Svensk Ljusdesigner

Hallå där!

Alexandra Schremer Payén, ny ordförande för Svensk Ljusdesigner

Vad ser du som din viktigaste uppgift ?

– Vi behöver kommunicera mycket tydligare hur ljuset bidrar till människors välmående i den byggda miljön. Det som känns självklart på jobbet, till vardags, är inte alltid självklart för dem vi samarbetar med. I ordföranderollen blir det så tydligt vad organisationen faktiskt kan ta ansvar för – nämligen att lyfta vårt arbete och visa att ljusets betydelse handlar om så mycket mer än trygghet och säkerhet. Det är ju en sorts kalibrering vi håller på med inom alla hållbarhetsaspekter – inte minst den sociala. Jag vill utveckla plattformen och göra den mer synlig. Vi kan formulera sådant som har med forskning och evidens att göra och vi kan ha visioner som engagerar kåren. Medlemmarna ska känna stolthet och styrka i yrkets möjligheter, vi har ju dragits till yrket för att vi vill göra skillnad. Vi ska vara en samlande kraft i byggbranschen och en kunskapsplattform som många kan ta del av, både medlemmarna och beställarna. Att upplysa beställarorganisationer och påverka så att vår disciplin kommer med i förfrågningar, ser jag som organisationens allra viktigaste uppgift.

Hur många ackrediterade ljusdesigners finns i Sverige idag?

– Inte så många som jag skulle önska, men vi fortsätter att växa! Att organisera sig är viktigt, tillsammans blir vi starkare. Det är glädjande att man numera kan hitta ackrediterade ljusdesigners på såväl små kontor som hos stora teknikkonsulter. Branschen har visat att det finns både behov och intresse för vårt yrkeskunnande.

Vilka är de största utmaningarna/möjligheterna för branschen idag?

– Även om ljusdesigners anlitas allt oftare i större projekt, har vi en bit kvar i de mindre projekten, där uppdragen i stället utförs av elkonsulter, elentreprenörer eller armatur­leverantörer. Vi kan påvisa vad det innebär för kvaliteten när ljusdesigners kommer in för sent, eller inte anlitas alls. Vi behöver också lyfta att en genomtänkt ljussättning kan göra stor skillnad i den ekonomiska kalkylen, särskilt nu när det blir allt svårare att hyra ut fastigheter, och även utomhus för den sociala tryggheten i offentliga rum. I slutändan har det betydelse för folkhälsan att våra gestaltade livsmiljöer får samma omsorg när det gäller belysning som övriga designaspekter.

– Som ordförande ser jag stora möjligheter till en utveckling där vår kunskap efterfrågas och värdesätts än mer i alla skeden och skalor, från planering av dagsljus till injustering av armaturer på plats. Det sporrar mig att svenska ljusprojekt är såväl ansedda internationellt som att ljusdesigners i Sverige ofta uppmärksammas i tävlingar.

Övriga tre ljusdesigners i styrelsen under verksamhetsåret är Jonas Ek, Susanne Strömberg och Bertil Göransson.

Publicerat den 8 december 2023

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här