Debatt

”Nödbelysning undermålig i många svenska lokaler”

Vi befinner oss just nu i den kanske största krisen i modern tid. Utöver pandemins påverkan i samhället har fler bristområden, exempelvis äldrevården blottats. Det finns naturligtvis många andra områden där potentiella krissituationer lätt kan uppstå.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

I Sverige finns ett stort antal arbets- och offentliga lokaler som ska vara utrustade med tydlig och välfungerande nöd- och hänvisningsbelysning så att vi kan försäkra oss om att minimera skadorna i händelse av brand, strömavbrott, terrorhot och andra situationer som kräver utrymning. Det handlar om lokaler där barn och vuxna vistas dagligen, t ex skolor, arbetsplatser, hotell, shoppingcenter, idrottshallar, evenemangslokaler m fl.

Belysningsbranschen har tidigare genomfört stickprovskontroller om hur situationen ser ut i offentliga lokaler när det gäller nödbelysning. Vi har tittat på om den befintliga nödbelysningen fungerar och om fastighets­ägarnas respektive myndigheternas tillsyn fungerar. Resultatet är nedslående. Alltför ofta saknas nödbelysning helt eller är fel utformad eller ur funktion. Orsaken är att fastighetsägarna inte utför den kontroll och underhåll som krävs och att myndigheterna inte utövar den lagstadgade tillsynen i tillräcklig omfattning.

Det finns ett regelverk för underhåll av nödbelysning. Dock finns det stora brister på hur och om det ens görs. Både Arbetsmiljöverket och Boverket kräver att nödbelysningsutrustning kontrolleras efter tillverkarens anvisningar. Belysningsbranschens leverantörer förhåller sig till Svensk Standard som säger att nödbelysning ska funktionstestas (1 min) en gång i månaden och att ett urladdningstest (60 min) ska utföras en gång per år. Är det en centralmatad anläggning ska dessutom aggregatets indikeringar kontrolleras visuellt dagligen.

”Alltför många anläggningar saknar fungerande nödbelysning och har därmed inte en säker utrymning.”

Ofta sker dessa tester automatiskt genom produktens funktioner, men felindikationerna därifrån behöver tas om hand på ett bättre sätt än nu. Alltför många anläggningar saknar fungerande nödbelysning och har därmed inte en säker utrymning.

Det är nu sannolikt viktigare än någonsin tidigare att säkerställa att konsekvenserna av att stora olyckor inte drabbar vårt samhälle och därmed måste ansvariga myndigheter ta sitt ansvar! Tillsynen av nöd- och hänvisningsbelysning i offentliga lokaler och andra fastigheter måste prioriteras av Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Samtidigt måste krav ställas på landets fastighetsägare. Ett förslag är att införa en årlig s k rapporteringsplikt avseende underhåll av nöd-och hänvisningsbelysning liknande den som idag finns för ventilationskontroll (OVK).

Ronnie Bergdahl
, Ordförande ­Belysningsbranschen nödbelysningsgrupp

Mikael Castanius, VD för Belysnings­branschen

Publicerad den 22 mars 2021
Ur Ljuskultur Nummer 2, 2021

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här