Över arbetsbord i landskap och enskilda rum valdes en nedpendlad LED armatur, WILA ”Transparency” 83W, 3000K, 7450 lm, dimbar med indirekt och direkt ljus. Släckt är armaturen transparent som glas och tänd är den en lysande, icke bländande, yta. Här demonstrerad ovanför Erik Askensjös arbetsbord.
Före: Kontorsdelen under den höga lanterninen var rörig och hade sämre akustik och belysning än det övriga kontoret.
Efter: Med två fristående, halvhöga väggar mot korridoren, ett nytt undertak och helt ny belysning fick man ett mer definierat och akustiskt dämpat rum. I bilden står Rajmund Bazydlo och Robert Halin under rummets symboliska ”kristallkrona”, Ma&De ”Cirkle Wawe”, LED 42W, 3000 K.
Efter: Med två fristående, halvhöga väggar mot korridoren, ett nytt undertak och helt ny belysning fick man ett mer definierat och akustiskt dämpat rum. I bilden står Rajmund Bazydlo och Robert Halin under rummets symboliska ”kristallkrona”, Ma&De ”Cirkle Wawe”, LED 42W, 3000 K.
Till arbetsytan under lanterninen valdes golvstående LED armaturer, Glamox Luxo ”Linea-F” 7000, HFDd 830-860 CCT 2xSD CP2,5 MC/MP. Armaturen har dubbla lager prismaoptik vilket minskar bländning. Ljusfördelning 75 % upp och 25 % ned. Färgtemperatur är justerbar från varm till kall både uppåt och nedåt.
Som allmänljus i tak återanvändes befintliga armaturer. Under ny hylla för microvågsugnar placerades en LED list och över matborden pendlades nya, dekorativa armaturer, Bruck ”Silva”, ner. Golvarmaturen ”Eggy Pin golv” förstärker känslan av trivsam sittgrupp.
Med egna ord

Arbetsplats i nytt ljus

VIRA Arkitekter fick 2015 i uppdrag att projektera en förnyelse av kontorsytan hos NORD Drivsystem AB. Målet var att, med relativt enkla medel, skapa en bättre arbetsmiljö med ny känsla och tydligare företagsidentitet.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

VIRA arkitekter fick 2015 i uppdrag att projektera en förnyelse av kontorsytan hos NORD Drivsystem AB, leverantör av mekaniska och elektriska drivprodukter som växlar, motorer och omriktare. Verksamheten i Sverige startade 1980 och ingår idag i den globala koncernen NORD Drivesystems vars huvudkontor är placerat i Tyskland. Serviceanläggningen, strax norr om Stockholm, omfattar ledning, försäljning, projektsupport samt montering och lackering. Här finns också möjlighet att testa, felsöka och t.o.m. bygga elmotorer och växlar.

Kontoret är i två plan och upptar ca en fjärdedel av hela byggnadsytan. I denna del sitter ledning, säljare, kundservice och ekonomi. Övriga delar av byggnaden innehåller plocklager, montering och lackering. När tillverkningsdelen tidigare byggts till i omgångar har kontoret efterhand växt in i det som från början var tillverknings- respektive lagerdel. Byggnaden är en relativt traditionell industribyggnad med betongplatta på mark och ett pelar/ balksystem av limträ i de första två delarna respektive stål i den sist tillbyggda delen. Tak och ytterväggar består av sandwichelement i korrugerad och plan plåt.

Upplevda problem som man ville åtgärda

  • Flödet i lokalen. Tidigare uppsatta mellanväggar hindrande sikten och störde intern kommunikation.
  •  Organisation av arbetsplatser. Ytan upplevdes som att den ”inte räckte till”, trots en relativt stor totalyta, när nya medarbetare nu ska anställas. Målet med omorganisationen var att utnyttja ytan bättre och att samla de som arbetar tillsammans.
  •  Akustikmiljön upplevdes som undermålig. Befintliga akustikplattor i undertaket var i huvudsak ursprungliga av torrpressad typ med dåliga värden. Många plattor var trasiga och intrycket var mycket slitet. Golvet var hårt med linoleum limmad på betongplattan. I lanternindelen, med ca sex meter i takhöjd och övervägande hårda ytor, var ljudmiljön mycket störande.
  •  Ljusmiljön i kontoret bestod av flera lager av armaturer. Dels fanns infällda, mycket gamla, lysrörsarmaturer i undertaket. Dessa var delvis olämpligt placerade i förhållande till arbetsplatserna. För ca 10 år sedan hade också ett antal nedpendlade, lysrörsarmaturer satts upp för att förbättra arbetsbelysningen. Samma typ av långa lysrörsarmaturer återfanns också i pausutrymmet, pendlade över matborden. En äldre typ av lampetter med kompaktlysrör satt i korridorer.
  •  Arbetsytorna upplevdes som A och B- ytor beroende på olika ljusförhållanden. Ytor vid fasad, med mer direkt dagsljus, upplevdes som mer attraktiva än de inre delarna av det öppna kontoret.
  • Kontorets identitet och utseende. Viljan fanns att skapa ett mer modernt intryck samt att förstärka bolagets identitet med hjälp av färg och form. Befintliga arbetsbord och förvaring skulle dock återanvändas i så stor utsträckning som möjligt och tillskott skulle hållas inom en stram budget.

I bolagets reklam trycks hårt på hög servicegrad och god logistik. Önskemål var att lokalerna skulle avspegla detta på ett tydligare sätt. Över arbetsbord i landskap och enskilda rum valdes en nedpendlad LED armatur, WILA ”Transparency” 83W, 3000K, 7450 lm, dimbar med indirekt och direkt ljus. Släckt är armaturen transparent som glas och tänd är den en lysande, icke bländande, yta. Här demonstrerad ovanför Erik Askensjös arbetsbord.

Utförande

Eftersom VIRA har arbetat med både ombyggnad, inredning, färg- och ljussättning i många projekt så kunde ett konsultarbete erbjudas som omfattade alla delar av projektet.Uppdraget kom också att inkludera upphandling av möbler, armaturer, växter, solavskärmning och dekor. Lanternindelen behövde åtgärdas rejält så här gjordes de största förändringarna.

Tidigare avgränsades lanterninens arbetsyta av två, motstående sidor av mycket höga väggar. Övrig avskärmning bestod av golvstående skärmar med höjden 1,8 meter. Fönster satt högt upp under det trapetskorrugerade plåttaket och hade en yttre solskyddsfilm som färgade dagsljuset. Över rummet löpte ett antal skenor som bar el, tele, data, flera olika lager av armaturer samt ett antal små ”moln” tänkta att reducera ekoeffekter. Förutom de arbetsmöbler som utnyttjades stod ytterligare ett antal bord och bokhyllor på denna yta. Genom ytan var det också vanligt att många tog en ”genväg” vilket upplevdes som störande av de som arbetade här. Sammantaget intryck var att utrymmet var odefinierat, ekigt och rörigt.

För att öka känslan av ett separat grupprum byggdes två fristående väggpartier upp mot entrékorridoren. En smal entréöppning mellan de båda väggarna förstärker känslan av att man ”träder in” i arbetsgruppens eget rum. Dessa åtgärder har nu minskat viljan att använda ytan som genväg,

Undertak

Som nytt undertak i lanterninen hängdes frihängande Soloplattor från Ecophon in. Detta medförde flera positiva effekter; – Den akustiska miljön blev bättre, dagsljuset från de högt sittande fönstren silades men blockerades inte helt, möjligheten att använda indirekt ljus ökade och rumskänslan förstärktes. För att behålla luftigheten i rummet sattes undertakshöjden till 3,6 meter, högre än resten av kontoret som har höjden 2,7 meter.

Även för övriga delar av kontoret undersöktes om det var möjligt att byta ut det gamla undertaket inom budget. Efter konsultation med Ecophon framkom att de gamla akustikplattorna kunde bytas ut men att ursprungligt bärverk kunde behållas trots dess udda mått. Sammantaget har åtgärderna förbättrat akustiken väsentligt.

Golv

Eftersom kontorets linoleumgolv hade sett bättre dagar och var lappat och lagat ett flertal omgångar så beslöts att lägga in en heltäckande matta. Valet föll på lite tjockare golvplattor som var enkla att lägga in och mycket toleranta mot underlaget. Detta förbättrade den akustiska miljön och gav samtidigt hela kontoret distinkta kulörer och en helt ny ”look”. Det mjukare underlaget ger också bättre svikt för de som väljer att stå upp och arbeta.

Belysning av arbetsplatser

När det gällde belysningen beslöt ledningen, i samråd med Tyskland, att satsa helhjärtat på nytänkande armaturer. Krav var att de nya LED -armaturerna minst skulle klara europeisk standard för arbetsplatsbelysning, EN 12464- och ha en bra färgåtergivning, högt antal lm och vara möjliga att påverka.

Två olika armaturtyper valdes;
– För arbetsplatser med takhöjd 2,7 m, valdes en nedpendlad armatur, från Wila, med både indirekt och direkt ljus.

– I den högre lanternindelen valdes golvstående armaturer från Glamox Luxo med indirekt/ direkt ljus. Via dessa kan arbetsgruppen påverka både ljusstyrka och ljustemperatur. Som pricken över i hängdes en större armatur in i mitten av rummet. Möjligheten att förändra har blivit mycket uppskattad och armaturerna bidrar i hög grad till att arbetstagarna trivs mycket bra i sitt nya grupprum!

Lyssna bara till vad Mona säger:
– Tidigare satt jag i ett eget rum och var mycket skeptisk till att flytta därifrån. Jag har fått ändra ståndpunkt där. Teamkänslan har blivit mycket bättre och det är en mjukare och varmare atmosfär att arbeta i. De nya arbetslamporna är fantastiska i och med att man kan ställa om dem direkt vid arbetsplatsen och ändra både ljusstyrka och färgtemperatur.”Teamkänslan har blivit mycket bättre och det är en mjukare och varmare atmosfär att arbeta i.”

Till arbetsytan under lanterninen valdes golvstående LED armaturer, Glamox Luxo ”Linea-F” 7000, HFDd 830-860 CCT 2xSD CP2,5 MC/MP. Armaturen har dubbla lager prismaoptik vilket minskar bländning. Ljusfördelning 75 % upp och 25 % ned. Färgtemperatur är justerbar från varm till kall både uppåt och nedåt.

Belysning av dekor och mötesrum

För att spegla verksamheten och öka identiteten skapades två typer av dekor. Dels väggdekor av frigolit och plexiglas samt tavlor med specialtryck av motorer och vackra detaljer (se sid 42). Bland annat fick trappan upp till konferensrum en lekfull dekor av logotype och kugghjul som ”leder besökaren uppåt”. Eftersom man inte ville fälla in belysning valdes spotlights på skenor i korridorer och mötesrum. Valet föll på en dekorativ, tysk
armatur från Bruck. Över mötesbord och som symbolisk ”kristall­­krona” i lanterninrummet valdes en vågig, stor, pendelarmatur från Italien. LED- armaturen är av akryl och görs i två olika storlekar med en diameter på 652 respektive 892 mm i diameter.

Belysning av pausrum

Ytan där all personal träffas varje dag, är pausrummet. Redan från början beslöts att även denna yta skulle fräschas upp. Viss rivning och ombyggnad utfördes. I och med flytt av en dörr behövde microvågsugnar flyttas. Beslut togs också att riva den stora, hindrande kloss som tidigare innehöll kyl och frys mitt i köksdelen. Ugnar, kyl och frys placerades i stället i en nybyggd nisch som fick en distinkt kulör. Efter renoveringen blev köksdelen rymligare och mer rationell.

Befintliga matbord och stolar behölls men ytan kompletterades med en liten sittgrupp. Här återanvändes ett antal besöksfåtöljer samt de ”moln” som tidigare hängde som akustikdämpare under lanterninen. Med en specialgjord matta som tydligt definierar sittgruppen skapades en uppskattad hörna där man kan sitta ner med en kopp kaffe eller ha ett kortare möte. En ny LED list under microhylla och nedpendlade, dekorativa armaturer över borden gav ett mjukare intryck och mer karaktär åt rummet.

Målet för projektet var att med enkla medel skapa en stor förändring. För att kunna nå dit så var viljan att samarbeta hög och det fanns hela tiden en öppen dialog mellan alla inblandade parter. Resultatet har blivit ett bättre organiserat kontor som fått ett lyft via ljus och färg och som nu har en tydlig, egen identitet. För att ge kontoret ökad identitet, utfördes tavlor med tryck som speglar NORDs produkter. Belysning av tavlor i korridorer är LED spotlights, Brucks ”Star Spot”.

Publicerad den 29 februari 2016
Ur Ljuskultur Nummer 1, 2016

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här