Aktuellt på ljusutbildningarna

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Jönköping Univeristy: Examensarbeten

Årets kandidatstudenter på ljusdesignutbildningen i Jönköping sprang i våras ut från utbildningen med intressanta examensarbeten i bagaget. Alla grupper har undersökt nya problem med nyhetsvärde, eller fördjupat sig i tidigare kunskapsområden.

På JTH har examensarbetena karaktärer av ett mindre forskningsprojekt. Ofta innebär det ett experimentellt arbete där ett par faktorer jämförs med enkäter, eller intervjuer. En omfattande litteraturstudie är också en förekommande metod. Studenterna arbetar i grupper om två i en omfattning om 15hp, dvs. en halv termins heltidsarbete.

I år har två examensarbeten anknytning till vårdmiljö. Adam Palm och Veera Kokko har studerat vårdrum utifrån evidensbaserad design och visuell utvärdering av ljusmiljön utifrån patientens perspektiv. Susanne Westberg har utvärderat en nyprojekterad belysning för Humana Cares äldreboende i Gävle, som tidigare fått Svenska Ljuspriset. Belysningen där är av särskilt intresse då den utgår från dynamiskt ljus som ska locka de boende ut från sina rum mot gemensamhetsytor. Även Emelie Jonasson och Caitlin Petras har observerat sjukhusmiljöer i ett holistiskt perspektiv, då de jämfört forskningsråd med hur belysningen projekterats. Lina Vitulic och Christina Hellström har även de samarbetat med företag – Fläkt Group AB/RISE, när de studerat industribelysning i relation till flexibla arbetsstationer. Joakim Hällvall och Sebastian Gill har granskat armaturtillverkares data för Tunable White-armaturer, för att se om informationen till beställare är tillräcklig och korrekt. Dagsljus är ett område vi inte haft så många examensarbeten om tidigare. Nu har Erik Adolfsson och Lisa Yngvesson undersökt skalans betydelse för dagsljusupplevelsen. Försökspersoner har fått observera tre skalmodeller och bedöma vilken skala som är mest rättvisande jämfört mot ett rum i fullskala. I Camilla Sandströms examensarbete har försökspersoner fått bedöma hårda och mjuka kontraster i relation till upplevd ljusfärg. Hon har både studerat avståndet till vägg och ljuskällans avslut. Lena Svanberg och Daniel Kempff har intresserat sig för klassrum och frågan om rörlig vertikalbelysning kan öka uppmärksamheten.

Visuell vägledning har stått i fokus för Elin Toressons och Anton Gunnarssons arbete, som har utförts i samarbete med Marinmuseet i Karlskrona och Vasamuseet. Genom observationer har besökares rörelsemönster i relation till belysta objekt kartlagts. My Servin och Anton Gustafsson har undersökt rumsupplevelse och orientering beroende på belysta träds placering i en park. Belysningsplaner (Lighting Master Plans) är ett område som få studerat. Det har nu Kalle Eriksson och Frida Öster gjort, när de jämfört innehållet i belysningsplaner från olika världsdelar.

Under året kommer alla examensarbeten att bli publicerade, sökbara och nedladdningsbara via publikationsdatabasen DiVA.

Redan nu finns där många tidigare examensarbeten som ni kan ta del av. Som synes är spridningen av ämnen stor. Tillsammans blir det ett tillskott till vårt kunskapsområde som är för intressant för att det ska stanna i en databas. Gå in och läs (sökord ljusdesign)!

Vi upplever att efterfrågan på våra studenter är stor. Många av studenterna har en anställning redan innan examen.

Vi hoppas på fler företagssamarbeten i framtidens examensarbeten, ge oss gärna tips på områden som behöver studeras!

Ulrika Wänström Lindh,
Universitetslektor, Ljusdesign JTH

KTH: Mångfald är ­nyckeln till en helhets­syn med ljusdesign

KTH Architectural Lighting Design master’s program kunde glatt vinka adjö till de tjugo masters-studenter som presenterade sina avhandlingar under maj och juni på KTH.

Tre dagar av posterpresentationer gav en överblick på den stora variationen av ämnen inom arkitektonisk ljusdesign, som studenterna satsat på, var och en individuellt, under 10 veckors tid. Externa kritiker och handledare har varit en del av processen och den slutliga diskussionen och bidrog med sina värdefulla bidrag.

Avhandlingarna sträckte sig från experiment och litteraturgranskning till utredning genom projekt. Utbudet av ämnen omfattade många av dagens frågor om dagsljus, elektrisk belysning, standarder och praktik, utrymme och arkitektur, hälsa och välbefinnande, perception samt hållbarhet.

Isabel Dominguez,
Lärare & koordinator av
mastersavhandlingar

KTH: Masterprojekt 2018

Rim Bek: The perceptual and psychological effects of artificial
lighting on peripheral vision in humans.

Baiba Borodinova: Inner yard building occupant’s perception versus the computer simulated metrics of daylight. Field study and simulation based analysis of inner yard building

Viktorija Burlakina: How to use artificial lighting as a communication tool for indoor spaces?

Francesca Cabodi: Light: Invisible storyteller in museums. The role of artificial lighting in the creation of an immersive atmosphere

Raluca Dascalita: That meaningful light. A phenomenological approach to meaning in lighting design

Seyedehfatemeh Dastgheib: Light and perception of safety in- between buildings.
The role of lighting in perception of safety from a female perspective in in-between spaces of residential areas.

Hannah Dove: A prediction for the future of urban lighting design
focusing on pedestrians and sustainability.

Serhat Furan: How is the new SEB-office lighting compared to the recommended guidelines in Sweden? What happens if the lighting is deviated from the guidelines and why?

Cristina Gil Venegas: Light as a tool to structure urban planning. Socialoriented.

Linnea Henstam: A lighting design concept for the new subway station in the Slakthus area in Stockholm. A study in visual perception of lighting in an underground space

Hande Karagöz: Urban Space Recreation for Pedestrians through Smart Lighting Control Systems

Wen Yi Kong: Comfort in Darkness

Georgios Kourtelis: Feeling Safe vs Being Safe. Better lighting by itself has a very little effect on safety

Tena Kovaček: Principles of designing an experiential lighting showroom. Finding the balance between demonstrating the experiential and the technical-aesthetical qualities of luminaires.

Danai Lytra: Stage Lighting and its expressive qualities in architectural spaces

Valentine Maeder: The influence of opening’s embrasure and view on the perception of an interior space.

Agne Milkeviciute: Crisis of window. Lost purpose of daylight opening.

Santhini Navaneethakrishnan: A study on task lighting in shared residential kitchens highlighting the relation between multiple users,
illuminance and task performances.

Jonathon Penn: Influencing solar radiation through Biomimetic
inspired designs

Amrita Sapru Kaul: “Swedish healthy home” from the perspective of autistic individuals: benefits, limitations and recommendations

Sherouk Badr Taha: Light memory, As a design tool

Sharon Valdivia: Daylight control system for windows. How can sun shading for individual offices be designed to prevent glare at the same time preserve daylight and a view out.

Erik Axel Eggeling: Goniochromatic Gradients. Dichroic Color, Thin-Film
Optics and Artificial Light

Master’s Theses Presentation Critics Team: Paul Rogers, Luke Lowings, Alexandra Schremer, Malin Alenius, Bettina Kahdemann, Aleksandra Stratimirovic, Henrik Gidlund, Rodrigo Muro, Federico Favero, Isabel Dominguez, Jan Ejhed.

Länk till examensarbeten

Publicerad den 28 augusti 2018
Ur Ljuskultur Nummer 4, 2018

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här