Intro

Coronas verkan i närliggande branscher

Ljuskultur har gjort en minikartläggning om den pågående coronapandemins verkan, och då på branscher som ligger nära belysningsbranschen.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Vi har ställt tre korta men, kan tyckas, stora frågor till Tatjana Joksimovi, förbundsordförande för Sveriges Arkitekter och Anders Gustin, branschchef hos Installatörsföretagen som representerar bl.a. elinstalltionsbranschen.

Hur har din bransch påverkats av coronakrisen?
Tatjana: Våra senaste arbetslöshetssiffror visar att 288 medlemmar uppbar A-kassa i juli månad, 3,2 procent. Det är den högsta siffran sedan finanskrisen 2008 och vi bedömer att den kommer att öka något under hösten. Samtidigt får vi positiva signaler om att medlemmar får nya jobb, så marknaden står inte stilla.

– I en enkät som vi skickade ut till medlemmarna i april svarade 20 procent att de tagits ut i korttidsarbete, fyra procent har blivit varslade och tre procent redan är uppsagda inom privat sektor. Därefter vet vi att varslen har ökat. Enkäten visar också att drygt hälften av de anställda arkitekterna anser att deras välbefinnande har försämrats under pandemin. Knappt 20 procent svarar istället att de mår bättre och har blivit mer produktiva.

Anders: Under våren så drabbades en del av våra medlemsföretag ganska rejält. Uppdragen på service minskade markant. Vissa arbetsplatser kom de inte in på, tex vårdinrättningar som fick allmänt besöksförbud etc. Även en del industrier flyttade fram sina stoppveckor för underhåll. Det här gjorde att företagen ganska snabbt tvingades till åtgärder som korttidpermittering och viss mån uppsägning av personal. Initialt så hade många företag även hög sjukfrånvaro.

– Allmän nyproduktion (entreprenader) löpte på relativt klanderfritt. Vår bedömning är att ca 8–10 procent av elbranschens anställda berördes innan sommaren av korttidspermittering, varsel om uppsägning med anledning av corona. Läget ser just nu mer stabilt ut och en del av företagen som under våren korttidspermitterat, varslat personal om uppsägning, har nu dragit tillbaka de åtgärderna och personalen är åter i produktion. De företag som har stora projekt som rullar ser ganska positivt på hösten men servicemarknaden upplever många fortfarande är lägre än innan corona utbrottet.

– Allmän osäkerhet, oro hur marknaden kommer att påverkas nästa år och framåt.

Vilka har varit de största utmaningarna?
Tatjana: För våra enskilda medlemmar: oron för egen och andras hälsa liksom oron för att bli uppsagd. För företag och andra verksamheter: att tackla osäkerheten på marknaden – frågor som ”hur länge pågår pandemin?”, ”måste jag varsla personal?”, ”ska verksamhetens inriktning styras om?” snurrar självklart hela tiden, liksom svårigheten att leda en verksamhet genom denna kris. För oss i förbundet: att lägga om resurser och förstärka rådgivning och stöd till våra medlemmar. Av responsen att döma har vi lyckats bra! Hemarbetet är en utmaning för hela branschen, där det fungerar olika bra för olika individer och i olika organisationer.

Anders: Utmaningar för branschen är, bland annat att få igång serviceverksamheten igen, här skulle verkligen återgång till 50 procents ROT-avdrag vara till stor hjälp att återgå till normala nivåer. Vi märker även att vissa kundsegment har lidet hårt av corona och att del beslut om projekt skjuts på framtiden och upphandlingsprocesserna fördröjs.

Tror du att krisen kommer att påverka brans­chen på längre sikt? Om ja, hur i så fall?
Tatjana: Jag gör ingen djärv gissning när jag svarar att många fler kommer att arbeta hemifrån i större utsträckning även efter pandemin. Det innebär en omstöpning av fastighetsbeståndet där kontor, men även bostäder, kommer att utformas på nya sätt. Ändrade rörelsemönster blir också en följd som påverkar fysisk planering. Allt detta ger arbetsuppgifter åt en kreativ och nytänkande arkitektbransch.

– Marknaden kommer åtminstone på kort sikt att vara skakig. Glöm inte att vi var på väg in i en lågkonjunktur redan före coronapandemin. Vi räknar med att regeringen kommer med välbehövliga stimulansåtgärder för att få fart på ekonomin, vilket lär gagna samhällsbyggnadsbranschen. Det viktiga på längre sikt är att byggandet ställs om i hållbar riktning.

Anders: Det är så viktigt att beslutsfattare ser till att komma med stimulansåtgärder så att hjulen börjar rulla igen. Även nyrekrytering av ungdomar kan bli ett problem. Vi ser att antalet anställda lärlingar minskat jämfört tidigare år. Så även här viktigt att det rullar igång så att de färdigutbildade som ännu inte fått jobb kommer ut i arbetslivet snarast möjligt.

Publicerad den 8 oktober 2020
Ur Ljuskultur Nummer 4, 2020

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här