Ljusfördelningen skiljer sig mellan ett LED-rör (blått) och ett traditionellt lysrör (rött). Lysröret är symmetriskt fördelat. LED-rörets ljus är mer koncentrerat i en tydlig riktning.
Gatu- och vägbelysning

Utfasning pågår – vilka är alternativen?

Henrik Gidlund, Trafikverkets specialist på el och
belysning, reder ut viktiga frågor att tänka på då flera vanligt förekommande ljuskällor för utomhusbelysning fasas ut.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Många av Sveriges utomhusanläggningar bygger på äldre ljusteknik och kommer att behöva förnyas inom kort. Fram till LED-teknikens definitiva genombrott i mitten av 2010-talet var olika urladdningslampor det bästa alternativet. Trots att dessa innehåller kvicksilver, som tidigt förbjöds inom EU, fanns det före LED-tekniken inget alternativ som var lika energieffektivt. Därför har de fått finnas kvar som ett undantag

Kvicksilver är en förbjuden substans inom EU, men det finns reglerade undantag från förbudet. För ljuskällor finns krav och undantagen beskrivna i RoHS-direktivet. Undantaget är tidsbegränsat och när det går ut är det inte längre tillåtet att ta den typen av ljuskällor in i EU. De urladdningslampor som är kvicksilverfria har i sin tur redan fasats ut genom energieffektivitetskraven i ekodesignförordningen.

För Sverige regleras undantagen i Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Föreskriftens bilaga 4 beskriver vilka ljuskällor som är undantagna och när undantaget löper ut:

 

CE-märkning och ansvar

Inför att urladdningslampor snart inte finns att få tag i är det extra viktigt att få koll på sin anläggning och börja planera för övergången. Det är också klokt att se över och ta bort de anläggningar som inte levererar ändamålsenlig nytta enligt dagens krav.

Det finns tre olika fall för hur ansvaret fördelar sig
mellan tillverkare, montör och användare:

• LED-retrofit, LED-lampor som passar med befintliga driftdon i armaturen. Tillverkaren av LED-lampan ansvarar för att armatur och LED-lampa tillsammans uppfyller dagens krav. Tillverkaren av LED-lampan står för CE-märkning.

• LED-konverteringssats, ombyggnadssats för armaturer till LED. Ska innehålla instruktioner till montör hur arbetet ska ske och montör ska följa instruktioner. Tillverkaren av satsen ansvarar för att armatur och konverteringsats tillsammans uppfyller dagens krav. Tillverkaren av konverteringssatsen står för CE-märkning.

• Ombyggnad av armatur, sker utbytet på annat sätt utan instruktioner från tillverkaren står användaren för att armatur och ersättare tillsammans uppfyller dagens krav. (Se mer information på Elsäkerhetsverkets hemsida)

Att tänka på med LED-ersättningsrör

I dag finns ersättningsprodukter för lysrör i form av
LED-lysrör. Dessa finns i tre varianter:

• För 230V, förkopplingsdonet förbikopplas

• För magnetiska don med tändare, tändaren ersätts med ”LED-tändare”

• För elektroniska don, vid utbyte måste man därför
ha koll på vilken typ av don som sitter i armaturen och att LED-lysröret som köps in passar till armaturen.

LED-rören har egenskaper som skiljer sig från
traditionella lysrör:

• Lysrör är rundstrålande, LED-rören har riktat ljus. Rören måste vändas åt rätt håll. Har armaturen ­avancerad optik behövs särskild analys.

• LED-lysrören har mindre ljusflöde än lysrör. ­Leverantörerna räknar med att det riktade ljuset ger bättre verkningsgrad. Men i armaturer med effektiv optik kan det bli för lite ljus ut ur armaturen.

• LED-lysrören kan ha sämre livslängd än lysrör.

Kontrollera ljusnedgång och bortfall mot ersatta rör. Ett utbyte innebär ibland förändrat underhåll (annat bytes­intervall).

Ljusfördelningen skiljer sig mellan ett LED-rör (blått) och ett traditionella lysrör (rött). Lysröret är symmetriskt fördelat. LED-rörets ljus är mer koncentrerat i en tydlig riktning.

LED-ersättningsljuskällor för högtrycksnatrium

I dagsläget finns det inte alltför många ersättningslampor för den högtrycksnatrium eller keramisk metallhalogen som används i utomhusbelysningen.

För det första gäller det att kontrollera att ersättningslampan får plats i armaturen och att lamphållaren klarar extravikten av eventuella kylflänsar och driftdon. De allra flesta ersättare kräver också omkopplingar i armaturen så att strömmen går direkt till lamphållaren och inte via driftdonet.

Även om LED-ljuskällan fysiskt får plats kan ljusbilden från lampan hamna helt fel i förhållande till armaturens reflektor och resultera i kraftigt försämrad ljusprestanda. Vid ett test av en LED-ersättare till 100W tubformad klar högtrycksnatriumlampa mättes ljusfördelningen i en vanligt gatubelysningsarmatur före och efter. De inmätta ljusfördelningsfilerna jämfördes sedan i en vägbelysningsberäkning. Det visade sig att bytet till ersättningslampa innebar en kraftigt försämrad belysningskvalitet. Visserligen sänktes energiförbrukningen från 113W till 36W, men beräkningsresultatet visade att ljusnivån sänktes från 0,75 till 0,45 cd/m2 med ersättningslampan. Även jämnheten försämrades från 0,53 till 0,26 i torrt och 0,21 till 0,12 i vått tillstånd.

Högtrycksnatriumlampa och ersättningslampa med LED sida vid sida. Ljusbilden i reflektorn kommer att skilja sig markant mellan den smala urladdningskammaren och de betydligt större LED elementen.

Alternativen för urladdningslampor

När undantaget från kvicksilverförbudet försvinner får de berörda ljuskällorna inte längre tas in på marknaden inom EU. Det innebär att avhjälpande och planerade byten av urladdningslampor måste ersättas av något annat.

I vägbelysningsanläggningen är lampbytet ofta inköpt som ett planerat underhåll till fast pris. Det gör att merkostnaden för arbetet att byta armatur eller sätta i en ny insats måste hanteras som ett tilläggsarbete i skötselentreprenaden eller handlas upp separat.

De val som finns för ersättning av urladdningslampa i vägbelysningen listas i nedanstående tabell:

 

Det som ger bäst utväxling i de flesta situationer är att ersätta befintliga armaturer med nya LED-armaturer. Men denna lösning har också högst merkostnad jämfört med ett normalt lampbyte.

Dags att inventera och planera för omställningen

Troligtvis kommer olika varianter på lösning att behövas beroende på miljö, ålder på armatur, felorsak, åtkomlighet och belysningskrav. Det är nu extra viktigt att få koll på sin anläggning och börja planera för de ändringar som behövs när urladdningslamporna inte längre finns att få tag i. Och glöm inte att se över och ta bort de anläggningar som inte levererar ändamåls­enlig nytta enligt dagens kravbild.


Elsäkerhetsverket om: Ansvar vid montering med konverteringssats

Den som släpper ut LED-konverteringssatsen på marknaden ska försäkra sig om att resultatet av en ombyggnad enligt anvisningarna är säker och uppfyller kraven på EMC. För konverteringssatsernas LED-lysrör finns ingen egen säkerhetsstandard. Tillverkare, importörer och distributörer av konverteringssatser är ansvarig för att en ombyggnad enligt anvisningarna är säker och överensstämmer med kraven. Tillverkaren av konverteringssatsen ska genomföra bedömning av överensstämmelse och CE-märka armaturen.

I de anvisningar som lämnas av den som säljer konverteringssatser ska det finnas uppgift om de armaturtyper som lämpar sig för aktuell ombyggnad. Av anvisningarna ska det tydligt framgå att ombyggnaden endast får utföras av person med tillräckliga kunskaper eller om armaturen är en del av en starkströmsanläggning, ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket eller en auktoriserad elinstallatör. Det ska också framgå att armaturerna ska förses med varningsmärkning om att de har byggts om för användning med LED-lysrör.

Anläggningsinnehavaren ansvarar för att anläggningen är dimensionerad för den
nya belastningen.

Publicerad den 15 februari 2024
Ur Ljuskultur Nummer 1, 2024

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här