När mörkret har lagt sig framträder byggnaden som en rastrerad glödande kropp, skapat av fasadens hålstruktur i sträckmetall.
På dagtid när dagsljuset dominerar, reduceras ljusgestaltningen till pulserande sekvenser i rött ljus.
Färgskalan består av fyra pastellfärger med mjuka övergångar där färgerna blandas likt akvarell när de möts.
För att varje förbipasserande person skall få uppleva dynamiken i fasadens ljusgestaltning förändras den sakta en gång i minuten
Med egna ord

Livets rytm

Ljuskonstverk med syfte att skapa trygghet. Ett parkeringshus vid Östra sjukhuset i Göteborg har fått en dynamisk ljusgestaltning som ger den mörka platsen en identitet.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

”Inspiration hämtades från människans DNA och hjärtats puls såväl som livets puls.”

Uppdraget:

I anslutning till Östra sjukhuset i Göteborg byggdes 2016 ett nytt parkeringshus, 90 meter långt. Platsens utformning och byggnadens skala skapade en ödslig känsla under dygnets mörka timmar. Lösningen blev en fantasifull dynamisk ljusgestaltning som ger den mörka platsen en identitet och ett visuellt intressant sällskap som bidrar till emotionell trygghet och visuell orientering.

Visionen:

Östra sjukhusområdet expanderar och i och med utbyggandet av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ökade även behovet av parkeringsplatser. Ett befintligt parkeringshus beläget vid barnakuten förlängdes med ett 90 meter långt parkeringshus i 5 våningar. Ambitionen från arkitekten var att byggnaden skulle signalera husets funktion som P-hus och länkas till det övriga området samt att byggnaden skall uppfattas som tilltalande över tid. Fasaden består av sträckmetall och under dygnets mörka timmar kan byggnaden ses som en lykta. Mitt uppdrag som ljusdesigner och konstnär bestod i att skapa ett integrerat ljuskonstverk som förstärker helheten, orienteringen i området och bidrar till trygghet och ger en identitet till platsen. Viktiga kriterier var även att det skulle vara en så energisnål installation som möjligt såväl som att ljusgestaltningens ljusstyrka måste kunna justeras utan visuella störningar i närliggande vårdenheter.

Lösningen:

Uppdraget kändes väldigt spännande med sin stora skala och intressant utifrån möjligheten att med ljus skapa en visuell länk till betraktaren och bidra till välbefinnande och trygghet. Att fokusmålgruppen är både besökande barnpatienter och anställda var ytterligare en utmaning. Det övergripande tema för konstprogrammet för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus var formulerat med ledorden: Trygghet, stimulans och helhetstänk. Hur kunde denna ljusgestaltning ta form och ge en unik prägel till byggnaden och samtidigt bidra till en positiv upplevelse av platsen och besöket på sjukhuset? Utifrån nämnda kriterier och i samråd med arkitekt, beställare och armaturleverantör skapades konceptet Livets Rytm.

Det handlar om en dynamisk ljusgestaltning i form av en böljande ljusmatta som sträcker sig längs hela fasaden så som lysande i regnbågens färger under mörkrets timmar och reducerad till en vandrande rytm under dygnets ljusa timmar. Livets rytm finns närvarande dygnet runt, likt hjärtslagen i vår kropp. Inspiration hämtades från människans DNA och hjärtats puls såväl som livets puls.

”Ljusgestaltningen är ett litet utsnitt av DNA koden för blodgrupp AB, den vanligaste blodtypen.”

Bakgrund

DNA är byggstenarna i vår kropp. DNA består av ­fyra stycken nukleotider som i DNA-formationer kombineras på olika sätt och bildar sekvenser. Ämnena brukar särskiljas med färgkoder för att lättare kunna tolkas visuellt.

Hjärtat ger rytmen av liv i vår kropp. Blodet pumpas runt i kroppen och fungerar som ett transportsystem av bland annat näring och syre. I ett större perspektiv kan man likna blodomloppet med vägnätet eller kollektivtrafiken i en stad. Paralleller kan också dras till hur vi människor lever våra liv i vardagen med transporter mellan hemmet, jobbet och ibland sjukhuset. Sist men inte minst så är sjukhusområdet ett nav för en mängd olika kommunikationssystem och händelseflöden. DNA är en länk mellan oss människor, släktskap förs vidare och knyter oss alla samman på nära och långt håll.

DNA och ett blodomlopp har vi alla – grundstenarna och rytmen som skapar din och min existens – mångfaldens länk.

Konceptet

Arkitekturen: Vertikala linjer av ljus i en repeterande böljande form som både förstärker byggnadens långsträckta form och delar upp fasaden i sektioner som underlättar avståndsbedömning och ger ett visuellt mönster att följa.

När mörkret har lagt sig framträder byggnaden som en rastrerad glödande kropp, skapat av fasadens hålstruktur i sträckmetall. Den yttre ljusgestaltningen med vertikala linjer ger en kontrasterande tydlig visuell upplevelse på nära och längre avstånd. Dagtid ger byggnaden ett mer slutet intryck och upplevs som en lång massiv form.

Ljuset- Under dygnets mörka timmar: Ljusgestaltningen har två ”lager” där baslagret, det mest visuellt framträdande, består av tre olika färgvariationer som sakta alterneras en gång i minuten. För att markera dessa övergångar böljar en våg i ljusblått sakta över fasaden.

Ljusgestaltningen är ett litet utsnitt av DNA koden för blodgrupp AB, den vanligaste blodtypen. Färgskalan består av fyra pastellfärger med mjuka övergångar där färgerna blandas likt akvarell när de möts. Färgskalan skall även ge associationer till regnbågen, en symbol och ett fenomen som de flesta har positiv anknytning till, gammal som ung. Lager två är den ständigt närvarande pulsen där två sektioner med rött ljus pulserar rytmisk likt hjärtslag – ta-tam. För att varje förbipasserande person skall få uppleva dynamiken i fasadens ljusgestaltning förändras den sakta en gång i minuten som är den beräknade tiden det tar att passera parkeringshuset längs med den parallella gångvägen.

Ljuset – Under dygnets ljusa timmar: Livets Rytm finns där dygnet runt. På dagtid när dagsljuset dominerar, reduceras ljusgestaltningen till pulserande sekvenser i rött ljus, som vandrar fram och tillbaka över fasaden, likt hjärtrytmen under dygnets mörka timmar.

Ljusgestaltningen följer årstidernas skiftningar och styrs av dagsljusets variationer registrerade i en årstidsklocka i ljusets styrsystem .

Utmaningar/lärdomarna:

Det var en stor utmaning för mig som ansvarig ljusdesigner/konstnär att säkerställa att resultat skulle bli som visionen. Utmaningen var främst skalan på byggnaden och att det adderades två våningar sent i projektet. Det fanns inte heller möjlighet att provmontera vald armatur på byggnaden innan slutgiltig montering, utan jag fick lita på det visuella intrycket av modellen i datorn och mina erfarenheter.

En personlig utmaning var att på kort tid lära mig ett helt nytt program där ljusprogrammeringen skapades. Då budgeten var begränsad var det även en utmaning för armaturleverantören gällande styrning och nya outforskade lösningar testades för att få dmx – programmering och styrning att synka och fungera problemfritt.

Resultatet blev väldigt lyckat enligt både beställare och besökare och stämde väl överens med visionen. Under hela projektet hade jag en tät kontinuerlig dialog med beställare och fastighetsägare som var lika måna som jag att resultatet skulle bli perfekt! Ett uppdrag som jag känner mig väldigt stolt över och som jag hoppas kan glädja många besökare och bidra till ett positivt minne av sjukhusbesöket.

 

 

Publicerad den 15 oktober 2018
Ur Ljuskultur Nummer 5, 2018

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här