Certifiering

WELL: Certifiering för välmående

Håll koll på nya certifieringen WELL – den första certifieringen för byggnader som sätter människans hälsa och välmående i centrum – och där ljus och belysning fått en framträdande roll.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

WELL är en relativt ny certifiering som lanserades i USA 2014 och nu börjat sprida sig i Asien och Europa. Till skillnad från andra certifieringar som utgår från byggnaden fokuserar WELL på människorna som ska vistas där. Tio områden som tar fasta på människors hälsa och välmående lägger grunden för certifieringen – och ett av dem handlar om kvalitativt och funktionellt ljus. Andra faktorer som ger poäng är till exempel bra inomhusluft, grönska och utformning av byggnaden som uppmuntrar till rörelse och gemenskap.

LJUS I FOKUS I PILOTFASTIGHET

– För oss är det viktigt att god arkitektur påverkar människor positivt och många av värdena i WELL är något som vi alltid jobbar med. Men tack vare certifieringen blir dessa värden tydliga för alla aktörer i projektet och fungerar som ett kvitto på att projektet har hälsosamma arbetsplatser, säger Åsa Jentsch, arkitekt på Kanozi arkitekter och projektledare för kontorsbyggnaden Eminent i Hyllie, Malmö, som var en av de första fastigheterna i Sverige att certifieras enligt WELL.”På belysningssidan går WELL mycket djupare än andra certifieringar. Den uppmanar också till är att utbilda i hur anläggningen styrs.”

För att bli certifierad måste man uppfylla vissa grundkrav inom alla områden. Utöver det behöver man ytterligare poäng för att certifieras enligt någon av nivåerna brons, silver, guld eller platina. När det gällde Eminent, som certifierats enligt guld, spelar ljus och belysning en viktig roll.

– Cirkadisk ljussättning, bländning, solavskärmning, färgkvalitet och utsikt var några av de frågor vi arbetade med redan under systemhandlingsledet. Förutom elkonsulten har vi haft en ljusdesigner med i projektet som hjälpt oss hela vägen, berättar Mattias Wallin, projektledare på Castellum som låtit bygga fastigheten.

Utformningen av byggnaden är gjord för att följa människans naturliga dygnsrytm. Det naturliga dagsljuset tas tillvara genom rörlig solavskärmning och ett skuggspel som förändras över dagen stärker kopplingen till den naturliga dygnsrytmen.

– Vi har också lagt stor vikt vid att färgkvaliteten på ljuset ska vara utformad så att den ger bästa komfort och att belysningen vid varje arbetsplats är dimbar så att alla kan anpassa styrkan efter sina egna önskemål. Dessutom är minst 75 procent av de stadigvarande arbetsplatserna placerade inom fem meter från fönster med utsikt. Belysning av pelare, ljusramper längs med hela trappan och nedpendlad effektbelysning bidrar också till en trevlig visuell upplevelse, säger Mattias Wallin.

Fler på gång

På White arkitekter tittar man på den nya certifieringen med stort intresse och har redan varit involverade i några WELL-projekt.

– Arkitektur där människan står i centrum är en del av vår vision på White. Det innebär att de värden som WELL bygger på stämmer väldigt bra överens med hur vi jobbar, säger Viktor Martinsson, ljusdesigner på White arkitekter.

Han håller just nu på att se över olika certifieringar och ser många fördelar med WELL. På belysningssidan går den mycket djupare än andra certifieringar och tittar till exempel på cirkadisk rytm, visuell balans och möjlighet till utblickar. En annan viktig del WELL uppmanar till är att de som använder belysningen ska utbildas i hur anläggningen styrs. Och att allt vilar på vetenskaplig grund och att det dessutom finns en nära koppling till miljöcertifieringar som LEED som gör att de kompletterar varandra bra.

– En annan fördel är att certifieringsprocessen följer byggprocessen på ett bra sätt. Underlag kan med fördel redovisas i två steg, där en prestandaverifiering kan genomföras redan under program-och systemhandlingsskedet. På så vis kan man få en bekräftelse på att de system som valts kommer att möta kraven. Certifieringen görs därefter på den slutligt byggda lösningen, säger Viktor Martinsson.

Belysning i fokus

Att belysningen utgör en så viktig del och tas upp så pass tidigt i processen innebär framtida möjligheter för ljusdesigners.

– Jag tror många beställare kommer inse att det krävs specialistkompetens för att kunna möta kraven, vilket betyder fler uppdrag för oss om WELL blir så framgångsrikt som jag hoppas, säger Viktor Martinsson.

De tio grundläggande områdena inom WELL-standarden:

  • Luft: Bra ventilation, luftfiltrering.
  • Vatten: Tillgång till rent dricksvatten.
  • Kost: Tillgång till hälsosam mat.
  • Ljus: Kvalitativt och funktionellt ljus.
  • Rörelse: Främja rörelse och bra ergonomi.
  • Komfort: Bra inomhusklimat.
  • Sinne: Atmosfär som stöder välmående.
  • Ljud: Minska störningar från ljud.
  • Material: Minska exponeringen för farliga ämnen och material.
  • Gemenskap: Etablera inkluderande och integrerade samhällen.
Publicerad den 29 augusti 2019
Ur Ljuskultur Nummer 4, 2019

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här