Teknik

Vad menas egentligen med HCL?

Human Centric Lighting-, HCL-begreppet används idag i stor utsträckning, trots att det inte finns någon klar och entydig definition. En del företag marknadsför HCL-armaturer men hur kommer det sig att en armatur aldrig kan vara HCL? Och varför är tunable white inte samma sak som HCL?

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Begreppet HCL återfinns mer eller mindre överallt där man designar, föreskriver, erbjuder, säljer eller köper belysningslösningar. De flesta belysningsleverantör har dock anpassat en egen filosofi till HCL-begreppet, vilket medför att olika HCL-förslag/lösningar inte är jämförbara. Eftersom HCL-begreppet används i så stor utsträckning, trots att det inte finns någon klar och entydig definition, är det av yttersta vikt att all dialog om HCL inleds med att parterna definierar vad HCL betyder för dem.

Kevin W Houser, Redaktör för LEUKOS, skriver följande i artikeln ”Human Centric Lighting and Semantic Drift” (översatt från engelska)

Human Centric Lighting (HCL): Evidensbaserade ljuslösningar optimerade för syn, prestanda, koncentration, vakenhet, humör och allmän hälsa och välbefinnande. HCL balanserar visuella, känslomässiga och biologiska fördelar av ljus för människor och erkänner ljusets roll på mänsklig syn, psykologi och fysiologi.

Som framgår av Housers definition är begreppet stort och innebär alltid att samtliga mänskliga ljus­behov måste tillgodoses. Vidare begränsas inte HCL till elektrisk belysning utan innefattar även dagsljus. En lösning som eftersträvar att uppfylla HCL bör alltid utgå ifrån möjligheten att tillgodose behovet av ljus genom dagsljuset och därefter påföra elektrisk belysning som ett komplement i de lägen där dagsljuset är otillräckligt.

Som med alla komplexa system är det förmodligen lättare att börja med att definiera vad HCL inte är.

System och strategier, inte enskilda produkter

Human Centric Lighting kan och ska inte användas kring enskilda armaturer eller produkter. Begreppet ska användas kring hela system och strategier, där det först och främst är en stark vilja att skapa bra belysningslösningar med evidensbaserad effekt för de människor som belysningen är avsedd för.

Det är en önskan att sätta användaren i centrum och vara klar och tydlig i att kommunicera vad kunden kan förvänta sig – och därefter leverera och installera en lösning som håller vad leverantören lovar.

Inga ”fit-for-all”-lösningar

Detta förutsätter att den som utarbetar kravspecifikationen är tydlig med målgruppen och förväntningarna till vad belysningslösningen ska kunna göra för den. Det är inte möjligt att skapa en fit-for-all lösning då de individuella behoven varierar så kraftigt.

Om vi exempelvis tittar på en belysningslösning för ett hem för personer med demens, där man önskar att stödja patientens dygnsrytm genom en HCL- belysningslösning.  Då kan vi inte samtidigt hävda att vi tillgodoser alla andra användare, till exempel läkare, sjuksköterskor, släktingar och städpersonal.

Detta är inte möjligt eftersom dessa gruppers behov är mycket olika och HCL är inte en universell lösning som passar allas behov – tvärtom!

Därför är den första grundläggande principen för HCL-design ”Gör ingen skada på någon”! Och självfallet krävs det professionell expertis när man planerar en anläggning med HCL-lösning.

Begreppet ”Intergrative Lighting”

Genom tiden har HCL-begreppet i bästa fall blivit definierat av samarbetsparterna i ett konkret belysningsprojekt, och i värsta fall av en reklamavdelning utan vetenskaplig bakgrundskunskap.

Detta har CIE önskat att rätta till genom att intro­ducera begreppet Integrative Lighting.

CIE Definition 17-29-028, på Integrative Lighting:

Belysning som specifikt integrerar både visuella och icke-visuella effekter och ger fysiologiska och/eller psykologiska fördelar för människor.

Ännu en gång är det värt att notera att detta CIE-­initiativ, helt likt Kevin Housers definition, inte pratar om produkter, belysningsarmaturer eller styrsystem.


KORT REPETITION

Varför kan en armatur aldrig vara HCL?

HCL-belysningslösningar handlar inte om enskilda armaturer utan om helhetslösningar där man vill skapa en miljö som främjar till välbefinnande för brukaren. Centralt är också att ha goda kunskaper om de specifika behoven för brukaren.

Vad är skillnaden mellan hcl och tunable white?

Tunable white handlar helt enkelt om förmågan att ändra färgtemperatur. En HCL-lösning är mer komplex och består av fler delar (se texten ovan). En korrekt tillämpning av tunable white kan dock utgöra en bra komponent i en anläggning som utformas efter principer för belysning med människan i centrum. 

Human Centric Lighting-, HCL-begreppet används idag i stor utsträckning, trots att det inte finns någon klar och entydig definition. En del företag marknadsför HCL-armaturer men hur kommer det sig att en armatur aldrig kan vara HCL? Och varför är tunable white inte samma sak som HCL?

Vill du läsa mer om ämnet?

Se artikel ”Vi måste satsa ­betydligt mer på bättre ­ljus­kvalitet” i Ljuskultur nr 2/2020 där stress- och sömn­forskaren Arne Lowden ger sin syn på HCL.

Publicerad den 5 maj 2022
Ur Ljuskultur Nummer 2, 2022

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här