Teknik

Värt att veta om belysning med LED och Zhaga-D4i

LED och den uppkopplade tekniken erbjuder nya möjligheter och fördelar för kommuner och andra ägare av gatubelysning. Det handlar om lägre energiförbrukning, kunna optimera ljusnivåer, minska ljusföroreningar, driftsäkerhet och kunna framtidssäkra anläggningen.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Med ny uppkopplad teknik kan man skapa så kallade SmartCity-system men de måste klara av mer än att bara tända, släcka och ljusreglera. Systemet måste vara smart nog att övervaka sig själv och rapportera avvikelser och fel i armaturer på en detaljerad nivå. Med den informationen kan man eliminera besiktning och göra det möjligt att i stället planera underhållet och åtgärda problem vid besök på plats. Dessutom ger systemen möjlighet att fjärrstyra och anpassa individuella armaturer.

Historia

1979 utkom ANSI med en standard för en sockel, NEMA, som förenklade tändning och släckning av armaturer i främst USA. Alla armaturer utrustades med en sockel med en passande fotocell som automatisk släcker armaturerna under dagtid och tänder under kvällstid. Med tiden utvecklades sockeln för att även kunna ljusreglera belysningen.

Driften av armaturer är automatiserad, men underhållet är fortfarande mycket arbetskrävande och kräver besiktning på plats för att identifiera trasiga ljuskällor och utföra justeringar på enstaka armaturer.

Med den utbredda användningen av sockel på armaturer i USA var det möjligt att snabbt införa SmartCity-funktionalitet genom att byta ut fotocellen till en nätverksansluten nod. Som ett exempel kan nämnas Los Angeles som kunde installera ett SmartCity system på 100 000 gatuarmaturer (med mer än 400 olika armaturmodeller).

Avsaknaden av internationella standarder har lett till att kunden hittills blivit låst till en leverantör. När städer växer och individuella leverantörers teknik möter varandra blir underhåll komplicerat och dyrt med olika tekniker som inte givet kan kommunicera med varandra.

Zhaga-D4i

LED-revolutionen och den digitala utvecklingen har gett stora fördelar och nya möjligheter att utveckla nya kommunikationsprotokoll vilket är nödvändigt med uppkopplade armaturer.

Digital Illumination Interface Alliance, DiiA, har utvecklat ett tillägg till DALI-2 standarden, D4i, med kommunikationsprotokoll för styrning och utbyte av information från smarta armaturer. Zhaga är ett industrikonsortium som parallellt utvecklat en ny sockeltyp (Zhaga Bok 18) anpassad för moderna LED armaturer med utökad funktionalitet.

Ett samarbete mellan DiiA och Zhaga har lett fram till att armaturer kan certifieras som Zhaga-D4i vilket säkerställer för slutbrukaren full funktionalitet och en framtidssäker lösning oavsett fabrikat på armatur och styrning.

Utveckling till ny standard

Nya LED-drivers enligt D4i löser många utmaningar med utökad funktionalitet såsom energimätning, utökad diagnostik och data inbyggt i drivern samt även strömförsörjning av styrsystemets nod. Detta ger en förenklad armaturkonstruktion och kostnadseffektiv lösning.

Med ett styrsystem och nod anpassat för D4i säkerställs kompatibiliteten samt med det mekaniska och elektriska standardiserade gränssnittet Zhaga bok 18 till noden kan kunden välja fritt mellan ett stort antal leverantörer av styrsystem och noder. Den aktuella noden kan också eftermonteras om det är önskvärt. D4i specificerar även var och hur data sparas i drivern.

• En D4i-certifierad driver får bära D4i märkning och finns listad på DiiA’s hemsida.
• Enklare armaturdesign genom inbyggd strömförsörjning till styrnoden
• En driver kan stödja flera enheter, såsom sensorer och kommunikationsnoder
• D4i-drivern har inbyggd energimätning och utökad diagnostik (såsom utökad armaturinformation)

Framtidssäkert

En armatur som är Zhaga-D4i certifierad fungerar på samma sätt som en traditionell armatur. Den kräver inte att den förses med några noder. Den kan exempelvis ha förinställd nattsänkning som styrs av till- och frånslag av elnätet och fungerar utan noder från installation. En ­certifierad armatur kan kompletteras antingen från början eller vid en senare tidpunkt med olika typer av noder för ­kommunikation, styrning eller sensorer. Armaturen är ­försedd med standardiserad sockel/socklar och kan ha en sockel enbart uppåt, enbart nedåt eller både uppåt och nedåt. Sockel uppåt används för nod till kommunikation/styrning emedan sockel nedåt används för noder med närvarosensor.

Från en solitär till en uppkopplad lösning

Val av Zhaga-D4i armatur innebär att man kan börja med en enklare lösning som styrs via till/frånslag av elnätet för att eventuellt senare addera trådlös styrning samt även få ut information från armaturen.

Med en uppkopplad lösning får man tillgång till:

• Status och diagnostik
• Drifttid
• Energiförbrukning i realtid
• Armaturdata

Detta förenklar underhållet eftersom funktion övervakas på distans och möjliggör optimering av energianvändningen.

Flexibilitet

Adderas nod för kommunikation mot ett visst system står det fritt att senare byta ut såväl nod som system till något annat från annan leverantör. Som kund låser man inte upp sig till en enskild leverantör. Ett eventuellt systembyte framtvingat av teknisk utveckling eller på grund av kostnadsfördelar är därför möjligt att genomföra utan något större ingrepp i själva installationen mer än att eventuellt byta ut anbringad extern nod.

Publicerad den 7 oktober 2021
Ur Ljuskultur Nummer 4, 2021

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här