  från fönster längs ena sidan av schaktet vilket löper i sex  våningar. Slutenheten innebär också att man inte kan  falla ned i trappschaktet. Alla fönster och dörrar som  omger schaktet är låsta.

”Det är ju lite speciellt att ljussätta glas och vi genomförde provbelysningar och tester tillsammans med konstnären och belysningsleverantören.”

Ruth tog fasta på att skapa något som skulle kunna  upplevas som ”öppet” till skillnad från låsta fönster och  dörrar. Namnet på konstverket har hon satt för att detta ska vara en plats där alla kan inkluderas. Genom att schaktet inte är en permanent uppehållsplats anser hon att man kan acceptera en mängd kulörer för att spegla  mångfalden. I mera slutna utrymmen kanske färgvalet  annars skulle vara mer begränsat för att inte påverka  betraktaren negativt. Tillsammans i projektet har man  eftersträvat en känsla av öppenhet vilket lett till att cirka  30 procent av glasskikten inte har någon kulör.

Fönsterpartierna i trappschaktet är av naturanodi serad aluminium. Detta var också tänkt för ramarna till  glasschaktets skivor. Ruth hade en stark känsla av att  man borde mjuka upp intrycket av det känslomässigt  kallare aluminiummaterialet. Hon föreslog därför att  schaktets ramar skulle målas i en mässingsliknande  kulör vilket också godtogs av både beställare och arki tekt. Hon menar att det varit ett mycket gott samarbete  mellan alla parter. Ruth beskriver sig i första hand som en  bildkonstnär och ingen ljusexpert. Därför anlitades WSP.

–Samarbetet med ljusdesignern WSP har fungerat  mycket bra. De har förstått vad det hela handlar om,  säger Ruth avslutningsvis.

Ljussättningen av verket

WSP kom in i projektet via ett anbud för belysning och elprojektering. Karin Hansson och Sara Ki Noguera Plans arbetar båda som ljusdesigners på WSP i Göteborg.

–Viktiga ledord i arbetet med den nya psykiatrimottagningen har varit att avstigmatisera genom normalisering. Dessutom ska byggnaden kännas som en sjukhusbyggnad bland andra och de anställda ska känna sig stolta över sin arbetsplats, säger Karin. Både Karin och Sara vill betona betydelsen av ljussättning/konst/arkitektur och vilken roll detta kan spela i en holistisk syn på vårdmiljöer. Forskningen visar att arkitektur och konst kan ha en positiv inverkan på läkandeprocessen, berättar Sara.

Redan tidigt i processen fick WSP kontakt med Ruth, som hade tydlig bild av hur hon ville ha ljuset i Every Color You Are.

–Det är ju lite speciellt att ljussätta glas och vi genomförde provbelysningar och tester tillsammans med konstnären och belysningsleverantören för att hitta rätt, säger Karin.

Konstruktionen i anläggningen bygger på glas i ramar. Glasen på utsidan till schaktet är screentryckta i sex olika kulörer men utifrån samma mönstermatris. Glaset är järnfattigt, härdat och laminerat med en sammanlagd tjocklek av 10 millimeter. Flaggorna inne i själva konstruktionen är gjorda av 8 mm glas, handmålade i sex olika kulörer och monterade i ställbara ramar som kan vinklas. På varje etage finns fem flaggor med varierande kulörer. Ljuslister med olika spridningsvinklar och färgtemperaturer testades för att få fram kulörerna på önskat sätt och stor omsorg lades på att få bort ljusspill från de kantmonterade ljuslisterna. Den fria änden på glasskivorna målades svart för att inte reflekteras i omgivande konstruktion. Ljuslisterna i flaggorna har tunable white-dioder som har programmerats så belysningen samspelar med dagsljuset som kommer in från den uppglasade fasaden i trapphuset.

– Vi har skapat tre olika scener: en för fullt dagsljus, en för gryning och skymning samt en för de mörka timmarna på dygnet. Ljussättningen i de olika scenerna och växlingarna mellan dem är ganska återhållsamma och upplevs harmoniska och lugna, vilket var viktigt i denna miljö. Det känns nästan som ett stort kalejdoskop och upplevelsen av konstverket ändras för varje trappsteg man tar, avslutar Karin.

Tekniskt sett kan varje våningsplan servas via dörrar i glasschaktets sida och beträdbara glasgolv så att man kan ta ut och tvätta glasskikten på flaggorna. Därför har kablarna som löper i schaktets sidoprofiler försetts med snabbkopplingar. Samtliga drivdon har placerats ovan undertak i schaktets översta del.

WSP har även gjort ljusdesignen i entrétorget och ljussatt ytterligare två konstverk: ”Guldregn” och ”Silvermoln” av Karin Jaxelius.

Publicerad den 1 oktober 2021
Ur Ljuskultur Nummer 4, 2021

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här