Workshop på Kultur­huset Spira i Jönköping. Ljustekniker Philip Cárcamo introducerar studenterna till ljus­bordet på teatern.

Nytt nätverk i Jönköping

Illumination Network at JU, så heter det nya nätverket för studenter med inriktning ljusdesign på Tekniska Högskolan i Jönköping. Nätverket är helt ideellt och syftar till att underlätta studierna genom att dela kunskap och lära av varandra.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Tekniska Högskolans ljusdesignutbildning har genomgått en rad förändringar de senaste åren, något som både välkomnat etablerandet av ett studentnätverk och skapat behovet av en ökad samverkan mellan programmets studenter.

I samband med terminsstarten hösten 2016 upprättades nätverket och sedan dess har närmare 50 studenter anslutit sig. Nätverket är helt hierarkilöst och verkar som en nätverks- & lärandeplattform som förenar alla tre årskurser aspirerande ljusdesigners. Organisationen är helt fristående ifrån utbildningen och ställer därmed inga krav på dess medlemmar, var och en deltar och bidrar efter eget intresse och egna förutsättningar. ”Mer kunskap, mindre stress, tillsammans!”

Workshops, föreläsningar och andra former av gruppstudier är kärnan i INJU. Dessutom planeras och genomförs tillfälliga ljusinstallationer varje termin. Genom ett ökat samarbete studenterna sinsemellan lever nätverket upp till sitt motto; Mer kunskap. Mindre stress. Tillsammans.

Workshops och föreläsningar genomförs både av externa föreläsare och medlemmar i nätverket. Samtliga medlemmar har i och med utbildningen grundläggande belysningskunskaper, men besitter olika spetskompetenser. Några har lång erfarenhet av mjukvaror såsom DIALux, Adobe InDesign eller liknande och är beredda att delge sina kunskaper till intresserade medlemmar i föreläsningsform. Någon annan är en skicklig fotograf och anordnar en workshop där deltagarna får lära sig hur man arbetar med systemkamerans inställningar vid fotografering i mörker. En annan grupp medlemmar förbereder sig för en tenta och organiserar en tentagrupp där man gemensamt samlas och diskuterar innehållet och dess applicerbarhet i yrkeslivet.

Externa föreläsare från olika delar av belysningsbranschen tas in med jämna mellanrum. Dessa väljs selektivt efter uttryckta ämnesönskemål bland nätverkets medlemmar. Som föreläsare möter man därmed alltid ytterst intresserade och aktiva åhörare.

Tillfälliga ljusinstallationer organiseras årligen av och för nätverkets medlemmar. I en akademisk värld full av teoretisk lära är det viktigt att emellanåt få pröva teorier och ur dem sprungna idéer i praktiken. Projektgrupper skapas där idéer diskuteras och sätts samman till enhetliga koncept som sedan planeras mot en deadline och därefter installeras. Varje installation dokumenteras i bilder som tillgängliggörs för användning i respektive deltagares portfolio.

Genom ett samarbete mellan nätverket och Tekniska Högskolans avdelning för ljusdesign finns belysningsutrustning till studenternas förfogande utanför planlagda laborationstider. Temporära installationer organiseras både som egeninitierade laborationer och som ideella ljussättningar mot kund.

Nyligen genomfördes en workshop i det DMX-baserade styrsystemet PHAROS samt en ljussättning av Norrvikens Trädgårdar i Båstad. Intresset inom nätverket är stort och passionerade föreläsare efterfrågas ständigt. Framöver planeras bland annat en tillfällig ljussättning av en musikfestival och ett laborationstillfälle på Regionteatern Blekinge/Kronoberg.

INJU har mottagits väl av Tekniska Högskolan och förhoppningen är nu att nätverket skall bestå och att det övergripande administrationsansvaret skall överlämnas från årskurs till årskurs.

Länk till INJUs Facebook-sida

 

Publicerad den 21 mars 2017
Ur Ljuskultur Nummer 2, 2017

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här