Gatu- och vägbelysning

Vad är bäst för fladdermöss?

Henrik Gidlund, belysningsspecialist hos Trafikverket, tar i den här artikeln upp aspekter att tänka på när man planerar väg- och gatubelysning i områden där fladdermöss vistas.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

De senaste åren har några mer eller mindre genomtänkta projekt dykt upp, där armaturer med rött ljus är tänkt att användas för att skydda fladdermöss. Det finns också en trend där fler och fler armaturleverantörer marknadsför lösningar med rött eller rödtonat ljus.

Att fladdermöss inte reagerar på rött ljus kommer, vad jag kunnat hitta, från en undersökning som publicerades i Nederländerna 2017 1. Man gjorde långtidstester på flera olika platser i ett av Nederländernas mörkare områden. Testarmaturerna motsvarande Philips Malaga fast för kompaktlysrör byggdes, för undersökningen, om med Fortimo LED-moduler från Philips. Modulerna var av ”toblerone”-typ som skruvades in i botten av optiken och ersatte kompaktlysröret. Fyra varianter användes: vitt ljus, grönt ljus, rött ljus och släckt. Armaturerna sattes på 4 m höga stolpar och placerades i rader efter färg. Ljusnivån varierade mellan 7,5 och 10 lux. Flera år i rad räknades och kategoriserades antalet de fladdermöss som passerade de olika anläggningarna. Forskarna kunde konstatera att fladdermössen reagerade på vitt och grönt ljus men inte på det röda. Reaktionerna skilde sig beroende på hur de olika arterna sökte föda. Nyligen kom rapport nummer två från samma försöks­område2, men med ett annat upplägg och ett mer nyanserat resultat. Nu testades sträckorna med rött ljus, vitt ljus och stolpar utan belysning mot fladdermössens flygmönster. Resultatet av den här rapporten visar att fladdermössen även reagerar på rött ljus och att reaktionerna skilde sig beroende på hur de söker föda.

HENRIK GIDLUND
jobbar som projektledare på Trafikverket med ansvar för drift och underhåll av vägbelysning i Stockholm, Uppsala och Gotlands län.

Forskarna konstaterar också att den bästa åtgärden för att skydda fladdermössen är att ta bort eller begränsa ljuset.

Det här visar att frågan är betydligt mer komplicerad och lösningen kanske inte så enkel som att slentrianmässigt använda rött ljus i områden där det kan finnas fladdermöss, det är inte säkert att effekten blir vad man förväntat sig. Det röda ljuset för dessutom med sig en del nackdelar som inte finns med vitt ljus.

Ljusfärger och energiförbrukning

Att välja varmare ljus än 3000 K kostar effekt. Nedan har jag gjort en sammanställning av vad det innebär att välja olika ljusfärger på samma armatur. Håller man sig till vitt ljus ökar effekten med ca 30% för de varmaste versionerna (2200 K). Testarmaturen i Nederländerna drog 54% mer effekt, men det var också av en äldre teknik än dagens LED. För rent rött ljus ökar effekten med 2,5 gånger även i nyare armaturer.

Effekt och ljusflöde för Signify Iridium4 och armaturen på testplatsen (610)

effekt & ljusflöde

 

Tabell med jämförelse av ljusflöde och effekt för olika ljusfärger i samma armatur och optik. Värden är hämtade från Philips product selector. Den första siffran står för färgåtergivning (7 = Ra 70) och de två sista för färgtemperatur (30 = 3000K).

Effekt och ljusflöde för Active Light Basic

 

Tabell med jämförelse mellan olika bestyckningar från en armaturtillverkare som har specialmodeller med rent rött eller gult ljus. Värden är hämtade från katalogblad på tillverkarens hemsida.

Fler dilemman med rött

Monokromt rött ljus innebär sämre synförhållanden, det blir svårt att se andra färger än rött. Färgkontrasterna försvinner och det behövs mer ljus för att se detaljer. Synskärpan förändras och vissa brytningsfel kan förvärras jämfört med en miljö belyst med vitt ljus.

Ett till problem är att rött ljus används vanligtvis för olika typer av signaler, till exempel fyrar, lanternor, varningsljus, trafiksignaler och stopplyktor. Rött lysande belysningsarmaturer kan skapa förvirring och missförstånd för flyg-, båt- och fordonstrafik.

Även upplevelsen av platsen påverkas och det troligtvis med blandade reaktioner. Att ta hänsyn till naturen och fladdermöss kan upplevas som positivt om användaren känner till orsaken. Men platsen kan också upplevas som otrygg och ovälkomnande på grund av det färgade ljuset och avsaknaden av färgkontraster.

Andra förslag på åtgärder

Det är viktigt att som första åtgärd inventera och identifiera i vilka områden fladdermöss finns, vilka arter det handlar om och hur de rör sig i landskapet. Utifrån inventeringen går det sedan att välja åtgärder för att minimera belysningens negativa påverkan. Har man gjort en bra inventering går det också att följa upp efter åtgärd om och hur fladdermössen påverkats.

En av de mest effektiva åtgärderna är att undvika belysning helt och hållet, lämna känsliga områden mörka och begränsa ljusutbredningen på de ställen där det absolut måste vara belyst. Det går att begränsa ljusutbredningen med avskärmning och monteringshöjd. Planglas­armaturer med ljuskällan en bit in i armaturhuset tar bort ljus över horisontalplanet. På särskilt känsliga platser kan armaturena skärmas av i kritiska riktningar.

”Monokromt rött ljus innebär sämre ­synförhållanden, det blir svårt att se andra färger än rött.”

Färgkontrasterna försvinner i rött ljus och det behövs mer ljus för att se detaljer.

Vissa armaturmodeller har förberedda raster eller skärmar som enkelt kan sättas dit före eller vid montage.

Plank, ljustät väv eller tät växtlighet i kombination med en genomtänkt armaturplacering kan också användas för att blockera ljuset eller för att bryta barriäreffekter från belysingsanläggningen.

Ljuspunktshöjden blir en avvägning mellan stolpavstånd och vägbredd. Högre stolpar är synliga från längre avstånd och kräver mer ljusstarka armaturer än lägre stolpar. Samtidigt behöver lägre stolpar tätare stolplavstånd och kanske inte når över hela vägbredden. Låga stolpar på parkväg är mer utsatta för vandalisering vilket gör det olämpligt att gå ner under mellan 3,5 och 4 meter För vägbelysningsstolpar finns också bestämmelser om fria rummet som gör att armaturen behöver vara minst 4,7 meter över vägbanan.

Många vägar och GC-vägar utnyttjas lite nattetid (22–05). Beroende på användning kan man i många fall använda nattsläckning eller nattsänkning ner mot 20 procent av fullt ljus. Nästan alla dagens LED-armaturer kan förprogrammeras med ett dimmerschema lokalt i armaturen. Vill man ändå ha mer ljus när någon passerar platsen går det att använda närvarostyrning anpassad för GC-vägar som tänder eller ökar på ljuset vid i sektioner vid närvaro. Det finns färdiga lösningar att köpa som antingen är inbyggd i armaturen eller kommer som separata enheter som monteras på stolpen och styr armaturen via DALI.

Just för fladdermöss finns det också tydliga säsonger som man kan anpassa ljuset efter. På vintern ligger fladdermössen i dvala och störs inte av belysningen. En sån styrning är dock mer avancerad och kräver nån form av kalender eller koppling till utetemperatur.

Nattsläckning, nattsänkning och närvarostyrning är åtgärder som minskar belysningens påverkan generelllt. Inte bara för fladdermöss.

Krav och råd i VGU

I Trafikverkets utformningskrav (VGU) finns en del grundläggande krav och råd som är tänkta att minska påverkan på astronomi, djur och natur. Bland annat är användning av vägbelysning utanför tätort tänkt att vara begränsad till ett fåtal specifika fall, framförallt där oskyddade trafikanter blandas med annan trafik eller där det är en komplex trafikmiljö. Det finns tydligt definierade ljusnivåer som kopplas till plats, komplexitet och användning.

I version 2022 som publicerades vid årsskiftet finns rekommendationen för att minska andelen blått ljus i anläggningen. Använd varmt vitt ljus (3000 K) generellt och ännu varmare (2000–2200 K) vid känsliga miljöer. Belysningen bör också vara nedåtriktad och anläggningen inte sprida ljus över horisontalplanet. Det är också rekommenderat att använda nattsänkning på vägar och närvarostyrning på GC-vägar där det är möjligt med hänsyn till användningen.

En gång- och cykelvägsbelysning som byggts med den lägsta rekommmederade belysningsklassen P4 och närvarostyrs kommer ha 1 lux i medelvärde och 0,2 lux i minvärde om den dimmas till 20% i lågläge. I dimmat läge blir belysningsnivå som starkt månljus mitt mellan parkstolparna. Är sträckan lågt använd nattetid kommer anläggningen stå i det läget huvudelen av tiden. Det räcker långt som enkel åtgärd för att rejält minska anläggningens påverkan på omgivningen. 

Publicerad den 5 maj 2022
Ur Ljuskultur Nummer 2, 2022

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här