Teknik

DALI-2 på ingång

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) version 2 som är på ingång innebär nya funktioner för DALI-styrning och att även kontrollsidan standardiseras via DALI-protokollet.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Texten är en översättning av en artikel från LEDsmagazine.com.
Kärndelar i DALI-2-standarden publicerades redan i slutet av 2014 och efter att ett antal belysningsleverantörer bildat ett öppet och oberoende konsortium Digital Illumination Interface Alliance, DiiA, för att påskynda processen, kunde ett ­DALI-2-certifieringsprogram lanseras i juli 2017.

Många av de första DALI-2-certifierade produkterna kommer sannolikt att vara LED-drivers. Med tiden kommer dessa att anslutas av drivers som möjliggör färgkontroll; styrutrustning för självständig nödbelysning; applikationsstyrare; och inmatningsenheter som ljussensorer och belysningssensorer. Samtidigt är ett trådlöst DALInätverk i horisonten.

Varför DALI?

Standardiserad i IEC 62386, är DALI ett dedikerat protokoll som möjliggör enkel installation av robusta, skalbara och flexibla belysningsnätverk. Det var ursprungligen utvecklat för att tillåta digital kontroll, konfiguration och övervakning av lysrörens förkopplingsdon, som ersätter den enkla, envägs, broadcast liknande analoga 0/1-10V-styrningen. Med enkel konfiguration kan varje DALI-enhet tilldelas en separat adress som tillåter digital styrning av enskilda enheter. Dessutom kan DALI-enheterna programmeras för att fungera i grupper. ­Belysningssystemen kan konfigureras om genom programmering, utan att behöva byta ledningar. Olika funktioner och ljusstämningar kan skapas i olika rum eller delar av byggnader. Detta ger stor flexibilitet.

På grund av sin digitala natur möjliggör DALI tvåvägskommunikation mellan enheter så att en enhet kan rapportera ett fel, svara på en fråga om dess status, eller tillhandahålla annan information. Anslutning är relativt enkel; DALI-ström och data bärs av samma par ledningar. Ledningens polaritet behöver inte observeras, i motsats till 0 / 1-10V system där ledningsfel är vanliga.

DALI version 2

Termen DALI-2 refererar till version 2 i IEC 62386, den internationella DALI-standarden. Standarden har många olika delar och alla är ännu inte publicerade som version 2. En av de viktigaste skillnaderna mellan den nya och tidigare DALI-standarden, som använts i många år, är att även styrenheterna standardiseras. Dessa inkluderar applikationsstyrare – ”hjärnorna” i ett DALI-system – och inmatningsenheter av olika slag. För att möjliggöra införandet av styrenheter, omstrukturerades och förbättras andra delar av IEC 62386 för att göra dem både mer robusta och enklare att använda.

Den ursprungliga DALI-logotypen används av belysningsindustrin världen över, för att indikera produkter som överensstämmer med den äldre versionen av DALI. Detta kommer att fortsätta enbart på kort sikt. DALI version-1-kompatibilitetstest baseras nämligen på tillverkarens självdeklaration, vilket innebär att testresultaten inte kontrolleras. Testerna baseras också på de äldre, föråldrade versionerna av IEC 62386 och har en del luckor. Båda dessa faktorer bidrar till att det kan det finnas problem med driftskompatibiliteten DALI-1-produkter från olika tillverkare.

Möjlighet till informationsutbyte mellan olika system och enheter

Den stora skillnaden med DALI-2 certifiering är ett verifieringssteg, där testresultaten kontrolleras för att kunna bekräfta att korrekta tester utförts och att resultatet är lyckat. Detta innebär en signifikant förbättrad driftskompatibilitet och en betydligt större sannolikhet att certifierade DALI-2-produkter är kompatibla med varandra – och leder utan tvekan till betydligt färre problem i belysningssystemen. DALI-2-testsekvenser – programvaran som möjliggör testning på godkänd testutrustning – är mycket mer detaljerad än för DALI-1 versionens och fyller också många av de luckor som kan orsaka driftskompatibilitetsproblem.

DALI-2-certifiering kan dock inte garantera driftskompatibilitet, vilket är viktigt att påpeka. Det beror på att varje enskild produkt testas individuellt för att se om den överensstämmer med relevanta delar av standarden, däremot testas inte kompatibiliteten direkt med specifika produkter. Testsekvenserna är omfattande och förutser många vanligt förekommande konflikter som kan begränsa interoperabilitetsproblem men kan trots detta inte täcka alla eventualiteter. DiiA fortsätter dock att övervaka och förbättra testsekvenserna så fort nya problem identifieras. DiiA hjälper även sina medlemmar att kontrollera kompatibiliteten med andra företags produkter genom att anordna så kallade Plugfests, där varje företag kan ta med produkter som kan byggas in i system med styrutrustning och styrenheter från andra företag, för att kontrollera om produkterna fungerar tillsammans som de ska.

Testsekvenser

DALI standard, IEC 62386, är uppdelat i ett antal delar, och varje del kräver en uppsättning testsekvenser för test av överensstämmelse, som utförs antingen av tillverkaren eller av ett Testhouse. Godkända testresultaten verifieras neutralt av DiiA innan DALI-2 certifiering beviljas.

DALI-2 certifieringsprogrammet började med del 101 och 102 i IEC 62386, som innehåller allmänna krav på systemkomponenter och styrutrustning, tillsammans med del 207. Detta beskriver speciella krav av drivers för LED-moduler, vilket betyder att de flesta av de först certifierade DALI-2-produkterna kommer vara LED-drivers.”DALI-2-produkter är kompatibla med varandra – och leder utan tvekan till betydligt färre problem i belysningssystemen.”

Andra delar av standarden kommer inarbetas i DALI-2 certifierings programmet via utveckling genom DiiA av de erforderliga testsekvenserna. Ordern för leverans av dessa delar kommer att bestämmas av DiiA medlemmar och påverkas av efterfrågan på marknaden. Testsekvenser för del 209, som omfattar färgkontroll, är redan i gång. Då 209 är integrerad i till DALI-2-programmet, kommer det att vara möjligt att certifiera en LED-driver som kan styra färgen hos en LED-ljuskälla. För att göra detta måste testerna omfatta delar 101 och 102 (allmänt), del 207 (LED drivers), och en del 209 (färgkontroll).

Testsekvenser för delen 103, allmänna krav för styranordningar håller på att utvecklas, kontrolleras, och förbättras av DiiA och kommer att förenas med delarna 301-304, vilket möjliggör certifiering av olika inmatningsenheter; till exempel, en del 303 omfattar närvarosensorer och del 304 täcker ljussensorerna.

Testsekvenser baseras på de senaste versionerna av motsvarande delar av IEC 62386. På grund av det sätt standarden DALI-2 är strukturerad kan DiiA utveckla och uppdatera testsekvenser oberoende av varandra. Under tiden fortsätter IEC arbetet med att uppdatera IEC 62386 och skapa nya delar av DALI-2-standarden.

Styrenheter

Som tidigare nämnts introducerar DALI-2 möjligheten till provning av styrenheter, vilket inte varit möjligt med den första versionen av DALI. Det innebär att vi inom kort även kommer att se en rad olika sorters certifierade DALI-2-styrenheter på marknaden.

Kontrollenheter kan separeras i programstyrenheter och inmatningsenheter, även om båda enhetstyperna kan införas i samma produkt. Applikationsstyrare är hjärnan i ett DALI-system; de samlar information, fattar beslut och skickar kommandon till”DALI-2 introducerar möjligheten till provning av styrenheter, vilket inte varit möjligt med den första versionen.”

styrenheter. Programkontrollanter kan vara ensamstående master där endast en är tillåten på DALI-bus eller så kan de kan vara flera masters. Inmatningsenheter ger information till DALI-systemet och brukar fungera genom att skicka ett meddelande på DALI-bus för att indikera en ändring i tillstånds- eller mätvärde. Alla inmatningsenheter är multimasters; t.ex. tryckknappar, ljussensorer och belysningssensorer.

Färgkontroll och trådlöst

Färgkontroll av lampor och armaturer har många tillämpningar; ändring av färgtemperatur samt sceninställning i avancerade

arkitektoniska projekt. DALI-färgkontroll är redan täckt av del 209 i IEC 62386, vilken definierar fyra färgtyper, men IEC planerar att separera de två populäraste delarna för enklare hantering. Dessa är xy kromaticitet, vilket tillåter urval av en färg inom CIE1931 kromaticitetsdiagrammet, och färgtemperatur (Tc), som tillåter val av den korrelerade färgtemperaturen med referens till den svarta kroppen (http://bit.ly/2umE1Ht).

En ny del 104 i IEC 62386 är under utveckling och grundar sig på att ersätta de lägre lagren i protokollstacken som för närvarande beskrivs i systemdelen (101) i IEC 62386. Bluetooth Mesh eller andra trådlösa tekniker är möjliga kandidater (http://bit.ly/2uEbSet).

Det mesta av DALI protokollet kommer behållas, med DALIs stora fördelar: kontroll, konfiguration och övervakning.

För information om DALI-2-certifierade produkter, se: digitalilluminationinterface.org

 

Publicerad den 12 mars 2018
Ur Ljuskultur Nummer 2, 2018

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här