Samarbete

Tankar om ett gott samarbete

Vilka förutsättningar är viktiga för ett gott samarbete? Några av årets finalister i Svenska Ljuspriset delar med sig sina tankar.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Paloma Design Studio om SPACE

– Avgörande för ett lyckat resultat är helt klart att ha en stark och tydlig gemensam vision och förståelse för konceptet och projektets förutsättningar, genom projektets gång och över alla led. När man är överens om en målbild från start, är det alltid lättare att hålla en sammanfogad projektgrupp genom hela processen. Om visionen är väl förankrad hos alla inblandade, vet varje konsult och hantverkare att det krävs en viss nivå av engagemang för att komma i mål och nå ett lyckat resultat.

Viktigt är också att vi, som tillsammans med inredare och arkitekter, ansvarar för den totala gestaltningen följer upp och säkerställer att vi själva efterlever och förverkligar konceptet i projektets alla skeden.

Tydlighet är en annan viktig faktor för ett lyckat samarbete och resultat. Att kommunicera varför vissa val görs i projektet. Att valet av armatur, ljuskälla eller placering är genom­tänkt och planerad av en anledning. Om alla i projektet förstår detta varför är chansen större att ens val tas på allvar och bibehålls.

”Det handlar ­mycket om är vad man ­kommunicerarför mindset. ”

Den tredje faktorn tror vi handlar mycket om är vad man kommunicerar för mindset. Om man är glad, driven, inspirerande och lyhörd så får man ofta en kund eller samarbetspartner att känna sig trygg, delaktig och sedd. Detta leder i sin tur till ett ökat förtroende och fler möjligheter att våga skapa magiska och långsiktigt hållbara projekt.

 

Anna Waernborg, Light Bureau om Riksdagen

– Som svaret på frågan ovan antyder så är samarbetet väldigt viktigt i ett projekt. Vi har haft ett gott samarbete i riksdagsprojekten, och förutsättningarna för det är naturligtvis ett ömsesidigt förtroende och en förståelse för varandras roller i projektet. Ett prestigelöst förhållningssätt och bra kommunikation är avgörande för ett bra samarbete. I regel fungerar ofta samarbetet bättre när man har lärt känna varandra lite. Risken för missförstånd minskar och man har lärt sig mer om varandras individuella kommunikationsstil.

 

Daniel Hodierne, Light Bureau om Drottning Silvia Konsert­­hus

– Deltagarna i projektgruppen hade ett mycket nära samarbete. Designteamet med arkitekten, installatörerna, kunden och projektledningen hade alla direkt kontakt med varandra. Efter att projektering hade överlämnats till de andra deltagarna gjordes noggranna uppföljningar av hur arbetet fortskred. Denna noggrannhet och fokus på att inga detaljer missades var av stor vikt för det goda resultatet. Jag vill särskilt nämna installatörerna från Stockholms Elpartner som verkligen ”arbetade med ljuset” på ett mycket noggrant och professionellt sätt och involverade mig i installationsprocessen på plats. Den absolut viktigaste nyckeln till gott samarbete tror jag är att hela projektgruppen förstår både kundens, arkitektens och ljusdesignerns vision, något som är särskilt viktigt för de deltagare i projektgruppen som ofta hamnar utanför själva designprocessen. Om alla har samma bild av visionen kommer gruppen arbeta gemensamt mot samma mål.

 

Afonso Almeida om Kineum

– När allt gått bra är det lätt att glömma hur mycket ansträngning det tog att nå målet.

Detta projekt präglades av en tydlig och ärlig relation med kunden. Båda parterna har på sina håll arbetat tryggt med varandra för att nå det önskade resultatet.

I sammanhanget är det viktigt att nämna samarbetet mellan Light Bureau och Stockholm Lighting/ Lumenpulse/ Technilum. Armaturerna behövde specialanpassas för möta projektets krav och stolparna är special­tillverkade på grund av monteringsrestriktioner.

Att det blev så lyckat beror på det goda samarbetet med mellan beställare, ljus­designer och leverantör.

Publicerad den 29 september 2023
Ur Ljuskultur Nummer 3, 2023

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här