Nödbelysning

3 frågor om nödbelysning

1 Var ska en nödbelysningsskylt placeras om det finns två utrymningsvägar. Ska jag alltid kunna se skyltar som visar till båda nödutgångarna eller räcker det att se till den ena?

Grundregeln är att man alltid ska kunna se två av ­varandra oberoende skyltar, detta för att säkerställa utrymning om den ena utrymningsvägen är spärrad (av till exempel brand).

2 Hur ofta ska nödbelysningsanläggningen ­kontrolleras?

Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas ­dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt ­aggregat eller för centralt batterisystem) ska funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år att den klarar en timmes nöddrift.

3 Vem ska man ställa krav på att skylten sitter på rätt plats, fastighetsägaren, företaget som hyr lokalerna eller firman som satt upp skyltarna?

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är både fastighets­ägaren och nyttjanderättsinnehavaren ansvariga. De kan sedan ha fördelat vems ansvaret är sinsemellan i t.ex. ett hyreskontrakt.

Publicerat den 10 februari 2023

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här