Enkät

Vad är hållbart?

Belysning omfattas av en lång rad hållbarhetsaspekter som påverkar människan och miljön på olika sätt. När det gäller ljuslösningar är energieffektivitet, materielinnehåll, tillverkning och cirkuläritet några exempel. Ljuskultur gör nu en kartläggning för att ta reda på hur agendan ser ut idag när det gäller hållbarhetsfrågor i belysningsprojekt.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Beata Denton
Ljusdesigner,
Reflex Artiktekter

 

I ett ljusprojekt, vilken hållbarhetsaspekt anser du viktigast när det gäller ljusplanering?
– Rätt ljus på rätt plats vid rätt tid. Våga lämna vissa utrymmen med lägre belysning, bedöm själv hur mycket jämnhet som är rimligt. Ha en enkelt påverkbar styrning och låt t ex mötesrum ha default 300 lux för manuell uppdimring istället för 500 lux per default. Det viktigaste av allt är hur mycket av anläggningen är ljussatt under hur lång tid. Senaste rönen som jag tagit del av är att ca 90% av miljöpåverkan är från brinntiden. Tillverkning och material i produkterna försvinner lite i jämförelse.

Vilken/vilka hållbarhetsaspekter är viktigast när du väljer produkter?
– Kvalitet på ljuset och rätt ljusbild. Kolla ljuset i verkligheten. Hållbart är att ha dagsljusstyrning i större utrymmen. Så produkt­erna måsta gå att styra på lämpligt sätt för projektet. ”Hållbarhet är för mig att inte ha tänt mer än nödvändigt. Där gör vi största vinsten.”

Vilka krav och vilka frågor ställer du till belysningsleverantörer, berörande hållbarhet?
– Som jag tänker är det inte produkten i sig som är avgörande. Jag ser gärna att den inte rest så långt. Men i övrigt är det helt av­görande hur vi använder produkten, i vilken mängd och att vi ifrågasätter omoderna rekommendationer på för höga lux-värden, jämnhet etc. Samt alltid styrning.

Ställer beställarna krav på hållbarhet. Om ja, hur kan sådana krav se ut?
– Jag får inte frågan om produkterna i sig. Däremot kan hela projektet ha målet att uppnå viss hållbarhetsklassning. Dessvärre finns jämnhetskravet där, och det är inte bra. Närvarostyrning kan också skapa stor irritaion hos beställaren när anläggningen är klar. Använd hellre dagsljusstyrning. Dock närvaro i förråd, WC, mm.

Har du någon övrig kommentar?
– Hållbarhet är för mig att inte ha tänt mer än nödvändigt. Där gör vi största vinsten. Våga ifrågasätta våra delvis omoderna rekommendationer och standarder. Använd reflekterat ljus och indirekt ljus. Ljusplanera utifrån behov. Tänk på att en viss arbets­uppgift kan kräva helt olika ljusnivåer för olika individer i olika åldrar – här är lux-värden inte ett särskilt bra riktmärke. Individuell påverkan är superviktigt i ljussättningen.

 

Marianne Lind
Ljusdesigner, Ljuslandskap

 

I ett ljusprojekt, vilken hållbarhetsaspekt anser du viktigast när det gäller ljusplanering?
– Det viktigast för en belysningsanläggnings hållbarhet är att den sköts om efter installation. Hur väl en anläggning än planeras och installeras krävs underhåll. Det är viktigt att göra beställaren medveten om detta och att kostnader för underhåll tas med i projektbudgeten från början. Det bästa är att göra en skötselplan som sträcker sig under hela anläggningens förväntade livslängd.

Vilken/vilka hållbarhetsaspekter är viktigast när du väljer produkter?
En armatur ska passa in i gestaltningen för att vara hållbar över tid. Armaturens fulla effekt ska används på ett effektivt sätt så att så få armaturer som möjligt behövs. Armaturens form ska anpassas så den samspelar med miljön, eller placeras så att de inte syns alls dagtid. Detta minskar risken för skadegörelse.

Ett bra sätt att välja hållbara armaturer är att titta på referensarmaturer som varit installerade under en så lång tid som möjligt. Då ser man hur produkten fungerar i verkligheten. Jag brukar även ringa till beställare som använt armaturerna under en tid för att få information om hur hållbara de är. ”Ett bra sätt att välja hållbara armaturer är att titta på referensarmaturer som varit installerade under en så lång tid som möjligt.”

Vilka krav och vilka frågor ställer du till belysningsleverantörer, berörande hållbarhet?
– Ljuskällan ska ha ett högt ljusutbyte som är stabilt över tid och ha god färgåter­givning. Den ska ha även ha god färgstabilitet i projekt som kräver det, till exempel vid fasadbelysning, alltså ett lågt SDCM-värde. Ljuskällorna ska vara utbytbara och det ska finnas reservdelar under lång tid framöver. Armaturen ska ha robust kvalitet för fysiska påfrestningar och var av en IP-klass som håller för armaturens placering. Jag ställer även krav på driftdonets kvalitet, då det ofta är det som går sönder först. Långa garantitider från leverantörens sida är av betydelse liksom att kolla upp garantiernas finstilta villkor.

Ställer beställarna krav på hållbarhet. Om ja, hur kan sådana krav se ut?
– Det är jätteviktigt att beställare har kunskap och ställer rätt krav för att vi ska få så hållbara belysningsanläggningar som möjligt. För att öka denna kunskap på ett enkelt sätt rekommenderar jag alla beställare av belysningsprojekt att läsa boken ”Ljussätt staden – En handbok om ljusdesign i offentlig miljö” som är utgiven av Svensk Byggtjänst. Här finns tydliga checklistor på det ni behöv­er tänka på vid beställning av belysning för att skapa hållbara belysningsanläggningar.

Vill du kommentera något mer?
– Ett aktuellt problem idag i kommuner runt om i Sverige är att det sätts upp gata efter gata med bländande LED-armaturer, som de köpt in för att de ser bra ut på pappret. Många tvingas byta dessa inom ett par år, vilket varken gynnar hållbarhet, ekonomi eller miljö. Lösningen på problemet är enkel: Låna istället hem provexemplar på de armaturer ni funderar på att köpa, montera dem längs en vägsträcka och utvärdera dem när ni ser dem lysa med full effekt utomhus. Här får ni facit på vilka armaturer som har ett behagligt sken och god ljusspridning, vilket gör det lätt att välja rätt!

 

Therese Abrahamsson
Ljusdesigner, Exengo

 

Vilken hållbarhetsaspekt anser du viktigast när det gäller ljusplanering?
– Med rätt ljus på rätt plats kan man undvika onödigt höga luxmattor som skapar höga installerade effekter. Mörkare ytor är inte farligt. Detta tillsammans med smarta styrningar skapar en god grund till en bra anläggning. Om vi ska grotta in oss på t.ex. kontor och HG-ansningar är det viktigt att ha en långsiktig plan. Går det att få till en belysningslösning som är flexibel och enkel att anpassa när nya hyresgäster flyttar in i lokalerna, ett systemtänk för att kunna återanvända armaturerna på sikt.

Vilka hållbarhetsaspekter är viktigast när du väljer produkter?
– Det är alltid ett stort plus när produkten är godkänd hos Sunda Hus och Byggvaru­bedömningen, då vet man att den uppfyller en bra nivå vad det gäller material. Ljus­utbytet är annars den siffran jag brukar spana in lite extra. ”Med rätt ljus på rätt plats kan man undvika onödigt höga luxmattor som skapar höga installerade effekter. Mörkare ytor är inte farligt.”

Vilka krav och vilka frågor ställer du till belysningsleverantörer beträffande hållbarhet?
– Det finns en klassisk fråga som säkert många leverantörer är trötta på ”är produkten godkänd i BVB”. Jag gillar även att känna på produkterna, inte bara för att se ljuskvalitén, utan för att känna kvalitén på materialet, man får ganska fort en uppfattning om armaturen känns hållbar, robust och framförallt om den blir väldigt varm.

Ställer beställarna krav på hållbarhet. Om ja, hur kan sådana krav se ut?
– Hållbarhet och miljö är ett hett ämne, i nästan varje projekt diskuteras hur man ska kunna uppnå en låg energiförbrukning. Jag upplever en tydlig utveckling inom området, i nästan varje projekt ställs krav inom olika miljöcertifieringar. Något som för några år sedan tillhörde det ovanliga tillhör numera det naturliga. Miljöcertifieringarna skapar tydliga kravställningar på styrningar, belysnings­lösningar och att produkterna ska vara godkända i Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

***

Vill du höra mer om hållbarhet och belysning? 
Lyssna på podden Sustainable Lighting Design, som ges ut av Isabel Villar & Maha Shalaby.

LÄNK TILL PODDEN

 

Publicerad den 28 maj 2021
Ur Ljuskultur Nummer 3, 2021

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här