För att klara av kraven har man installerat två nivåer av armaturer längs planens långsidor. Den undre nivån tillgodoser belysningen av området kring sidolinjerna och de nedre läktarsektionerna. Den övre nivån har riktats för att täcka resten av planen.
För montaget av lång­sidornas armaturer utnyttjas takets bärande konstruktion
Skåpen för armaturernas don har placerats lättåtkomliga.
Utifrån arenans utformning har speciella ställningar skapats över läktaren på planens kortsidor för att komma upp i höjd och kunna leverera en anläggning i enlighet med UEFA:s krav.
Arenabelysning

Borås Arena i nytt ljus

Fotbollsarenan i Borås har fått en ordentligt uppgradering, både när det gäller utrymmena och framförallt belysningen. När det blir invigning är ännu oklart då coronapandemin förändrat planerna.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Borås Arena är den tredje fysiska platsen för IF Elfsborgs hemvist. Anläggningen stod färdig år 2005 och ersatte då den intilliggande Ryavallen vilken togs i bruk 1941 och som fortfarande används som tränings- och friidrottsarena. Idrottsföreningen Elfsborg startades 1904 och då spelade man på Ramnavallen. Den allsvenska debuten skedde 1926 och sedan dess har IF Elfsborg vunnit SM-guld sex gånger, senast 2012. Av föreningens mer namnkunniga spelare kan nämnas bland andra Thomas Ahlström och Anders Svensson.

Belysningen från 2005 hade tjänat ut och var i behov av att ersättas av modernare ljus med möjlighet till styrning. De tidigare metallhalogenbestyckade armaturerna om 2 kW per styck har bytts mot LED-armaturer med helt andra möjligheter till styrning av ljuset. Detta var dock inte den enda anledningen till att man tog beslutet att bygga om arenan. UEFA (the Union of European Football Associations) hade i och med 2016 kommit med nya krav och riktlinjer som ställde större krav på belysningsanläggningen än vad den tidigare kunde leverera. De nya kraven har tillkommit för att bland annat ge bättre förutsättningar för mediabevakning och säkerhet inne på arenan. Borås Arena fick dispens att hantera dessa krav och arbetet med att uppgradera belysningen startade 2018.

Upphandlingsprocessen

IF Elfsborgs motto ”Vi tillsammans” kan också sägas ha präglat arbetet med att uppgradera och modernisera belysningsanläggningen.

– Flera parter har varit involverade men från beställarens sida var man mån om att skapa en sidoentreprenad för belysningen till själva huvudentreprenaden där belysningsleverantören skulle ta ett större ansvar än normalt, säger projektledaren Börje Johansson.

Han har varit ansvarig för el och belysning och fungerat som beställarens förlängda arm i processen.”En viktig del i anläggningen skulle vara att skapa en enkelhet med ett antal scenarier med olika behörigheter. ”

– Vi gjorde en rambeskrivning för en totalentreprenad. Genom prekvalificering valdes fyra leverantörer ut som fick lämna förslag till hur man skulle uppfylla kraven och några leverantörer tillkom ytterligare under urvalsprocessen. Utvärdering av anbuden skedde både utifrån kvalitet och ekonomi där anbudsgivarna hade krav på sig att lämna referenser på liknande arbeten, berättar Börje Johansson vidare.

I samband med utvärderingen föll några anbudslämnare ifrån som inte kunde uppfylla kraven.

– Ett par gick vidare och med dem hade vi kontinuerliga samtal och där det gjordes justeringar både av förslag och ekonomi. En av svårigheterna med att uppfylla UEFA:s krav på strålkastarnas placering är att kraven mer är anpassade till större arenor än den här varför man både får göra kompromisser och hantera dessa frågor på ett speciellt sätt, berättar han.

Att upphandlingen skedde via Arenabolaget och inte Borås kommun, gav större handlingsfrihet vid själva upphandlingen, menar han, men betonar också att de kvalitativa kraven på anbudslämnarna och lösningarna varit stora. Självklart har prisbilden också varit en del i utvärderingen och upphandlingen.

Brukarvänlig belysning

Jonas Kallin har representerat hyresgästen IF Elfsborg i hela processen men där tyngdpunkten av hans arbete legat i skedena före och under upphandling.

–Min medverkan har varit att tillvarata brukarintressena både under utformandet av rambeskrivning såväl som vid utvärdering och upphandling, säger Jonas.
Han tillfogar att rambeskrivningen gjordes med breda penseldrag för att tillvarata kreativiteten hos anbudslämnarna även om man som brukare har haft relativt god kunskap om marknaden.”Större arrangemang som O-ringen, Diggiloo, Linnémarschen, konsert med Elton John med flera har gästat arenan.”

–En viktig del i anläggningen skulle vara att skapa en enkelhet med ett antal scenarier med olika behörigheter, allt ifrån vaktmästarbehörighet med möjlighet att reglera belysningen vid match, träning och paus till den högsta behörigheten som ger möjlighet att programmera om belysningen. Mycket har hänt med tekniken sedan 2005 och med LED har helt nya möjligheter öppnats för att kunna interagera i samband med matcher och event, fortsätter Jonas.

Han berättar också att donen till varje armatur placerats så att de lätt kan nås via skåp bakom läktarna eller från markplacerade skåp på kortsidorna. Genom att ­systemet har adress till varje separat armatur och don kan dessa fjärrövervakas och styras. Fel på ett don ger larm i form av en felkod som sedan kan sökas i systemet.

UEFA-krav

I nuläget är arenans belysning klassad som UEFA ­level A klass 3 vilket medger matcher på landslagsnivå och upp till semifinal i Champions League-matcher. ­Kraven på vertikalbelysning är > 1500 lux och för vertikalbelysning gäller minst 1250 lux som medelvärde. Enligt Jonas Kallin kan den mer krävande klass 4, som skulle tillåta final i Champions League, uppnås genom justeringar och anpassningar av den anläggning man nu byggt. Det gäller till viss del justeringar av belysningen men även komplettering av antalet press- och kommentatorsplatser.

– All installerad nödbelysning och talat larm går på UPS. Vad gäller planens belysning finns också krav på avbrottsfri kraft och den kan vi uppnå med ett mobilt reservkraftaggregat, fortsätter han, men att detta enbart gäller vid UEFA-matcher och landskamper.

– Som vi hade det tidigare var ett avbrott i strömförsörjningen katastrofalt med tanke på tiden att tända upp de metallhalogenbestyckade armaturerna. Nu har vi dessutom strömförsörjning från två håll vilket känns som en extra säkerhet vid ett eventuellt bortfall.

Belysningsanläggningen

Hur ser då den nya belysningen ut? Frågan går till Jan Börjesson som är Country Manager för Zumtobel Group, Sverige. Utöver sin säljande roll har han även varit projektledare för belysningsleverantören. Zumtobel har varit underentreprenör till Assemblin AB som stått för själva installationen.

– Att vi tidigare hade levererat belysningsanläggningen till Borås Arena 2005 var ingen garanti för att komma ifråga denna gång, men då vi fått anbudet i ­konkurrens med flera andra uppfattar jag att vi kom med ett realistiskt och genomtänkt förslag i förhållande till ekonomin. Vi har levererat tre typer av armaturer, Altis Sport med medium och wide beam för långsidorna och Altis Area för att klara av kortsidornas krav på ­belysning av linjer. Dessutom har vi använt Area Flood Pro som läktarbelysning. Ljusberäkningarna har gjorts av Zumtobel i Österrike och kollegorna där har även stått för teknisk support. DMX-leveransen har handlats upp från det tyska företaget LightLife.

– Den största utmaningen med detta projekt har varit att kombinera arenans arkitektur med UEFA:s krav både på lux och armaturernas placering. Läktarna på de flesta svenska arenor är som regel för små och för låga, menar han.

– Vi har uppfyllt samtliga skallkrav men fått göra vissa avsteg vad gäller rekommendationer för armaturernas placering, avslutar han.

Armaturerna som använts för att belysa planen har färgtemperaturen 5700K och en färgåtergivning på CRI 80 vilket klarar de krav som UEFA har på level A
(> 5000K – < 6200K respektive ≥ 80 Ra). Vad gäller flimmer har arenan < 1% i jämförelse med kraven på 15 % (max) och 12 % (medel).

Entreprenaden

Christian Levinsson på Assemblin El AB, Borås har ­ansvarat för installationen. Han berättar att man startade i slutet av november 2018 med att demontera befintliga strålkastare på master och tak. Arbetet med detta var klart i december.

– Den rullande projekteringen av anläggningen hann ikapp vid årsskiftet och efter det har det bara varit att jobba på, säger han. Vi har monterat cirka 220 armaturer för själva planen. På fråga om vad han anser varit den största utmaningen i detta projekt pekar han på årstiden.

– Tack vare en mild vinter slapp vi snö och kyla. Boråsområdet är normalt en relativt regnrik trakt och ligger på cirka 135 meter över havet vilket under
en normal vinter även ger en del snö. Han anser vidare att det har funnits en bra dialog inom projektet med högt i tak.

Ekonomi och energieffektivitet

Att ”räkna hem” en uppgradering från metallhalogen till LED brukar inte vara något större bekymmer sett ur ettlivscykelperspektiv. Resultatet i fallet med Borås Arena visar på positiva förändringar i energi­förbrukningen.

–Tidigare belysningsanläggning drog 398 kW per timma medan den nya istället drar 285 kW, räknat på att anläggningen går på 50 % innan match men går upp i full effekt tio minuter innan matchstart, säger Börje Johansson. Han tycker att arbetet fungerat bra – man har hållit sig inom budget och konstaterar också att man gjort ett riktigt och bra köp. Jonas Kallin håller med och anser att man valt bra leverantörer både vad gäller montage/installation och armaturerna och dess mjukvara – leverantörer som är vana vid denna typ av anläggning.

– Energiförbrukningen har stuckit i ögonen de senaste tre åren där halogenljuskällorna haft en livslängd på kanske 3000 timmar och en kostnad av 2000 kronor per styck, säger han vidare.

– Vi har ju i och med den nya anläggningen nu också helt andra möjligheter att låta ljuset interagera med verksamheterna på arenan, vare sig det handlar om matcher eller andra event och konserter. Arenan har cirka 2000 nyttjandetimmar per år. Det är som tidigare nämnts inte bara matcher på arenan. Större arrange­mang som O-ringen, Diggiloo, Linnémarschen, konsert med Elton John med flera har gästat arenan.

Uppföljning och validering

I månadsskiftet mars/april har anläggningen testats genom bland annat ljusmätningar.

– Resultatet av dessa gav indikation om att några armaturer hade lite fel vinkel, säger Jan Börjesson.

– Dessa kommer omgående att justeras. Genom en egenutvecklad mjukvara kan man koppla upp sig på arenans nätverk och göra justeringar av ljusförhållandena. Dessa kan till och med göras av våra kollegor i Österrike. Efter justeringar upprättas ett officiellt mätprotokoll som kommer att överlämnas till IF Elfsborg för att sedan skicka detta till Svenska Fotbollförbundet, avslutar han.

Den satsning man nu gjort genom att uppgradera arenan till ny, funktionell LED-belysning sker på många håll på arenor på kontinenten.

– Så vitt vi vet är det bara här och i Västerås som detta gjorts i Sverige hittills, konstaterar en nöjd Börje Johansson.

Jonas Kallin, evenemangsansvarig inom IF Elfsborg, har medverkat i ett tidigt skede med bland annat kravställningar på belysningen.

 

 

 

Publicerad den 27 maj 2020
Ur Ljuskultur Nummer 3, 2020

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här