Den vinnande ljusdesignen framhäver kyrkans kraftfulla och varierade volym och dess olika byggdelar och ­viktiga detaljer. Integrerat ljus i räckena ger en förstärkt belysning till trapporna och bjuder in till parken. Foto: Erik Hagström
En kombination av varmt och kallt ljus lyfter fram den varmvita putsfasaden och det gröna koppartaket. Foton: Erik Hagström
Korfönstrets glasmosaik är belyst antingen från insidan, som del av fasadbelysningen, eller från utsidan, som del av upp­levelsen i kyrkosalen. Foto: Erik Hagström
Parkbelysningen utgörs av en uppgraderad LED-version av klassiska 20-talslyktan, ritad av Gustav de Frumerie, som har ett tydligt släktskap till kyrkans ursprungliga utomhusbelysning. Foto: Erik Hagström
Svenska Ljuspriset

Sundbybergs kyrka och kyrkopark – Vinnare exteriör

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Vinnare exteriör

Sundbybergs kyrka och kyrkopark
Sundbyberg

Jurymotiveringen:

”Med stort engagemang och med respekt för kulturarv, belysningshistoria, stadsbild och miljöpåverkan har designteamet skapat en gudomlig ljusmiljö, att både på håll betrakta och vistas i. Genom noggrant utvalda och inriktade armaturer samt väl balanserade ljusnivåer framhävs kyrkobyggnadens volymer och dess speciella arkitektur. Därtill har man på ett föredömligt sätt haft modet att släcka ner nattetid. Ingenting har lämnats åt slumpen!”

Jämfört med den tidigare belysningen innebär det en energibesparing på ca 70 procent samt minskat spilljust mot himlen (ljusföroreningar) med hela 90 procent.
Foto: Erik Hagström

Visionen

Målet har varit att skapa en mer hållbar ljusmiljö utifrån flera olika aspekter. Utöver att lyfta fram kyrkans arkitektur och kulturvärden och stärka tryggheten och tillgängligheten i parken så bidrar den nya belysningen till att sänka energianvändningen och minska mängden ljusföroreningar.

Om projektet

Intervju med Clara Frænkel, Malin Alenius och Viktor Sveding som alla arbetar som ljusdesigners på White arkitekter.

Vilka delar av projektet ni mest nöjda med?

– Vi tycker att den nya fasadbelysningen hanterar de tre olika skalorna på ett fint sätt. Dels i förhållande till staden, där kyrkan utgör ett viktigt landmärke, dels som byggnadsvolym som domineras av det vertikala tornet och gavelpartierna och dels det inifrån belysta korfönstret som bidrar till värme och detaljering i upplevelsen nära kyrkan. Dessutom är vi nöjda med att nattscenariot som skapar en mer vilande nattkaraktär. Att den nya belysningen samtidigt minskar ljusföroreningar och energianvändning är ett stort plus.

Ljuskonceptet innebär flera olika ljuskaraktärer för att framhäva kyrkans arkitektur och skapa en trygg belysning i parken.

Kyrkan får en vilande karaktär på natten – tack vare en släckt fasadbelysning och nerdimmad parkbelysning som sker kl. 01 varje natt.

Vad var den största utmaningen och vad fanns det för speciella krav med projektet?

– En stor utmaning har varit att gestalta den varierade kyrkobyggnaden som en enhetlig volym. Det har krävts flera anpassade lösningar och provbelysningar för att hitta lösningar som fungerar i alla situationer. Rent tekniskt har det varit en utmaning med styrningen för belysningen av korfönstret, där den nya exteriöra anläggningen och den befintliga interiöra anläggningen behövt samverka, något som elinstallatören löst på ett bra sätt.

Vad tror ni är mest avgörande för det lyckade resultatet?

– Förstudien som gjordes i början av projektet, där vi analyserade kyrkans och parkens arkitektur och kulturvärden, har tillsammans med provbelysningarna varit viktiga för slutresultatet. I det här projektet har vi använt oss av provbelysningar i alla skeden, från en mindre ”skissprovbelysning” i gestaltningsfasen, där vi kunde vara intuitiva och laborerativa, till flera provbelysningar under projekteringen och där vi kunnar förankrat förslaget med alla beslutsinstanser som är involverade. I ett sådatn här projekt som har högt kulturhistoriskt värde och är så viktigt för stadsbilden är detta betydelsefullt.

Berätta om samarbetet med de inblandade i projektet.

– Vi har haft ett mycket fint samarbete i projektet under hela processen, som har präglats av öppenhet, förtroende och personligt engagemang hos alla inblandade. Vi har haft en tät dialog med våra beställare i Svenska kyrkan som gett oss goda förutsättningar och gjort att projektet varit lustfyllt att arbeta med. Vi vill också lyfta det fina samarbetet med antikvarien som ansvarat för dialogen med Länsstyrelsen och som bidragit med sin kunskap om kulturmiljön och samarbetet med elinstallatören som sett till att alla detaljer utförts på ett mycket fint sätt.

Hur har det färdiga projektet mottagits av beställaren/brukarna/allmänheten?

– Hos församlingen finns en stolthet över hur fin kyrkan blivit med den nya belysningen. Många besökare uppskattar också att parken blivit tryggare och mer tillgänglig. Flera äldre har uttryckt sig särskilt positiva till den nya belysningen i trapporna. Hos församlingen finns det också en symbolisk betydelse av att belysa kyrkan, och uppskattar att kyrkan och parken är välkomnade även när det är mörkt ute.

”Vi är nöjda med nattscenariot som skapar en mer vilande nattkaraktär.”

Vad betyder det att bli uppmärksammad i tävlingen Svenska Ljuspriset?

– Det är roligt och vi hoppas att uppmärksamheten kan leda till att fler fastighetsägare, både offentliga, kommersiella och privata, väljer att släcka sin fasadbelysning nattetid, för att både begränsa ljusföroreningar, minska energianvändningen och skapa en mörkare och mer vilande nattstad.

Från vänster: Malin Alenius, Viktor Sveding och Clara Fraenkel, samtliga White ­arkitekter, tillsammans med Micke Åsman, kyrkoherde hos Sundbybergs församling.
Foto: Casper Hedberg

Publicerad den 4 oktober 2022
Ur Ljuskultur Nummer 3, 2022

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här