Skissernas Museum, Lund
Stenpiren, Göteborg
Tävling

Prisade projekt

Sveriges Arkitekter delade de prestigefyllda Kasper Sahlin- och Siena-priset på Arkitekturgalan den 28 november. Ljuset är en viktig del och Ljuskultur har därför tittat närmare på projektens belysningsidéer.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Kasper Salin-priset, vinnare 2017:

Skissernas Museum, Lund

Juryns motivering: ”En till synes enkel lösning i en känslig och mångbottnad situation. Med ett skickligt grepp låter den nya tillbyggnaden besökare n förstå hela Skissernas museums sammansatta struktur. I form av ett nutida tillägg i en beprövad arkitekturtradition skapas vackra ochvälkomnande rum som kan lyfta verksamheten till nya nivåer. Tätt samarbete mellan arkitekt och en ambitiös byggherrehar resulterat i en precist och noggrant genomförd utbyggnad som stärker kopplingen till museets samlingar och omgivande parkrum.”

Medverkande

Arkitekt: Elding Oscarson genom ansvariga arkitekter SAR/MSA Jonas Elding och Johan Oscarson Medverkande arkitekter: SAR/MSA Tristan Zelic, Matthias Salaets och Gustaf Karlsson samt Yuko Maki och Paolo Migliori, Elding Oscarson

Övriga medverkande: Patrick Amsellem, Skissernas museum, Laine Montelin, Tyréns, Jörgen Hagö, Hagö Konsult, Fredrik Pernmatt, Ramböll och David Tonegran, Bricon Beställare: Statens Fastighetsverk genom Maria Nordh Ljusdesigner: ÅF Lighting, Peter Rosenkvist, ansvarig ljusdesigner; Karolina Potocziak, biträdande ljusdesigner (ritningsarbete och testning av scenarior i Dialux)

Om belysningsidén:
Syftet med renoveringen och tillbyggnaden har varit att sätta museet på den internationella konstkartan. Därför har också visionen med ljussättningen varit högsta tänkbara – inom ekonomiskt rimliga nivåer. Alla tänkbara ljusdesignparametrar har använts för att ta fram en intressant och stimulerande miljö:

Ingen armaturhar ett Ra under 92 för att garantera att komplexa färgnyanser kommer fram både i konstverken och i rumsmaterialen, som är av äkta naturmaterial. Ljusdesignern har jobbat med kontraster och ljusriktningar för att locka fram skulpturers former och rörelser och på det sättet ge liv åt vad som annars kan upplevas livlöst och dött. Man har också blandat mörkare partier med välbelysta – för att locka besökaren att röra sig vidare i utställningen. Variationer i ljusnivåerna mellan rummen är också av betydelse. Vissa passager är medvetet belysta på en låg nivå för att ge besökaren en kort paus mellan upplevelserna. Detta i sig lockar fram nyfikenheten för det som händer ”runt hörnan”.

Väggytorna är belysta med en något kallare färgtemperatur (3000K) än de centrala delarna (2700K) – en finess som ger en luftighet och speciell, nästa osynlig dynamik åt rummet.

Siena-priset, vinnare 2017:

Stenpiren, Göteborg

Juryns motivering: ”I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär. Platsens gestaltning möter stadslandskapet och skalan i det stora vattenrummet balanseras med väl avvägda tillägg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj.”

Medverkande:

Landskapsarkitekt: Sweco Architects genom ansvarig arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA Henrik Fogelklou. Handläggande landskapsarkitekt LAR/MSA Hanna Hjalmarsson och landskapsarkitekt MSA Hanna Gustafsson samt byggnadsingenjör Marcus Isaksson. Medverkande landskapsarkitekter: LAR/MSA Maria Modin och Urban Rickardsson samt arkitekt SAR/MSA Malin Mirsch. Terminalbyggnad och hållplatsutrustning: Pekka Leppänen, Sweco Architects Beställare: Göteborgs stads trafikkontor, projektledare Per Olsson (2010–12/13) och Linda Leman (2012/13–16) Ljus­designer: Johan Lidström, JLC.NU Ljusdesign Belysningsprojektör: Jan-Erik Wallerstedt, Belpro Belysningsprojektör byggnad: Leif Avikainen, då Sweco, nu ÅF.

Om belysningsidén:
Belysningsidén utgår från områdets funktion som en knutpunkt för buss-, båt- och spårvagnstrafik samt cykel- och gångtrafik och underlättar navigeringen mellan trafikslagen, både genom terminalbyggnaden och utanför. Utmed spårvagns-, väg- och cykelstråk består belysningen av trafikarmaturer på kontaktledningsstolpar. I övrigt belyses platsen i princip helt från integrerade armaturer i arkitektoniska element för att skapa en stolpfri miljö.

Kajernas belysning utgår till största del från handledare där de sitter väl avbländade. Belysningen skapar här en inramning och definition av flytbryggor och kajer. Renoveringen av Stora Bommens bro och anpassning till nya regler gjorde att belysning kunde integreras i nya räcken samt att den gamla vändskivan som bron vilar på blev svagt belyst inifrån. Den huvudsakliga vägledningen söderifrån är den kontrastrika markbeläggningen som kan liknas vid en matta. Denna kantas av de identitetsskapande ”kranmasterna” i utskuren cortén som återkopplar området till gammal varvsindustri. På hållplatserna är belysningen integrerad i väderskyddens konstruktion och skapar ett bländfritt ljus.

Publicerad den 31 januari 2018
Ur Ljuskultur Nummer 1, 2018

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här