Fasadens pelare i gatunivå får ett släpljus och skapar en rytm bland de stora glasytorna.
Pendelarmaturernas smalstråliga optik ger ett ljus som skapar en rytm på golvet.
Sektion som redovisar belysningsidé. Grafik: Ljusrum.
Byggnaden upplevs som en skimrande lykta på Östermalmstorg. Skuggorna mellan armaturerna leker med silhuetten av träden framför byggnadens långsidor. En entrématta av ljus markerar ingångarna på dessa sidor.
De svarta spottar som belyser varorna står i kontrast till de ljusa trä­materialen. Kontaktskenan i svart beskriver grafiskt saluståndets form.
Med egna ord

Lyktan lockar till Östermalm

128 år efter dörrarna öppnades för första gången är Östermalms Saluhall i stort behov av upprustning. Under ombyggnationen ska handlarna flytta till en temporär byggnad mitt på torget, där handeln kan fortgå som vanligt. Utmaningen var både att kompensera för förlusten av en stor öppen yta mitt i staden samt att skapa en attraktiv handels- och mötesplats.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

VISIONEN

Byggnationen av den tillfälliga saluhallen vid Östermalmstorg innebar att ett av Stockholms viktigaste stadsrum och ett upplyst centralt torg försvinner för en längre tid. Med hjälp av ljuset skulle de kvarvarande trånga omgivande ytorna göras välkomnande och säkra och att byggnaden skulle upplevas som en vacker lysande lykta på avstånd, lockande och vänlig.

Belysningskonceptet är enkelt och samspelar nära med arkitekturen och stadsrummet, med utgångspunkt att skapa ett väl fungerande och stämningsfullt ljus, där råvaror, mat och umgänge står i centrum.

Eftersom den tillfälliga hallen är tänkt att stå på plats i 2 år var det mycket fokus på att belysningslösningen skulle vara kostnadseffektiv för att spara ekonomi till den befintliga hallen som projekteras parallellt.

Samtidigt skulle belysningen ta hänsyn till de många krav och önskemål från de olika verksamheterna.

LÖSNINGEN

Exteriör belysning
Mycket av gatubelysningen fick monteras ner och ersattes av byggnadens fasadbelysning. Det interiöra ljuset hjälper även till att beskriva de invändiga volymerna genom fasaden, det går att urskilja den stora hallen kontra de täta rummen med hjälp av ljuset. På nära håll används ljuset inuti byggnaden för att hjälpa till att modellera formen och innehållet. Pelare, tak och gångar är belysta så att byggnaden lockar som ett ”skyltskåp” även nattetid.

Uppljuset mot taket fungerar även som en del av fasadbelysningen, eftersom det reflekterade ljuset skapar ett varmt skimmer i den halvtransparenta kanalplasten. För att förstärka lyktkänslan placerades ett uppåtriktad släpljus mellan entresolbjälklagets yttersidor och insidan av kanalplasten som beskriver den rumsliga trävolymen innanför. Placeringen byggde på att man kunde lösa åtkomligheten till armaturerna för att enkelt kunna sköta underhållet. Från början var det tänkt att även få ljus på den nedre trädelen för att öka närvaron av ljuset i gaturummet, detta kunde inte realiseras på grund av ekonomin.

Eftersom byggnaden utifrån är så viktig för gaturummet är det viktigt att denna fungerar både sommar, vinter, dag och natt. Ett krav från Stadsbyggnadskontoret var att synlig belysning utifrån skulle vara dimbar för att kunna anpassas till det känsliga stadsrummet. I hallens kök arbetar man i 3 skift dygnet runt. Varutransporter börjar tidigt på morgonen innan hallen öppnar och restaurangerna har öppet efter att handlarna stängt. Belysningen är anpassad för de olika situationerna som sker över dygnet.

Allmänbelysning interiör – ljus i gångstråk
I den interiöra ljussättningen eftersträvades det att behålla en känsla av skuggigare partier i gångarna så att diskarna med sin palett av belysta varor fick dominera och locka. Pendelarmaturer med smalstrålig optik ger ett riktat ljus och skapar en rytm av ljus i gångstråken, som leder besökarna fram, och får även tillskott av ljus från spotlights på skena ovan diskarna. Olika färgtemperaturer valdes beroende på varuutbudet.

Rumsligt ljus – indirekt ljus mot tak och omgivande entresolväggar
Armaturerna är väl integrerade i konstruktionen och ljuset upplevs som ett viktigt ”byggmaterial” i Saluhallens arkitektoniska komposition.

Det var viktigt att inte ha ett tungt mörker ovanför huvudet utan att visa rymden i hallen. Vi arbetade med kontrasten ”trångt myller” på golvet och ”luftigt lugn” uppåt, vilket är samma princip som i Östermalmshallen och syftet var att göra en pendang till saluhallsmiljön där. Armaturer placeras dolt ovan saluståndstaken och lyser uppåt vilket skapar ett spännande ”skuggspel” i limträbalkarna samt att det reflekterade ljuset ger upplättning och rymd till lokalen. I restaurangdelen har vi ett eget varmt och svagt släpljus på pelarna vid glasfasad som tänds upp när det börjar bli mörkt ute.

ARBETSPROCESS

Eftersom en av de arkitektoniska idéerna var ”den lysande lyktan” var ljusdesign en nödvändighet och beställaren hade god förståelse för detta och för vikten av att ljuset togs med i processen från början. Arbetet har hela tiden skett i samarbete mellan ljusdesigner och arkitekt och detta arbetssätt presenterades initialt i processen. På det sättet valde vi ut rätt materialtyp av t.ex. kanalplasten som var viktigt för ljusidén och exakt placering för armaturer.”Beställaren hade god förståelse för vikten av att ljuset togs med i processen från början.”

Längre fram i projektet utfördes provbelysning av
fasad vid kvällstid för att hitta rätt färgtemperatur och ljusnivå. Efter att armaturerna var installerade programmerades de olika ljusscenerna in på plats och justerades av arkitekt och ljusdesigner samt att armaturerna riktades in.

UTMANINGAR/LÄRDOMAR

Det var viktigt att inte bara välja prisvärda armaturer utan också ta hänsyn till installationskostnaderna och underhållsaspekter.

Detta innebar att t.ex. LED listen som var tänkt att sitta bakom kanalplasten för att skapa fasadskimret byttes mot linjära armaturer för att spara tid vid installation.

Kanalplastens skimrande yta fungerar både som fasadbelysning samt att den skapar en närvaro av ljus i gränderna bredvid hallen. Det medförde att man inte behövde installera ytterligare armaturer för att belysa de smala gränder som hade skapats mellan Saluhallen och de befintliga byggnaderna runtomkring.

Inne i hallen var en av utmaningarna att alla installationer är synliga. För oss gällde det att samordna kabel­dragning med elinstallatören för att det inte skulle påverka helhetsintrycket negativt samt stämma av kring montagedetaljer.

RESULTAT

Arkitekturen och belysningen ihop har lyckats skapa en ny attraktivare mathall där affärerna går ännu bättre jämfört med den befintliga Östermalms Saluhall, trots att många handlare var oroliga att en tillfällig flytt till torget skulle minska deras omsättning. Den nya hallen har de gamla trogna kunderna kvar samt att en ny yngre generation har hittat hit, vilket styrker att det har blivit en social mötesplats för ännu fler.

 

Publicerad den 13 oktober 2017
Ur Ljuskultur Nummer 5, 2107

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här