Det finns tre stora ljusgårdar som förser huset med rikligt med dagsljus. Den här heter "På stan" och har en utformning av ett slags innetorg med en stor gradäng som binder samman två plan och ger möjlighet till ett avslappnat sittande och snabba möten.
I ljusgården kallad ”I naturen” förs tankarna till Babylons hängande trädgårdar med växter i taket och ett piskande­interaktivt regn som man med en magisk handrörelse går igenom torrskodd.
Innegården ”På väg” och har stora sittmöbler som snurrar sakta och ger en vag känsla av tivoli. Här har ljusdesigner Isabel Villar arbetat tillsammans med scenografen Malin Lindholm, och haft ansvaret för armaturfunktionerna i ljuskonceptet samt i de små insprängda kaféerna. Ljuskonst i form av gigantisk "plock in pinn" ger ytterligare upplevelse för utrymmet.
London-baserade Jason Bruges konstinstallation av stora väggpaneler drar in besökaren genom en lila, böljande rörelse.
I loungen på plan sju skapas en välkomnande hemmakänsla med lite lägre i tak där en vacker ljusinstalla­tion hänger i form av röda stavar.
I ett stort kontorshus är det viktigt att hitta en skala för möten mellan människor. Ett samlande ljus bjuder in.
En varierad ljusmiljö har skapats utifrån ytornas olika funktion. Matplats i förgrunden, förvaring för det aktivitetsbaserade kontoret i bakgrunden och samtal och informella möten mittemellan.
Flera tester gjordes för att matcha ljusets färgtemperatur med inredningens färgsättning.
I arbetsytorna är ljusmiljön ett resultat av Telia Companys långa erfarenhetsinsamling av belysning i kontorsmiljö. Men armaturens ljusfördelning av 70% indirekt ljus och 30% direkt ljus samarbetar vertikala, cylindriska och horisontella ytor.
Reportage

Energifylld kommunikation

Hur gestaltas bäst ett stort företags förändring och mobilitet? På Telias nya huvudkontor i Solna står möten, kommunikation och känslan av rörelse i centrum. Välkommen till en arbetsplats för den nya generationen telekommunikation.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Det mesta som har med Telias nya huvudkontor i Arenastaden i Solna känns stort. Inte bara det faktum att det ligger ovanpå Nordens största galleria Mall of Scandinavia. Hit gick också en av Sveriges största och snabbaste företagsflyttar i juni 2016 när 3800 Telia-anställda tog sitt pick och pack till 42 000 splitternya kvadratmeter på bara en dag. Under dygnets mörka timmar kan förbipasserande se delar av den totalt 5,5 kilometer pendlade allmänbelysningen som vita linjer i våningarnas tak, minutiöst ombyggda för att exakt uppfylla Telias krav på en god synmiljö.

Satsningen är imponerande och djupgående. Företaget som en gång benämndes Televerket hade vid tidpunkten för flytten både bytt namn, denna gång från Telia Sonera till Telia Company och fått en ny grafisk identitet. Nu skulle även inredningen av det nya jättekontoret gestalta och kommunicera både den nya identiteten och det faktum att kontoret är en stor del i vad Telia kallar the new generation telco, fritt översatt en ny generation telekommunikationsföretag. Kort sagt ett nytt kontor för ett nytt Telia. Och det måste sägas – här kommuniceras precis överallt i den aktivitets­baserade arbetsmiljön. Också den ny för Telia.

Linn Sylvan, kreativt ansvarig och en av de fem arkitekterna från Tengbom som vann tävlingen om inredningsuppdraget, berättar om konceptet som ligger till grund för inredningen – Spectrum/Speed of Light.

– Det ger en stark energi som inbjuder till aktivitet och rörelse tack vare ett brett färgspektra med starka accenter. Allt för att spegla Telias varumärke och digitala verksamhet. Färgerna är också funktionella då de fungerar som orientering mellan våningsplanen – från nedersta planets golv och väggars lila via rosa, orange, gul, grön, turkos, blå och ljuslila överst. I kontrast till detta står en gråskala som lugnar ner och hjälper till att fokusera. Olika typer av mötesmöjligheter och sittande har också varit jätteviktigt för att erbjuda en variation och både en scenograf och olika konstnärer har varit delaktiga i arbetet för att hålla i känslan av rörelse, berättar Linn Sylvan. Hon tillägger att ett systemtänkande med cirka tio olika typer av arbetsplatser har utarbetats och att ett stort fokus på hållbarhet har genomsyrat processen.

Många ljusspecialister

Innan inredningskonceptet togs fram av Tengbom var dock två ljusdesigner, Martin Petersson från ÅF Lighting och Susanne Strömberg från ECO Lightlink inkopplade. Den förstnämnde från fastighetsägaren Fabege och den andra på uppdrag av hyresgästen Telia.

– På ÅF jobbade vi redan 2013 med belysningsplanering och samordning av ljus, el och tele. Detta i samarbete med Reflex Arkitekter som ritat huset. Under två års tid med start hösten 2014 har jag haft kontinuerliga möten med representanter från både ECO, Tengbom, Telia och Peab som byggde där vi stött och blött detaljer för att komma överens om de bästa lösningarna utifrån våra respektive uppdragsgivares perspektiv, berättar Martin Petersson som får medhåll av Susanne Strömberg om att antalet ljusspecialister varit ovanligt många, framför allt efter att Telia bjöd in en scenograf för att skapa upplevelserika platser för möten och mat i tre stora ljusgårdar, belägna centralt i huset.”Vi hade då både det perfekta ljuset och arbetsmiljön, och behövde något lite mer spektakulärt och vågat som knöt ihop det hela. ”

– Belysningsansvaret var uppdelat mellan olika personer där ECO ansvarade för arbetsytor, konferensrum och granskning av handlingar gentemot gällande kontrakt. Tengbom hade hand om miljöbelysningen på de olika våningsplanen medan ljusdesigner Isabel Villar, som då arbetade på ÅF Lighting, hade Telias uppdrag för koncept och armaturval i entréplan samt ljusgårdarna där mat och möten fokuserades. De sistnämnda ytorna gjordes i samarbete med scenografen Malin Lindholm där ÅF stod för armaturfunktionerna i ljuskonceptet samt i det så kallade Coffice-konceptet – små kaféer insprängda i arbetsmiljön.

På frågan om varför så många inblandade svarar Tommy Nordström, Workplace Development Director på Telia:

– Istället för att tillsätta en konstgrupp på slutet, som jag har tidigare erfarenhet av i liknande projekt, tänkte jag att en scenograf som kom in i mitten av processen kunde vrida upp projektet några snäpp och skapa det oväntade. Vi hade då det perfekta både ljuset och arbetsmiljön och behövde något lite mer spektakulärt och vågat som knöt ihop det hela. Isabel Villar hade jag jobbat tillsammans med tidigare och visste att hennes tankar om ljus passade bra ihop med scenografen Malin Lindholms gestaltande.

Tommy Nordström berättar också om hur Telia letade en lokal utifrån ledorden öppenhet, flexibilitet, transparens och säkerhet. Inredningen och ljusmiljön skulle vara just som den blev – effektiv, attraktiv och göra så att de anställda mår bra, bidra till en arbetsplats att vara stolt över. En arbetsplats som också gör Telia till en attraktiv arbetsgivare i en expansiv bransch. Inför flytten utvecklades också det tidigare använda aktivitetsbaserade arbetssättet till att omfatta bland annat flera typer av arbets- och aktivitetsplatser som pingisbord, mötes- och kafémiljöer. ”Detaljrikedomen är imponerande, inte bara i allt från val av växter till de extremt många olika sittmöblerna.”

– Och upplevelser, vad sägs till exempel om att kunna gå torr genom en vattenridå? Ytterligare en viktig tanke är att arbetsplatsen ska vara en modell som kunderna kan ta efter. Det vill säga att kunderna blir inspirerade av att vi själva använder våra egna tjänster och produkter, till exempel mobilapplikationer som underlättar allt kontorsarbete och kan användas från alla plattformar, tillägger han.

Rörelse och riktning

Entrén till Telia Companys huvudkontor ligger bredvid Mall of Scandinavias mot pendeltågsstationen Solna. Stora ljuspaneler ”drar in” besökaren genom en lila, böljande rörelse – en konstinstallation av London-baserade Jason Bruges Studio. Först på plan sju tas besökaren emot i en lounge, avsedd att ge en välkomnande hemmakänsla med lite lägre i tak där en vacker ljusinstallation hänger i form av röda stavar. På detta plan finns också hela 25 mötesrum i olika storlekar, spridda mellan tre iögonfallande ljusgårdar, namngivna efter var Telia är med sina kunder. På väg, På stan och I naturen. I den första snurrar stora sittmöbler sakta och ger en vag känsla av tivoli. På stan har utformningen av ett slags innetorg med en stor gradäng som binder samman två plan och ger möjlighet till ett avslappnat sittande och snabba möten. Här finns också graffitikonst på hög nivå och en stor lunchmatsal som är lika mycket allaktivitetsyta. I ljusgården kallad I naturen förs tankarna till Babylons hängande trädgårdar med växter i taket och ett fantastiskt, piskandeinteraktivt regn som man med en magisk handrörelse går igenom torrskodd. Tommy Nordström berättar att Telia i samtliga tre ljusgårdar velat skapa ”cool and cosy” mötes- och samlingsplatser och samtidigt visa upp ny digital teknik. Alla tre kröns även av imponerande ljusinstallationer – från ett slags gigantiskt plockepinn till vilsamma, sakta snurrande stora moln.”Det var viktigt med ett pendlat allmänljus istället för infällt, eftersom Telia verkligen ville ta ansvar för en lugn och fin synmiljö i arbetsytorna.”

En helt annan typ av belysning ses i våningsplanens yttre arbetsmiljöer där de långa linjerna av pendlad allmänbelysning också ger en tydlig känsla av rörelse och riktning. Ljuset på arbetsplatserna har utformats med en enkel form som försetts med ett innehåll av det senaste både vad gäller teknik och synkomfort. Avvägningen mellan direkt- och indirekt ljus är anpassat så att placeringen av armaturerna ska fungera. Allt för att möta Telias högt ställda krav på god synmiljö. I armaturen finns också inbyggt en möjlighet att dela den för att kunna möta framtida förändring av rumslayouterna.

– Idén med ramperna var att uppnå den önskade ljusfördelningen utan att skapa för mycket oro. Idag är det ett öppet landskap men Telia har velat bygga in flexibilitet så vi har lagt mycket arbete på att en framtida, helt annan rumslighet ska fungera matningsmässigt, berättar Susanne Strömberg och tillägger att stor möda också lades på provbelysning.

– Eftersom färgsättningen i inredningskonceptet påverkar färgtemperaturer testade vi mycket i en uppbyggd miljö. En viktig uppgift eftersom slutresultatet blir så mycket bättre om de inblandade orkar hålla i processen och verkligen se till att vara tydlig med vilka frågor som behöver svar, föra noggranna protokoll med bilder och så vidare. Just därför är provningar svårt, men den här gången gick det jättebra tack vare ett bra och öppet diskussionsklimat.

Detaljrikedomen är imponerande, inte bara i allt från val av växter till de extremt många olika sittmöblerna – Linn Sylvan visar också på specialbeställda accentfärgade bordskanter och sömmar i vissa stolsryggar, allt för att få ihop helhetstänket om energiskapande aktivitet. Och det bästa betyg hon, och alla andra som varit involverade kan få, är att se att alla typer av arbetsmöjligheter som erbjuds verkligen används. Här kommuniceras kort sagt i varje vrå, i varje typ av erbjuden, aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

 

Publicerad den 30 november 2016
Ur Ljuskultur Nummer 6, 2016

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här