New fluorescent light tubes on blue background
Intro

17 miljoner armaturer berörs av lysrörsutfasningen

Med anledning av lysrörsutfasningen har vi samtalat med reprsentanter från branscher som utfasningen kommer att beröra.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Utfasningen innebär stora miljö­vinster i och med att kvicksilvret förbjuds. På grund av att lyrsör, s.k. T8- och T5-lysrör samt kompaktlysrör är mycket vanligt förekommande i nästintill alla typer av landets fastigheter, ­kommer utfasningen även innebära en hel del utmaningar för fastighetsägare. Enligt Belysningsbranschens beräkningar berörs så många som 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren. Enligt branschens uppskattning säljs ca 1 miljon armaturer som passar in i ”lysrörssegmentet” per år. Med nuvarande tempo skulle det ta minst 17 år att byta ut alla.

Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen

Hur tror du att branschen kommer att lyckas leverera?

– Jag tror vi kommer klara det utmärkt om vi bara får rätt förutsättningar. Med det menar jag att kunderna är ute i tid och har en plan för utbytet. Dock kan brist på installatörer ställa till det men vi har en kontinuerlig dialog med Installatörsföretagen om situationen.

Har du mött några missförstånd där ute, vilka i så fall?

– Det skulle vara att man missat att besluten som påverkar detta är fattade i EU och gäller i hela Europa. Det är alltså inget som Sverige eller Belysningsbranschen kokat ihop.

Johanna Löfbom, Utredare, Utveckling\EU-koordinering, Kemikalieinspektionen

Det är mycket positivt att kvicksilvret nu försvinner från belysningsproduykter, har du några siffror som visar hur stor miljövinsten blir?

– Kvicksilver är ett av de farligaste gifterna. I ångform kan ämnet spridas långt för att sen omvandlas till metylkvicksilver som inte kan brytas ned utan blir kvar i mark, vatten och levande organismer. I formen metylkvicksilver kan ämnet påverka fosters utveckling. Vid långvarig exponering av låga halter kan barn få sämre intellektuell kapacitet. Vuxna som utsätts för hög exponering av ämnet riskerar hjärt- och kärlsjukdomar.

”Räknar vi på 17 miljoner lysrör som maximalt får innehålla 3–5 mg kvicksilver blir det mellan 51–85 kg kvicksilver.”

Eftersom ämnet färdas långt måste åtgärder ske lokalt i Sverige, inom EU och globalt. Att fasa att ljuskällor med kvicksilver är ett bra exempel på det. Om vi räknar på 17 miljoner lysrör som maximalt får innehålla 3–5 mg kvicksilver blir det mellan 51–85 kg kvicksilver som försvinner från marknaden. När det gäller kvicksilver är det stora mängder och det ger stora miljö- och hälsovinster i Sverige och världen!

Fredrik Benson, verksamhetsutveckling, El-Kretsen

Hur har ni förberett det troligen kraftigt ökade behovet av återvinning av lysrör?

– Vi har ett samarbete med Remondis i Hovmantorp gällande byggnation av ny anläggning.

Anläggningen byggs framförallt för att bättre kunna ta tillvara på glaset och vidarebearbeta det till en säljbar råvara, men den ökar också upp produktionskapaciteten.

Anläggningen ska vara i drift i februari. El-Kretsen har triggat igång detta projekt hos Remondis genom att sätta ned foten gällande klassningen av ”konstruktionsmaterial”. Därefter har vi möjliggjort för satsningen genom att ingå ett längre kontrakt med Remondis för att säkra volymer till den nya anläggningen. Även Norge och Danmark levererar till Hovmantorp, men betydligt mindre än El-Kretsen.

Vad händer med de armaturer som slängs i Sverige, hamnar de på soptippen, som man ibland hör eller vad händer med dem?

”Angående proffs­armaturer så kommer de in till oss via insamling på ÅVC men vi ser även att en del hamnar på villovägar.”

– Angående proffsarmaturer så kommer de in till oss via insamling på ÅVC men vi ser även att en del ”hamnar på villovägar” då de säljs som metallskrot (installatören/demontören som har en metallskrotscontainer eller åker till metallåtervinnare). Jag vet inte omfattningen på detta men det sker, det brukar vara delvis sanering av demontören där metallen separeras från elektroniken, vi får denna bit (detta är vad vi kallar cherry picking). Återbruk har jag fått frågor om men ännu inte sett något kommersiellt.

Fredrik Byström Sjödin, expert Installationsteknik – Elsäkerhet hos Installatörsföretagen

Hur har nyheten mottagits av installatörskåren?

”Vi är för allt som är klimatsmart i allmänhet och som i synnerhet genererar energieffektivisering.”

– Med jämnmod. Installatörer har sedan länge vant sig gått över till LED-teknik. Att det kommer att bytas ut många armaturer framöver är dock förstås positivt, vi är för allt som är klimatsmart i allmänhet och som i synnerhet genererar energieffektivisering.

Vad kommer att vara den största utmaningen för installationsbranschen?

– Som alltid i den här branschen, kompetensförsörjningen. Någon ska utföra alla dessa armaturbyten och branschen skriker efter folk. I nuläget saknas det 17 500 installatörer för att klara av klimatomställningen. Om tre år beräknas den siffran vara uppe i 28 000, och då är dessa siffror endast baserade på nuvarande arbetsbelastning. För att vi ska klara klimatomställningen, och allt som den kräver installationsmässigt, behöver vi mer arbetskraft som kan installera alla framtida, nödvändiga, klimatsmarta lösningar.

Fredrik Viderud, elspecialist hos SISAB, ­Skolfastigheter i Stockholm

Hur många armaturer berör lysrörsutfasningen hos er på Sisab?

– T8, uppskattningsvis 50 000 armaturer (100 000 ljuskällor). T5, uppskattningsvis 130 000 armaturer (260 000 ljuskällor). Kompaktlysrör har vi oklart antal av.

Hur ser åtgärdsplanen ut?

”Vi utreder nu flera alternativ som att i vissa armaturer byta ut ljuskällan till LED-lysrör eller konvertera om armaturerna till inbyggd LED-ljuskälla.”

– Handlingsplanen för T8 har gett en rekommendation att samtliga armaturer ska bytas ut för att dessa generellt är äldre och att ersätta ljuskällan med LED-lysrör är förknippat med risker som kan påverka säkerheten då armaturerna har uppnått sin tekniska livslängd. För T5 och kompaktlysrör är det dock inte realistiskt varken ur kvalitets-, miljö- eller kostnadssynpunkt att byta ut samtliga armaturer. I stället utreder vi nu flera alternativ som att i vissa armaturer byta ut ljuskällan till LED-lysrör eller konvertera om armaturerna till inbyggd LED-ljuskälla. En del av det arbetet görs i samverkan med bland annat Stockholms stad då flera av stadens bolag och förvaltningar också har dessa armaturtyper i sitt bestånd. Vi har även kontakt med andra offentliga förvaltningsbolag i Sverige för att bolla idéer och samverka.

I det arbetet uppkom även en fundering om ljuset från en T5-armatur med LED-lysrör klarar kraven i svensk standard? Utmaningen är primärt att ett traditionellt lysrör ger bra rundstrålande ljus medan LED ger mer riktat ljus vilket får en stor påverkan på ljusbilden speciellt i nedpendlade armaturer med både upp- och nedljus som vi har ett stort antal av. Vi har därför genomfört laboratoriemätning med en analys av ljuskvalitén vid byte från lysrör till LED-lysrör i denna armaturtyp och den visade att belysningskvalitén inte klarade kraven.

Vad är ditt bästa tips för andra fastighetsägare?

– Att ta fram en handlingsplan och göra en kartläggning av belysningsbeståndet för att få en mer tydlig bild och kunna ta beslut om vilken lösning som ska tillämpas på vilka armaturer beroende på deras ålder, typ av belysningsstyrning och i vilken miljö de är monterade i. Det handlar om väldigt mycket pengar så det är av stor betydelse att veta hur beståndet ser ut för att kunna ta fram en handlingsplan för utbytet.

HÄR KAN DU SE MER OM LYSRÖRSUTFASNINGEN OCH VILKA ALTERNATIV SOM FINNS SOM ERSÄTTARE: 

Publicerad den 2 december 2022
Ur Ljuskultur Nummer 4, 2022

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här