Ljuset har utformats för att tydliggöra volym, karaktär och tillsammans med inredningen erbjuda mer eller mindre intima platser att vistas på.
I atriumet innanför entrén möts man av en miljö som till stor del präglas av trä och grönska vilket även är något som har influerat ljussättningen.
Den belysta växtväggen sträcker sig hela vägen upp till fjärde våningen och är en tydlig kärna i byggnaden. Ljuset från växtväggen spiller ut på de olika våningsplanen.
Del av målet har varit att skapa en varm och välkomnande miljö som stimulerar till arbete.
Armaturer på skena har använts på vissa ställen för att erbjuda flexibilitet för framtida förändringar.
Rummet är utrustat för att snabbt kunna ändra uttryck och användningsområde. Det är utrustat med allt ifrån Moving heads, pixelbaserade ljuslådor och projektorer till ett höj och sänkbart trossverk och inredning med multifunktionella användningsområden.
Här är det omställt till ett mer kontemplativt scenario där de abstrakta projiceringar tillsammans med ljuset i taket skapar en tredimensionell upplevelse. Scenariot har bl.a. använts till yogaklasser. Projiceringarna är skapade av KokoKaka som även tonsatt scenariona.
I direkt anslutning till det stora rummet ligger flexrummet. Även detta rummet är utrustat för att snabb kunna ändra till olika användningsområden. Här är det dock mer traditionella armaturer på skenan som används tillsammans med pendlar som enkelt kan hängas om och samordnas med rummets övriga inredning.
Arbetsplats

Nytänkande arbetslabb

Inom Chalmersområdet i Göteborg har Akademiska Hus uppfört A Working Lab, en plats där näringsliv, samhälle och akademi möts – ett hus som samlar aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Säg ”kontorshotell” och min första association går till 1990-talet och en inrökt skrubb med heltäckningsmatta, möjlig att hyra för en fattig frilansare. Sedan dess har mycket hänt. Covid 19 till exempel som tömt kontoren och uppmanat oss alla att jobba hemifrån.

Fastighetsbolaget Akademiska Hus har trots det inte kastat in handduken utan tror på kontorshusets fortlevnad och på kontorshotellet som idé. Men i modern tappning vill säga, som arbetslaboratorium – A Working Lab. Det senaste ligger på Chalmersområdet och ingår i Johanneberg Science Park, Göteborg.

Utifrån sett är detta A Working Lab en relativt stor kontorsbyggnad med sex våningar. Bottenplanets atrium med restaurang och olika mer eller mindre avgränsade mindre ytor är tänkt att vara tillgängligt för studenter på Chalmers men också för alla andra som jobbar i byggnaderna runt omkring. En mötesplats, ett stadsrum.

Prisbelönt

Tengbom har ritat det hela och A Working Lab fick för ett drygt år sedan utmärkelsen ”Västsveriges Smartaste Fastighet” på Fastighetsmässan i Göteborg. Enligt prisvillkoren gäller det att byggnaden i fråga är ”hållbar, energieffektiv, har nytänkande teknik och skapar en användarvänlighet för människorna som vistas i fastigheten”.

Nu guidar Simon Malmström, ljusdesigner på Tengbom, mig runt och pekar på olika detaljer. Husets stomme är till stor del av trä vilket gjort att detta material inspirerat till det mesta i inredningen, bland annat specialformgivna möbler och armaturer. En inbjudande bardisk löper genom hela restaurangen Waste, som för övrigt också har ekologiska ambitioner. Grönskan klättrar genom byggnadens atrium. Liksom pelarna av trä löper det ljusmarkerade hisschaktet genom husets alla våningar. På de övre planen finns mer ordinära kontor, däremellan kontorshotelldelen som alltså inte kallas så utan ”co-working space”.

Till vänster om entrén ligger byggnadens mest spektakulära och experimentella ytor, inte minst ur ljussynpunkt, lärandelabbet A Learning Lab. Simon Malmström har jobbat med det och husets publika delar. Samt med co-working-ytorna: ett femtiotal arbetsplatser, anpassade för en eller flera personer, uppblandade med loungemiljöer, mindre mötesrum, telefondito, pentryn och vilorum.”I slutändan kokade alltsammans ner till en miljö som får människor att tänka i nya banor.”

Co-working-delen har inga fasta arbetsplatser, först till kvarn väljer. Det går att hyra in sig här för längre eller kortare perioder fast då kallas man inte hyresgäst utan blir medlem. Och därmed ”en del av vårt community av aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen” som Akademiska Hus uttrycker saken. I medlemskapet ingår en rad tjänster – förutom skrivare och scanner – till exempel gemensam reception, WiFi, tillgänglighet dygnet runt, kaffe/te, frukt och städning. Målet för Akademiska Hus är att skapa ”en plats där näringsliv, samhälle och akademi möts och där några av Sveriges främsta innovationer inom samhällsbyggnad skapas”.

–I co-working-delen gällde det att skapa så flexibla belysningslösningar som möjligt, att varva mellan avslappnande miljöer och ytor för aktivt arbete.

Framtidens lärandemiljö – A Learning Lab

Uppdragsgivaren Akademiska Hus säger sig vilja bidra till ökat lärande. Självklart då att någon slags hör- eller samlingssal var inplanerad i huset och ytan reserverad redan från början. Hur det hela skulle se ut och fungera vad dock en öppen fråga.

Likt ljuset i restaurangen har det även här utformats tillsammans med inredningen för att skapa en variation av olika platser.

–Så A Learning Lab växte fram under projektets gång, berättar Simon Malmström. Olika yrkesgrupper kallades tidigt samman till workshops. Vi på Tengbom och alla andra med olika roller i bygget deltog. Dessutom flera specialiteter inom Chalmers: fysiker och forskare. Det handlade om att planera för en framtida lärandemiljö. Somliga menade att griffeltavla och bänkar funkar bäst medan andra hävdade den totala motsatsen.

Under de olika diskussionerna växte det fram önskemål om en miljö där så många sinnen som möjligt stimulerades för att stärka upplevelsen i rummet. Man talade om hur smak och doft kan kopplas till lärande. Om taktil inredning och ljusets betydelse.

Taket är utformat tillsammans med ljussättningen för att integrera armaturerna på ett så diskret sätt som möjligt.

–I slutändan kokade alltsammans ner till en miljö som får människor att tänka i nya banor och utifrån det skapa rum där sådant är möjligt. Att ljuset skulle vara en bärande faktor blev väldigt tydligt. Kul att vara ljusdesigner i ett sånt läge! Fler och fler började tala om scenografi och olika ljussättningar. Folk i allmänhet har en ganska restriktiv inställning till hur man ska använda styrning men plötsligt blev det helt självklart. Vår uppgift som designer och arkitekter blev helt enkelt att skapa en test-arena, där man kan undersöka framtidens lärande med avancerat teknikstöd.

Resultatet blev tre rum i stället för den ursprungliga hörsalen. Idag är de möjliga att låna för husets medlemmar men också att boka för utomstående under vissa förutsättningar. En slags annorlunda konferens- och mötesanläggning alltså. I ett hus som inte ska inte kännas som ett vanligt kontorshus.

Tre delar för olika ändamål

A Learning Lab består alltså av tre delar: Studion, Flexroom och Makerspace.

I grunden är Studion bara en tom yta men här finns ett antal moduler som kan bli sittmöbler, bord, en scen eller skrivytor. Mattor och textilier kan skapa ytterligare rumsligheter och avgränsningar med hjälp av cirkulära gardin/textiluppsättningsanordningar. Rummet kan göras unikt inför varje nytt evenemang. För arkitekterna handlade det om att bara föra in flexibla element. Också det taktila var viktigt, både mjuka och hårda saker skulle finnas tillgängliga

Studion mäter 180 kvadratmeter. Avancerad digital ljud- och ljusteknik ger möjlighet till projiceringar på tre av de fyra väggarna med hjälp av tolv projektorer i taket. Här finns ljusboxar, pixelboxar, som kan ändra färg och skifta mönster, armaturer som kan riktas rakt ner eller åt sidan, ändra spridningsvinklar och färg. Samt LED-lister som gör det möjligt att justera färger och ljusintensitet.

Med hjälp av Kokokaka, en designbyrå specialiserad på digital identitet, har två ljus/ljud-scenarier tagits fram för Studion. Bägge dessa består av ett antal varianter både vad gäller färger, rytmer, toner och mönster.”Vår uppgift var att skapa en testarena, där man kan undersöka framtidens lärande med avancerat teknikstöd.”

Det ena scenariot, Isberget, är lite lugnare medan Vågen ska ge mer energi (ibland går vågrörelserna vertikalt, ibland horisontellt). Egentligen handlar det om videokonst, som ska skapa stämningsförskjutningar hos dem som vistas i rummet och rikta deras fokus åt bestämda håll.

Syftet med Studion att ”locka till nyfikenhet, experimentlusta och djärvhet”. I första hand är den avsedd för aktivt arbete och grupper med upp till femtio personer. Maximalt kan den användas som ren hörsal för drygt 120 sittande. Dock inte just nu under pandemin, förstås.

I anslutning till Studion finns också Flexroom, också det som namnet avslöjar mycket flexibelt. All inredning är på hjul, här finns mobila digitala skärmar, flytt- och justerbar takbelysning samt skrivbara väggar. Dessutom Makerspace – ett rum med verktyg och maskiner där man till exempel kan bygga prototyper. Precis som när det gäller husets co-working-verksamhet finns det regler också för A Learning Lab:s Makerspace. Det krävs medlemskap på grund av ansvarstekniska skäl bland annat.

Digital scenograf på plats

Rätt tidigt förstod Akademiska Hus att A Learning Lab:s avancerade teknik kräver att någon finns på plats för att assistera inför sammankomsterna. Lösningen blev att anställa Jonaz Björk som ”digital scenograf”. Han sköter nu bokningar, kan lägga upp program, skapa inbjudande belysningar och skräddarsy tekniska lösningar.

Tidigare var Jonaz Björk gymnasielärare och arbetade med skolutveckling under nästan tjugo år. Han har sysslat med improvisationsteater och har också en coach-certifiering.

 

–Tror jag passar för det här rummet, jag har rätt många praktiska metoder i verktygslådan. Den som hyr in sig här får mig på köpet, jag ingår i priset. Eller rättare sagt ingen kommer förbi mig förrän vi gjort upp en plan. Man kan ha en vanlig föreläsning här, visst. Rätt dyrt för något så enkelt i så fall. Faktum är att ju mer avancerade experiment man kör här inne, desto mer lärande att ta hem för pengarna.

–Inför varje evenemang måste man tänka framåt. ­Precis som i skolan, ha ett mål: ”Vad ska deltagarna få med sig?” Jag vill inte att någon ska gå härifrån med minnet av en kostym som visat bilder i en timme, punkt slut. Jag vill ha ett engagemang.

En dag i A Learning Lab kan starta i Flexroom där Jonaz Björk tar emot och informerar deltagarna: ”Idag kommer vi att göra det här och det här.” Därefter går man ut i Studion, upplever något tillsammans, kommer sen tillbaka till Flexroom eller Makerspace, reflekterar kring det man upplevt och arbetar vidare med det. För att sedan kanske gå tillbaka till den då ommöblerade Studion och fortsätta men nu med en annan ingångsvinkel. Lärandet blir en cirkulär rörelse.

Med ett sådant upplägg måste lokaliteterna självklart vara lättskötta. All belysning regleras med knapptryck men möblerna måste ändå rullas in och ut. Jonaz Björk räknar med minst en timmes utrymme mellan varje bokning för riva ner och rigga upp. Problemet har dock inte varit överhängande än så länge; pandemin hindrar stora jippon.

–Jag tror att detta A Working Lab med sitt A Learning Lab kommer att kunna konkurrera på allvar framöver. Även en ensamföretagare vill ju ingå i en gemenskap. Det kan vi lova våra hyresgäster/medlemmar. De kommer att möta folk från andra, näraliggande branscher. Kanske kan man framöver dela även på andra viktiga resurser, HR till exempel.

–Den avancerade ljud- och ljustekniken i lärandelabbet kan verkligen bli ett dragplåster. Vi har alla möjligheter att ordna lunch-beats här inne, yogapass eller en drop-in-föreläsningar för folk i huset som medlemsaktiviteter. Just nu finns det 49 medlemmar så vi klarar pandemirestriktionerna. Men det är klart, mer behövs om A Learning Lab ska kunna utnyttjas så som det är tänkt. Fast lärandelabbet är en del av Johanneberg Science Park och får inte gå emot dess ambitioner utan ska verka inom området samhällsbyggnad.


A Learning Lab: Studion

Här är det omställt till ett mer kontemplativt scenario där de abstrakta projiceringar tillsammans med ljuset i taket skapar en tredimensionell upplevelse. Scenariot har bl.a. använts till yogaklasser. Projiceringarna är skapade av KokoKaka som även tonsatt scenariona.

Här är rummet färdigställt för att användas till workshop med olika grupper. Ljuset från ljuslådorna och projektorerna skapar ett förändligt himmelsljus medans ljuset från Moving heads ger kontrast och riktning likt solens strålar.

I direkt anslutning till det stora rummet ligger flexrummet. Även detta rummet är utrustat för att snabb kunna ändra till olika användningsområden. Här är det dock mer traditionella armaturer på skenan som används tillsammans med pendlar som enkelt kan hängas om och samordnas med rummets övriga inredning.

Här har det stora ­rummet ställt om till en mer traditionell hörsal

Publicerad den 24 november 2020
Ur Ljuskultur Nummer 5, 2020

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här