Kanske möts Susanne Strömberg och Martin Petersson snart igen, båda företagen är nämligen invol­verade i en av Telias blivande grannar, SEB. Men där har de ombytta roller: ECO Lightlink företräder fastighetsägaren och ÅF Lighting hyresgästen.
Nedslag

Allt större behov av specialister

Vid omfattande projekt blir det allt vanligare att allt fler ljusdesigner involveras i en gemensam process. Ett av skälen är att både fastighetsägaren och hyresgästen har sina egna team, ett annat är att utvecklingen inom belysningsbranschen och dess teknik idag går så fort och är så avancerad. Specialister behövs för att både vägleda beställarna och hitta de bästa lösningarna.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Ett aktuellt exempel på detta är Telias nya huvudkontor i Arenastaden i Solna. Här arbetade två ljusteam tätt tillsammans i en omfattande process – ett från ÅF på fastighetsägaren Fabeges uppdrag och det andra från hyresgästen Telia där ECO Lightlink engagerats.

För Martin Petersson, ansvarig ljusdesigner från ÅF Lighting, började det hela 2013 när de fick uppdraget om hela samordningen och belysningsplaneringen av huset i sin helhet, ritat av Reflex Arkitekter.

– Uppdraget innehöll ansvar för ljus, el och tele och vid den tiden fanns ingen hyresgäst. Så för de cirka 42 tusen kvadratmetrarna gjorde vi ett mycket generellt, flexibelt grundkoncept som skulle kunna passa vem som än flyttade in. Något år senare kom vi i kontakt med Susanne Strömberg från ECO när avtalet med Telia var klart, berättar han och beskriver samarbetet som smidigt och fruktbart med goda resultat och nöjda deltagare.

Ljusdesigner Susanne Strömberg, ansvarig från ECO, berättar att de involverades redan under kontraktskrivandet för att hjälpa Telia utvärdera vad som ingick och vad som ytterligare behövdes för att skapa den optimala miljön. En programskrivning formulerades med generella idéer om vad som måste finnas i form av till exempel ljusfördelning.

– När vi sedan träffade ÅF och fick grundkonceptet presenterat tyckte jag att de hade många bra idéer. Det som var viktigast för Telia, och därför också för mig, var att få till stånd ett pendlat allmänljus istället för infällt, vilket visade sig upplevas som kontroversiellt eftersom det är en gammal, traditionell lösning. Men för Telia jätteviktig eftersom de hade dåliga erfarenheter av motsatsen och de ville verkligen ta ansvar för en lugn och fin synmiljö i arbetsytorna.

På frågan om eventuella svårigheter och nackdelar svarar Martin Petersson att det i det vardagliga arbetet kunde uppstå förvirring om vem som ansvarade för en specifik uppgift, fråga eller detalj.

– Ibland fick jag känslan att det var för mycket folk inblandade och det var jag inte ensam om. Därför blev vi alla varse om vikten av tydliga gränsdragningar mellan ansvarsområden och att detta tydligt framkommer i mötesprotokollen, berättar han.

Men precis som Susanne Strömberg, är han övervägande positiv till trenden med att sammanföra olika team tidigt i processen. Detta eftersom den största fördelen för de båda parterna, fastighetsägaren och hyresgästen, är att specialister hjälper till att säkerställa att de får sina specifika behov tillgodosedda eftersom ljuset är en oerhört viktig del i arbetsmiljön och påverkar de anställda så starkt.

Susanne Strömberg menar att delar av trenden med olika team har funnits tidigare men då har hyresgästens ”lag” styrts från så kallade hyresgästombud som stöttar hyresgästen i hela, eller delar av, processen kring ett lokalprojekt; att söka lokaler, skriva kontrakt, samordna lokalanpassningen och se till att allt från belysning till inredning kommer på plats. I Telias fall fanns också ett sådant ombud – Tenant & Partners.”Utvecklingen ger mer legitimitet för oss ljus­designer, och bidrar till att belysningsstandarden höjs generellt.”

– Jag ser många fördelar med att utvecklingen går mot att ta in fler specialister till exempel inom belysning som har, precis som Martin säger, en så stor påverkan på de anställda, säger hon och fortsätter:

– Utvecklingen ger ytterligare legitimitet för oss ljusdesigner och vår mycket specifika kunskap som bidrar till att belysningsstandarden höjs generellt. Dels spiller kunskapen över till andra grupper som är involverade i byggprocessen och vi kan tillsammans undvika att belysningsfrågorna prioriteras ned, i värsta fall bort, menar hon och tillägger att både ECO och ÅF Lighting är involverade i en av Telias blivande grannar, SEB. Men där har de ombytta roller i och med att ECO Lightlink företräder fastighetsägaren och ÅF Lighting hyresgästen. Dock med andra ljusdesigner inblandade.

– Större team-uppgifter är här för att stanna och jag ser verkligen fram emot nya samarbeten. Gärna lika smidiga som i arbetet med Telias huvudkontor där jag upplevde att vi jobbade i samma team och inte i olika, avslutar Susanne Strömberg.

Övriga bakom belysningslösningarna i Telias nya huvudkontor

 • Linn Sylvan och Torbjörn Höeg från Tengboms har haft Telias uppdrag för miljöbelysning på kontorsplanen.
 • Isabel Villar (då ÅF Lighting, nu Sweco) har haft
  Telias uppdrag för koncept och armaturval i hela
  entréplan och gemensamma ytor för mat och samvaro.
 • Patsy Bellido med hjälp av Francesco Guastella och Konstanze Keil , ÅF Lighting har haft Telias uppdrag för armaturer och framtagning av projektanpassade armaturer i Isabels koncept.
 • Elkonsulterna ÅF har ansvarat för belysnings­styrning
 • Patsy Bellido, ÅF Lighting har haft Telias uppdrag
  för armaturfunktion i Isabels koncept.
 • Fastighetsägaren Fabeges ansvariga är Per Lindfors
 • Hyresgästen Telias ansvarig är Michael Åslund och Tommy Nordström
Publicerad den 30 november 2016
Ur Ljuskultur Nummer 6, 2016

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här