Öppet brev till beställare

Om externa miljöbedömningar och belysningsprodukters miljöpåverkan

Allt fler beställare kräver att belysnings­produkter ska miljögranskas av företag specialiserade på miljöbedömningar av byggprodukter. Belysningsbranschen har också sedan länge arbetat för mer miljömässigt hållbara lösningar och mer än väl insett behovet av miljödeklarering. Samtidigt ska man veta att belysningsprodukter redan regleras mycket strikt av omfattande miljölag­stiftning – till skillnad från byggmaterial.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Under de senaste åren har en omfattande miljölagstiftning växt fram för belysningsprodukter. Regelverket omfattar hela livscykeln, från vaggan till graven. Detta innebär en stor trygghet för köpare och brukare och att de produkter som finns på marknaden redan är ett miljö­mässigt bra val. Belysningsprodukterna regleras bland annat av följande miljölagstiftning:

Reach-förordningen

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning. Reach lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar eller importerar och säljer.

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar material­återvinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS direktivet förbjuder ämnen som Bly (0,1 %), Kvicksilver (0,1 %), Kadmium (0,01 %), Sexvärt krom (0,1 %), Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %), Polybromerade difenyletrar (PBDE) (0,1 %). Gränsvärdena inom parrantes avser den enskilda komponenten och inte den kompletta produkten.

WEEE-direktivet

I Sverige, liksom i övriga Europa, gäller producentansvar för elektroniska och elektriska produkter, däribland belysningsprodukter. Producentansvaret reglerar insamling, hantering och återvinning av elektriskt materiell. Konsumenter och företag kan kostnadsfritt bli av med armaturer och ljuskällor när de blir avfall. Producenterna är ansvariga för att finansiera detta och har bildat bolaget, El-Kretsen, som har avtal med landets kommuner om själva insamlingen.

Efter insamling transporterar El-Kretsen produkterna till certifierade återvinnare och materialet kan användas till nya ljuskällor och armaturer i ett kretslopp.

För mer information besök el-kretsen.se.

Energianvändningen står för den största miljöpåverkan

Energianvändningen under drift står för den absolut största miljöbelastningen när det gäller belysning, 90 %. Denna fas i belysningsprodukternas livscykel regleras i Ekodesigndirektivet. Här förbjuds produkter som inte är energieffektiva.

Det är alltså på detta område som det finns stora möjligheter att skapa en mindre miljöbelastande anläggning. Vill man bygga eller renovera miljövänligt och hållbart ska man välja energieffektiva belysningssystem med ljusreglering, som använder så lite energi som möjligt när de används. Att planera belysningen så att dagsljuset kan utnyttjas och att installera styrsystem som släcker när ingen är i rummet eller tänder vid vissa tidpunkter, är självklara energibesparande åtgärder.

Behovet av miljöbedömningar av belysningsprodukter är mindre än för byggmaterial

Belysningsprodukter skiljer sig helt från byggmaterial då innehållet av miljöskadliga ämnen är begränsat enligt lag. Produkterna är designade för att kontinuerligt bytas ut vid jämna mellanrum och omhändertagande av elavfallet är mycket starkt reglerat. Behovet av innehållsdeklarationer av belysningsprodukter är därför inte lika stort som byggmaterial, som har helt andra förutsättningar.

Mats Holme,
VD Belysningsbranschen

Publicerad den 29 maj 2017
Ur Ljuskultur Nummer 3, 2017

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här