Ljusamallens delar för redovisning av LED-armaturer och belysningsberäkningar har reviderats. Bland annat har livslängdsdefinition av LED-armaturer uppdaterats. Dokumentet är framtaget som PDF.
Publikationer

Ljusamallen i ny version och form

Ljusamallen är Belysningsbranschens rekommendationer för enhetlig redovisning av armaturdata och belysningsberäkningar. För att hålla innehållet aktuellt krävs kontinuerliga uppdateringar. Den senast ändringen – som lett till en ny version av Ljusamallen – gäller redovisningen av LED-armaturer.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Den stora nyheten i nya versionen av Ljusa-mallen är en förenklad livslängdsdefinition för LED-armaturer. Rekommendationen baserar sig på ett förslag från den europeiska branschorganisationen LightingEurope, LE, som utges i dokumentet Evaluating performance of LED based luminaires från Lighting Europe (LE).

B-värdet slopas

Bakgrunden till de många frågor som uppstått om hur man ska tolka olika B-värden, dvs. värden som beskriver hur stor andel av en population som underskrider ett visst ljusflöde efter ett visst antal drifttimmar. Framförallt har frågan handlat om hur mycket bättre B10 är än B50. Enligt LE’s analyser har man kommit fram till att skillnaden mellan B10 och B50 inte är större än att den ryms inom den normala toleransen för ljusflöden. Detta är också anledningen till att branschen nu helt kan slopa B-värdet vid livslängdangivelser.

Nya rekommendationen

Den nya rekommendationen som stöds både av LightingEurope och Belysningsbranschen och som redovisas i den nya utgåvan av Ljusamallen är att man fortsättningsvis anger bibehållet ljusflöde, Lx, för drifttiderna 35 000, 50 000, 75 000 och 100 000 timmar. Vilken/vilka drifttider man redovisar beror på vilken applikation LED-armaturen främst är avsedd för. Vi måste alltså vänja oss vid att se livslängdsuppgifter som, till exempel L92 / 50 000 timmar, vilket betyder att 92 % av initialljusflödet återstår efter 50 000 timmar.

Gräns för livslängdsangivelser

LE slår också fast att man inte kan redovisa livslängder längre än 100 000 timmar då de blir alldeles för osäkra beroende på det statistiska underlaget.

Fastställande av bibehållningsfaktor

Inte nog med att vi nu får livslängdsupp-gifter som är enkla att jämföra mellan
olika LED-produkter, vi har också en lösning på problemet med att fastställa en riktig bibehållningsfaktor för LED-applikationer. När man vet drifttiden så bestämmer man ljusnedgången genom att ta Lx – värdet för den standarddrifttid som ligger närmast. I Ljusamallen finns också en tabell som ger ungefärliga drifttider för ett antal olika applikationer.

Rättvis jämförelse av produkter

Syftet med Ljusamallen är att möjliggöra en rättvis och riktig jämförelse mellan olika armaturer och belysningsberäkningar. Att redovisa produkter och belysningsberäkningar enligt Ljusamallen är ett frivilligt åtagande som Belysningsbranschens medlemmar kommer att följa. Om marknaden, det vill säga det föreskrivande ledet kräver att alla leverantörer ska följa Ljusamallen kommer vi att kunna undvika jämföra äpplen med päron och får därmed ett komplett och bra beslutsunderlag vid upphandlingar.

Ladda hem Ljusamallen-dokumenten här

Publicerad den 4 december 2018
Ur Ljuskultur Nummer 6, 2018

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här