Enkät

Vad är hållbart?

Del 2. I förra numret inledde vi en mindre kartläggning för att få reda på hur ljusdesignerkåren ser på hållbarhetsfrågan och vad den inbegriper. Vi fortsätter med svar från ytterligare tre verksamma inom ljusdesign, arkitektur och inredning.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Isabel Villar Ljusdesigner IALD, White Arkitekter

Vid ljusplanering, vilken hållbarhetsaspekt anser du viktigast?
– Generellt är det viktigaste att minska belysningssystemens energiförbrukning, eftersom den har störst klimatpåverkan, större än själva tillverkningen. Men kanske ännu viktigare är att förse människor med det ljus de behöver för att utföra aktiviteter utan att förstöra deras naturliga rytm, vilket faktiskt gäller för allt levande. Här bör vi minska ljusets negativa påverkan på natten på djur och växter.

– I praktiken är de tre viktigaste aspekterna att förse rummen som människor vistas mycket i, med både kvantitativt och kvalitativt dagsljus samt utblick. Därefter kommer belysningsplaneringen efter människors visuella och ickevisuella behov, utförd av en ljusdesigner, d.v.s. att man inte enbart prickar av planritningar med armaturer för att nå 500 lux överallt. Det tredje viktigaste är att ansluta belysningen till styrsystem som släcker när den inte behövs, via tidstyrning, närvarosensorer och eventuellt dagsljusstyrning. Användarna behöver utbildas så att de kan styra belysningen efter önskemål.

– I utomhusmiljöer är det viktigt att minska ljusföroreningar och använda belysningen som ett verktyg för att skapa miljöer som är säkra och attraktiva för alla efter mörkrets inbrott.

Vilken hållbarhetsaspekt är viktigast när du väljer produkter?
– Var och hur armaturer produceras, med tanke på mänskliga rättigheter, råvarors ursprung och transporter. Tillverkanas hållbarhetspolicy är viktigt när det gäller service, reparerbarhet, återbruk och återvinning av produkter. ”Jag skulle inte använda en armatur som kommer från andra sidan världen bara för att den finns
i en viss färg.”

– Jag tittar också på armaturens effektivitet (lm/W) och jämför, för att sedan bedöma och välja den som bäst passar projektet, budgeten, ljusdesignkonceptet och som är framtidssäkra. Jag skulle inte använda en armatur som kommer från andra sidan världen bara för att den finns i en viss färg, om det finns en nästan lika bra som produceras i Europa eller Skandinavien. Det handlar om att hitta kompromisser.

Vilka hållbarhetskrav och frågor ställer du till belysningsleverantörer?
– Var produceras armaturerna, varifrån kommer de olika komponenterna och materialen? Detta frågar jag sedan 2-3 år tillbaka.

– Jag går igenom produktbladet mycket noggrant och frågar leverantören ifall viktig information saknas. Ljusfiler är också viktiga för bedömningen av ljusföroreningar, LPD (light power distribution, W/m2) samt eventuellt cirkadiskt ljus.

Ställer beställarna krav på hållbarhet. Om ja, hur kan sådana krav se ut?
– Inte direkt än, skulle jag säga. Men om projektet är certifierat BREEAM eller LEED, så finns krav med LPD (effektivitet), styrning och ljusföroreningar. Nyss jobbade jag med ett projekt som också var Svanen-certifierat. Där fanns krav på behovsstyrning bland annat. Men jag skulle vilja se fler beställare som är intresserade av att använda begangnade eller återbrukade armaturer. Vi hade ett sådant projekt förra året men idén kom från oss från början och inte från kunden.

Ge gärna någon övrig kommentar eller synpunkt i ämnet.
– Jag tänker att ljudesigners är nödvändiga i kampen för klimatet, eftersom vi är de som har den kunskapen som behövs för att hantera dessa komplexa frågor. Genom att våga ta ansvar, hitta kompromisser och fatta rätt beslut när det gäller hållbarhetsfrågor i ljusplanering.

Carolin Fischer & Eva Bratell Ljusdesigner & inredningsarkitekt samt arkitekt & ljusdesigner, båda Ljusrum

Vid ljusplanering, vilken hållbarhetsaspekt anser ni viktigast?
– Att man i projektgruppen är överens om vad hållbarhet innebär. Alla har en egen uppfattning av hållbarhet, och det är viktigt att man har en samsyn. Som exempel, för beställaren handlar det kanske mest om att spara energi, medan projektledaren är främst ute efter att uppfylla miljökrav. Båda aspekter är viktiga, men de måste gå hand i hand.

”Ska man titta på en viktig konkret aspekt är det bättre samordning mellan fastighetsägare och hyresgäst så att det inte blir dubbla installationer pga olika krav och önskemål.”

– Ska man titta på en viktig konkret aspekt är det bättre samordning mellan fastighetsägare och hyresgäst så att det inte blir dubbla installationer på grund av olika krav och önskemål.

Vilken/vilka hållbarhetsaspekter är viktigast när ni väljer produkter?
– Man måste ta hänsyn till vad som är mest hållbart för beställaren. Det kan exempelvis vara att armaturerna ska fungera även i förändrade sammanhang, dvs att man uppnår en hållbarhet över tid. Det är viktigt med bra kvalité på dioder och teknikkomponenter, då dessa är resurskrävande vid tillverkningen.

Vilka hållbarhetskrav och frågor ställer ni till belysningsleverantörer?
– Som flera förut har nämnt så är det främst krav från beställarsidan, såsom byggvarubedömning, som ger anledning till frågor.

För oss har det blivit fler och fler frågor om återköp och uppgradering av befintliga belysningsarmaturer. Det känns tyvärr som att många leverantörer inte alls har detta på kartan ännu och att man möts av mycket greenwashing och hållbarhetsfloskler.

Men det finns ändå en del leverantörer som står i startgroparna och visar ett genuint intresse för hållbara lösningar.

Ställer beställarna krav på hållbarhet. Om ja, hur kan sådana krav se ut?
– Det beror på projektets storlek. Större projekt följer miljödirektiv (ofta utan att förstå vad det innebär i detalj), medan man i mindre projekt sällan efterfrågar mer än att all belysning ska vara LED. Belysningsstyrning spelar en viktig roll i sammanhanget, men ofta förstår beställarna inte vikten av en genomtänkt och användarvänlig lösning för att uppnå en hållbar installation.

– Med detta sagt tycker vi att det ställs för lite krav, och vi borde bli bättre i att utbilda beställarna.

Ge gärna någon övrig kommentar eller synpunkt i ämnet.

”Ljusdesigners borde tänka mer cirkulärt, som man redan gör i inredningsbranschen.”– Även om det är i bruksskedet som det går åt mest energi så tycker vi att ljusdesigners borde tänka mer cirkulärt, som man redan gör i inredningsbranschen. Ibland känns det onödigt att byta hela fungerande anläggningar bara för att ”LEDifiera”. Man kanske kan hitta utrymmen där installationen är tillräckligt bra och kan användas ett tag till, så att man byter ut allt eftersom. Det gäller även miljöbelysning, där man tillsammans med arkitekten kan hitta lösningar för återbruk.

Publicerad den 7 oktober 2021
Ur Ljuskultur Nummer 4, 2021

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här