En beställares syn på ljus

”Belysning viktigt för en trygg, säker och välskött stad”

Lars Cha

Projektchef, Fastighetskontoret, Stockholms stad

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Du är ny på posten som projektchef, vad innebär ditt nya jobb?

– På Fastighetskontoret finns det en avdelning som ansvarar för genomförande av stadens fastighet och byggnadsinvesteringar. Jag är avdelningschef för projektavdelningen och tillsammans med våra fantastiska och engagerade medarbetare ska vi genomföra stadens planerade investeringar.

Berätta om din bakgrund.

– Jag kommer närmast från Botkyrka kommun där jag har arbetat som byggchef. Jag har närmare tjugo års erfarenhet av att arbeta med byggprojekt inom kommuner och i det privata näringslivet. Min anställning på Fastighetskontoret började jag den 1 oktober.

Stockholm har ett stort fastighetsbestånd. Hur stort och hur ser det ut när det gäller renoveringsbehovet i stort?

– Fastighetskontoret äger och förvaltar ett fantastiskt spännande bestånd med byggnader som är strategiskt viktiga för Stockholm och stockholmarna. Det är alltifrån idrottsanläggningar och museer, bibliotek, kultur- och medborgarhus till saluhallar, bergrum, kontor, slott, torp och profil­byggnader som Stadshuset. Fastighets­beståndet innehåller 322 fastigheter och 1056 byggnader.”Jag skulle också vilja lyfta ett innovationsprojekt, nämligen desinficerande LED-belysning i simhallar för att kunna sänka klorhalten i vattnet.”

Vi genomför både stora och små projekt, cirka 500 per år, men eftersom vi har ett stor renoveringsbehov har vi också ett stort behov av underhåll i många fastigheter. Som exempel ser vi stora upprustnings­behov inom framförallt badanläggningar. Åkeshovs simhall renoverades för några år sedan och nu har vi precis färdigställt Forsgrenska badet och samtidigt pågår renovering av Högdalens simhall.

Vad har Stockholms stad för vision när det gäller fastighetsinvesteringar?

– Vi ska förvalta och utveckla fastigheter som är strategiskt viktiga för Stockholm och alla som bor och vistas i Stockholm. Vad som är strategiskt viktigt kan variera över tid och beroende på politisk majoritet, men i huvudsak handlar det om att säkerställa att staden har de lokaler som krävs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett socialt, hållbart och ekonomiskt sätt.

Vad ser du som viktigast när det gäller förvaltning och utveckling av fastigheter inom den kommunala sfären?

– Vi har många fina kulturklassade ­byggnader som kräver varsamhet och beaktande av bevarandevärden i renoveringsarbetet. Där har vi ett stort ansvar att bevara ­kulturhistoriska värden för framtida ­generationer. Vi är även med i områden där staden växer och investerar framförallt i nya idrottsplatser och idrotts- och simhallar.

Hur ser du på belysningsfrågan och vikten av socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar?

– Fastighetskontoret arbetar aktivt med trygghetsåtgärder kring våra fastigheter, belysningsfrågan är en viktig del i trygghetsåtgärder också som ett led i stadens inriktningsmål om att vara en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, och att Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo i och vistas i.

Jag skulle också vilja lyfta ett innovationsprojekt som Fastighetskontoret leder, nämligen desinficerande LED-belysning i simhallar för att kunna sänka klorhalten i vattnet. Om vi sänker klorhalten kommer luften i badhuset bli mycket bättre och hälsosammare och luften blir mindre aggressiv och vi sparar byggnaden och dess installationer så att en simhall kommer att få en längre livslängd. Med det här innovationsprojektet hoppas vi kunna göra en stor sak för hela simhalls-Sverige.

Vad ser du som den största vinsten med att satsa på bra belysningslösningar?

– Det finns många olika vinster, men främst kan ett bra genomtänkt belysningsprogram skapa trygghet kring våra fastigheter. Med modern teknik finns det också bra förutsättningar för att underlätta drift och underhållsarbetet, vi får inte glömma bort att vi ska förvalta och underhålla dessa under många år.

Aktuellt och intressant i ­projektportföljen enligt Lars:

1. Teknisk upprustning av Kulturhuset
2. Renovering och utveckling av Medborgar­huset på Södermalm
3. Ny skridsko- och bandyhall i Gubbängen (den första bandyhallen i ­Stockholmsregionen)
4. Ombyggnad av Tekniska nämndhuset (1200 arbetsplatser i 2000-talets kontorsmiljö)


Fakta om Stockholm stads fastighetskontor

Uppdrag
Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov, exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. I fastighetsbeståndet finns allt från brandstationer till slott, villor och små torp på landet. Man förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Det är de förtroendevalda i fastighetsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Fastighetskontoret ska sedan genomföra nämndens beslut.

Verksamhetens inriktning
Möjligheternas Stockholm – där vi skapar värden och attraktiva miljöer som lämnar positiva avtryck.

Affärsidén
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar unika fastigheter till nytta och nöje för alla i Stockholm.

Värdegrunden
Värdegrunden bidrar till en arbetsplats där vi trivs, känner arbetsglädje och skapar positiva resultat. Värdegrunden vägleder oss i hur Fastighetskontoret arbetar såväl mot varandra som mot kunder, samarbetspartners och uppdragsgivare. Värdegrunden sammanfattas i fyra begrepp:

  • Ansvarstagande
  • Nytänkande
  • Professionalism
  • Helhetsperspektiv.

Källa: Stockholm Stad

Publicerad den 25 november 2020
Ur Ljuskultur Nummer 5, 2020

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här