Svenska Ljuspriset

12 tävlar om Svenska Ljuspriset

Årets tävlande om Svenska Ljuspriset är utsedda. Det är tolv ljusprojekt som har chansen att vinna det prestigefyllda priset.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Fakta om tävlingen

Svenska Ljuspriset är idag mycket prestigefyllt och deltagandet och utmärkelsen ger mycket positiv uppmärksamhet för alla inblandade i projekten. Tävlingen har en lång historia och anordnas nu för 28:e året i rad.

Årets jury

Juryn i årets tävlingsomgång består av:
Johanna Enger, Ljusdesigner MSc, Adjunkt i ljusdesign, Konstfack, Doktorand i miljöpsykologi, Lunds universitet, ordförande, Svenska Belysnings­sällskapet Margaretha Stenmark, Ljusdesigner/Belysnings­tekniker, projektledare Lights in Alingsås, Västljus Ingvar Eriksson, ingenjör, Sydljus.

OBS! På grund av coronakrisen är det i dagsläget osäkert hur och var priset kommer att delas ut i höst. Håll utkik på www.ljuskultur.se och Ljuskulturs sociala kanaler för mera information.

FINALISTERNA OFFENTLIGGÖRS DEN 11 JUNI! 

Tävlingsarrangörer

 

Huvudsponsor

De nominerade är…

Arcam EBM, Härryda

Arcam EBM är en världsledande tillverkare av 3D-skrivare för metall­produkter. Deras speciella sintringsteknik där metall smälts samman under en elektronstråle är utgångspunkten i lokalernas övergripande gestaltningskoncept, Metamorfos. Metamorfos är ledordet även för belysningskonceptet som, bl a använder varierande färgtemperaturer. Ljuset och byggnaden smälter ihop genom ett logiskt samspel av kallare ljus på vertikala ytor och varmare närmast människorna. Belysta vertikaler och integrerat ljus i inredningen skapar en dynamisk variation i ljussättningen. Belysningskonceptet är en helhetsupplevelse ända från parkeringen och vägleder besökaren med en variationsrik och intresseväckande ljusmiljö genom lokalen där viktiga blickpunkter och funktioner i inredningen lyfts fram med hjälp av ljus.

Beställare: Arcam EBM
Beställarrepresentant:
Kim Dahlström, Arcam EBM
Ljusdesigner: Tobias Andersson
& Tobias Olsson, Sweco
Arkitekt och inredningsarkitekt: Christian Kahlefeldt & Cecilia Kassmyr, gestalt arkitektur
Projektledare: Bosse Famborn, Sweco
Delprojektledare el: Martin Gelander, Sweco
Elkonsult: Assist Elkonsult
Belysningsstyrning: Elprokon
Elentreprenör: Alf Ericson Elektiska
Belysningsleverantörer: XAL, iGuzzini, Utskottet, Fagerhult, Vibia, Rebel Light, Quasar, Luxlight, Fergin, Louis Poulsen, Ljusdesign Gävle, Ateljé Lyktan

Avenyporten, Göteborg

Uppdraget är initierat av Avenyföreningen i Göteborg och fött ur ett ­behov av att öka attraktiviteten och den upplevda tryggheten
i centrum. Tanken med ljussättningen är att synliggöra de båda byggnadernas fulla volym och stora andel arkitektoniska detaljer på ett aktningsvärt sätt under kvällstid. Idén tog stöd i vetskapen att en ­upplevelsemässigt omhändertagen miljö tenderar bidra till en ökad känsla av såväl trygghet som attraktion. Gestaltningskonceptet grundas på en variation i ljusfärg hörn- och mellanpartier sinsemellan.
Vidare kom byggnaderna tydligt att stärkas som orienteringspunkt och landmärke i staden, där de under kvällstid träder fram som en kärnfull, sammanhållen portal som markerar begynnelsen av ­Kungsportsavenyns esplanad.

Beställare: Wallenstam; Patrik Persson
Ljusdesign: White Arkitekter; Andreas Milsta, Marcus Anderson,Viktor Martinsson, Christina Vildinge, James Anderson
Elkonsult: KABA Konsult; Conny Ulvåknippa
Elentreprenör: S.O EL; Christian Axelsson
Belysningsleverantörer: Stockholm Lighting
Company, iGuzzini, Luxlight

Brf Viva, Göteborg

Brf Viva är ett unikt bostadsprojekt och ett resultat av många års forskning kring att bygga, bo, och leva så hållbart som möjligt. Projektet omfattar 6 hus med 132 lägenheter samt gemensamhetsytor. Arkitekturen och ljusgestaltningen går hand i hand med hållbarhetskraven. Byggnaden känns levande genom sin fasadbelysning med en kombination av ­balkong- och loftgångsbelysning där armaturerna i loftgångarna dimmas upp och ner vartefter de boende passerar. Innergårdarna har en intressant utformning med gångar rakt på berget och belyses med låga ljusnivåer och rörliga ljusaccenter som är både mysiga och spännande på samma gång. Genomtänkta och kreativa ljusidéer för ökad trygghetskänsla och visuell vägledning har förverkligats genom hela projektet, i gemensamhetslokaler, cykelutrymmen och utegymmet.

Beställare: Riksbyggen
Belysningsplanerare: Ulrika ­Samuelson, Rejlers Sverige AB
Arkitekt: Malmström Edström Andreas Norrman, Robert Grandin Landskapsarkitekt: 02 Landskap Johanna Zetterlund, Sabina Richter
Elkonsult: Rejlers Sverige AB,
Bengt Sinander, Martin Ekelund, Johan Hyttinen, Toni Rönkkö
Elentreprenör: Electroteam, Ola Ahlqvist
Belysningsleverantör: Fagerhult, SG, Fox Design, iGuzzini, Elektro­skandia, LTS, Selux, Luxlight, Zumtobel, Hidealite, Proton,
Glamox, Graypants, Solar Light

Foajén, Malmö

Uppdraget med detta kontorshus med en vacker foajé i entrévåningen var att skapa en gestaltning som bidrar till den representativa miljön med en välkomnande känsla i entré och trapphus samt behagligt ljus på kontorsplanen. Byggnaden skulle uppfylla miljöcertifieringarna BREEAM och WELL. Belysningsidén grundar sig på projektets ledord: rå elegans, ärliga material, äkthet och genuinitet. Armaturer är diskreta och underordnar sig arkitekturen, ljussatta vertikaler skapar blickfång och kontraster på kontorsplanen. Hyresgästen kan själv komplettera belysningen med mer dekorativa armaturer vid ex pentry och receptioner. Arbetsplatsbelysningen ger bra synergonomi och omsorgen om belysningen märks i hela byggnaden, från cykelparkering i garaget till takpark.

Beställare: Jernhusen, Thomas Sandberg
Belysningsplanerare: Belysningskoncept av WSP
Arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt och konstruktör: Fojab Arkitekter
Elkonsult: Programhandling
och systemhandling WSP
Elkonsult: Bygghandlingar
Eitech som underkonslut till Hent
Elentreprenör: Eitech som
underkonsult till Hent
Belysningsleverantörer: Ateljé Lyktan, Rebel Light, Reggiani, Hide A Lite, IGuzzini, Beslag Design, Glamox, Fagerhult, Zero, Luxlight,Ecolux, Stockholm­lighting, Cardi.
WELL och BREEAM certifiering: Cowi

Lillån, Alingsås

Den fasta Jubileumsinstallationen är en 400-årsgåva till Alingsås och en del av Lights in Alingsås 20-årsfirande. Den valda platsen, Genius Loci (platsens ande) har varit inspirationen och ledordet i att i innerstaden skapa en plats för reflektion utan störande ljus från omgivningen, en plats som bjuder in till att dröja kvar, lyssna på den porlande ån och lövens vindspel. Konceptet består av följande delar: under dagtid förstärks och reflekteras platsens natur och rofylldhet genom de specialritade spegelklädda belysningsstolparna, vid skymning tänds belysningen som speglar broarna och trädkronorna i ån. Längs hela stråket spänner vajrar som möjliggör olika tillfälliga installationer. De omgivande gång- och bilbroarna har också fått arkitektonisk ljussättning och blir därigenom viktiga fokuspunkter på respektive sida av å-rummet.

Beställare: Alingsås Energi Nät AB
Belysningsplanering: 
Ansvarig ljusdesigner: Kai Piippo (Light Bureau),Torbjörn Eliasson (White Arkitekter)
Medverkande ljusdesigner: Seren Dincel (Light Bureau), Helena Aman Johansson (Light Bureau)
Elentreprenör: Alingsås Energi Nät AB
Belysningsleverantörer: Nybergs Svets AB (belysningsstolpar), Meyer (Fergin), Luce&Light

Lögarängsbadet, Västerås

Lögarängsbadet är ett helt nytt badhus som ersätter det gamla badhuset med samma namn. Badhuset innehåller en 50-meters ­tävlingsbassäng (typ 1 för internationella och nationella tävlingar), en undervisningsbassäng, en multibassäng med hopptorn, ett litet äventyrsland för barnen samt café och relaxytor. Belysnings­idén har varit att skapa en inkluderande miljö, alla ska känna sig välkomna men ingen känna sig uttittad. Balansgången har legat i att hitta det lilla extra för publika ytor som bassänger och få dessa att gå hand i hand med bakomliggande ytor som omklädningsrum, där mer standardlösningar valts. Besökaren ska känna att man byter miljö, samtidigt som man känner igen sig. Ett ytterligare mål har varit att belysningen ska förstärka materialen och arkitekturen för att öka känslan av trivsel.

Beställare: NCC (Systemhandling) Assemblin EL (Bygghandling) Slutkund: Västerås Stad Herman Söderqvist (Proqvera)
Belysningsplanerare: Rejlers Sverige AB, Fredrik Hallberg
Arkitekt och inredningsarkitekt: Liljewall, Maria Johansson
Elkonsult: Rejlers Sverige AB, Mikael Berger
Elentreprenör: Assemblin EL; Örjan Jansson
Belysningsleverantör: Fox Design, Fagerhult, iGuzzini, Hidealite, Malux, Glamox, XAL, Luxlight, Traxon, Ateljé Lyktan

Microsoft, Stockholm

Microsofts kontor är en öppen, kreativ aktivitetsbaserad arbetsplats med olika upplevelser, funktioner och plats för människa och natur. ‘At home in Stockholm’ är inredningskonceptet som bygger på en hemma-hos känsla, där de fyra årstiderna inspirerar till föränderlighet, något som belysningen förstärker. Kontoret är uppdelat i 4 olika zoner: focus, energy, collaboration och exploration för respektive årstid. Ljuset varieras i zonerna genom tre olika lager; allmänljus, miljö- och effektbelysning. Intensitet och tydlighet i lagren skiljer sig åt för att framhäva de olika stämningarna. Stor vikt har lagts vid att få ljus och material samarbeta och skapa unika, vackra effekter som inte alltid behöver vara så tekniskt avancerade. Att med enkla men genomtänkta lösningar påvisa ljusets viktiga roll som stämningsskapare och länk mellan konceptuell vision och färdigt resultat har visionen varit.

Beställare: Microsoft
Belysningsplanerare: Paloma Design Studio
Hyresgästens arkitekt/­inredningsarkitekt: MER arkitekter
Elkonsult: Tjuren
Elentreprenör: K4
Belysningsleverantörer: XAL, Zero, Modular, Maxel, Fagerhult, iGuzzini, Rebel light
Leverantör av belysningsstyrning: Helvar

Uplands Enskilda bank, Uppsala

Projektet handlar om en nybarock-byggnad i röd sandsten, en anrik bankbyggnad, som hamnat i stark arkitektonisk kontrast till intilliggande Åhlénshusets nya fasad med en gigantisk spegelreflektion. Visionen var att skapa en stark förankring och varm glödande, livfull känsla, som istället utnyttjar den intilliggande fasaden. Ljuset ska upplevas mjukt och vänligt och handla om liknande belysningsprinciper som Rådhusets: med ljus på pilastrar, detaljer som landskapsvapnet, i högdel mot Stora torget samt i gatuplan. Bankhuset har genom ljussättningen tagit tillbaka sin självklara plats på Uppsalas mest centrala torg.

Beställare: MEAs fastigheter
Belysningsplanerare: Stina Marsh, Bjerking
Arkitekt och inredningsarkitekt: Ture Stenberg, 1906–1909
Elkonsult: Björn Österman, Bjerking
Generalentreprenör: Byggconstruct
Elentreprenör (UE): Lundqvist El i Uppsala
Elentreprenör (Uppsala
Kommun, delägare i anläggningen med väggarmaturer i entréplan): Vattenfall
Belysningsleverantörer: iGuzzini, Stockholm Lighting Company, Flux, Schréder

Victoriagården, Göteborg

Omvandlingen av Victoriagården handlade om att göra platsen till ett intressant, Instagramvänligt besöksmål. För att skapa något som drar till sig blickarna och ger identitet valde man högt svävande lysande former. En specialarmatur togs fram för formen skulle vara unik, cirkulära ytor pendlade på linspänd vajer, hängande på rader rakt över fasad till motstående fasad. Ytorna är belysta underifrån och ger ett mjukt ljus tillbaka ner på gården. Det stora antalet lys­ande objekt skapar en magiskt fin himmel att upplevas inifrån gården. I solsken skapar armaturerna dessutom ett skuggspel som projiceras på fasaderna. I kontrast till det mjuka ljuset uppifrån finns en fasadbelysning med riktat nedljus på låg höjd på den varmgula och tegelfärgade fasaden. Rummet är behagligt att vistas i med ett mjukt och varmt ljus och utan bländning.

Beställare: Kim Gerum, Wallenstam
Belysningsplanerare: John Hallgren, Taras Ljusdesign, Johan Olsson, Bornstein Lyckefors
Projektledare: Marie Taberman, Wallenstam
Elkonsult: Conny Ulvåknippa, Kaba Konsult Ab
Entreprenör: Mats Regner, Amevi
Belysningsleverantörer: Blond Belysning, Fergin, Iguzzini

Vasabron, Göteborg

Vasabron från 1907 i jugendstil sträcker sig över Vallgraven. När bron byggdes om handlade det om att återsätta de vackra stenarbetena i mellanstöd, kajer och stenstoder vid broändar. En utmaning var att sammanföra bevarade detaljer med dagens krav på en säker och stark brokonstruktion. Ambitionen har varit att ljussätta bron utan åverkan på detaljerna, många med kulturhistoriskt värde. En specialritad LED-list togs fram för räckesbelysning i nära samarbete med konstruktion, armaturleverantör och antikvarie. Man konstruerade också specialritade montagedetaljer, inspirerade av jugendstil. Projektet har varit komplext och pågått under flera år men nu har kan stadens trafikanter och nattvandrare njuta av en trygg miljö som samtidigt ger en upplevelse av tidlös arkitektur i vacker belysning.

Beställare: Trafikkontoret Göteborg Stad
Ljusdesigner/­belysningsplanerare: Light Bureau; Parviz ­Dadgostar och Daniel Valentin
Uppdragsansvarig konsult: AFRY
Elentreprenör: Trafiksystem Väst AB
Armaturleverantörer: Luxlight, Fergin, Signify
Leverantör av belysnings­styrning: Capelon

Västerbron, Stockholm

Västerbron från 1935 sträcker sig över Riddarfjärden i sin tidstypiska funktionalistiska arkitektur som är kulturminnesmärkt. Fasadbelysningens syfte har varit att göra bron till ett landmärke även kvällstid. Den östra delen hade tidigare belysning, dock omodern och tagen ur drift. Ljuskonceptet har prioriterat att visa bron från långt håll och fokuserar på att lyfta fram det karaktäristiska; den smäckra stål-konstruktionen, de eleganta bågarna samt deras möte med brobanan. Ljuset är vitt och skiftar i intensitet och ton efter tiden på dygnet, för att redovisa brons material och färg på ett naturligt sätt. Intentionen med stadens ljusvision är att enskilda objekt inte ska överordna sig ljus­landskapet varför ljussättningen är utförd så att bron ska upplevas som närvarande men inte alltför framträdande kvälls- och nattetid.

Beställare: Stockholms stad, trafikkontoret, Anders Hedlund
Belysningsplanerare: Anna Waernborg, (då Sweco nu Light Bureau), ljusberäkningar Majid Miri, Sweco
Elkonsult: Daniel Haglund, Sweco
Elentreprenör: Dan Eriksson, One Nordic och Mattias Lefrell, Stefan Sunesson m.fl. från Klätterservice
Byggledare: Tomas Lundh, TLU Consulting
Konstruktör: Frans Cleveson, (då Sweco, nu Teracom)
Smed: Olle Holmström, Ytbolaget
Armaturleverantör: Mikkel Toksvaerd, Martin professional/Lite Nordic gm Fredrik Andersson, Kreativ Teknik
Leverantör av belysnings­styrning: Pharos gm Kreativ Teknik

Örgryte gamla kyrka, Göteborg

Denna 1730-talskyrka hade länge varit i stort behov av renovering och restaurering. De vackra takmålningarna i rokokostil var slitna och kyrkan upplevdes mörk och så dåligt belyst att besökarna hade problem med att se i psalmböckerna. Grundidén har varit att behålla de befintliga ljuskronorna, förstärka allmänbelysningen samt förbättra belysningen vid altaret och koret. De befintliga ljuskronorna har ombestyckats och man har skapat bättre siktlinjer i kyrkorummet genom att höja kronorna en aning. Den mest dramatiska förändringen skapar den upplättande belysning mot det vackra innertaket. Här har linjära LED-profiler dolts på den fris som löper kring kyrksalen. På samma ställe har mindre spotlights monterats för ett bättre ljus under förrättningar, för ”scenljus” och ljus åt altartavlan och koret, på orgelfronten samt predikstolens utsmyckningar.

Beställare: Örgryte pastorat
Belysningsplanerare: ELK i ­Göteborg AB, Petra Sandberg
Arkitekt/inredningsarkitekt: Gajd arkitekter, Caroline Losman/ Oliver Benkert
Elkonsult: ELK i Göteborg AB, Jimmy Ljungholm
Elentreprenör: S & O El, Kjell Andersson
Armaturleverantörer: Erco, Luxlight, Ledvance, SG Armaturen, Hide-a-lite
Leverantör belysningsstyrning: Luxlight, Okero

Publicerad den 27 maj 2020
Ur Ljuskultur Nummer 3, 2020

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här