Notiser


Ny app som hittar ljuskonstverk

Under konferensen ”Bringing life to public spaces with Light Art” i Turin lanseras den 3 november en ny app Light Art Map – som visar platser där permanenta ljuskonstverk finns samt information om medverkande ljuskonstnärer och annat som kan vara intressant att veta kring verken.

Initiativtagare är städerna Lyon, Uleåborg, Turin och LUCI Association och appen är ett resultat av deras gemensamma projekt, finansierat av EU. Just nu innehåller Light Art Map över 90 ljuskonstverk i de sju städerna Amsterdam, Eidhoven, Jyväskylä, Lyon, Uleåborg, Rotterdam och Turin. Fler LUCI-medlemsstäder kommer att bjudas in att lägga till sina konstverk i karten.

Läs mer på LUCIs webbsida.

Nedan en introduktionsfilm om appen: 

Publicerat den 3 november 2023

3D-printat med MyCreation

Ett flertal företag och designers specialiserar sig idag på att skapa 3D-printade armaturer där belysning, innovativ teknik och hållbarhet kombineras. Signifys svar på detta är MyCreation. Utöver färdiga designexempel för armaturer erbjuder MyCreation ett stort utbud av färger, material och texturer, inom belysningsindustrin innebär det ett överlägset antal möjligheter för anpassade lösningar.

Den första uppmärksammade 3D-armaturen introducerades 2011, men det snabbt ökade användandet av tekniken har kommit ordentligt i gång först under de senaste åren. Signify är stora inom detta segment och har genomfört ett flertal lyckade projekt med unika och innovativa 3D-printade armaturer skapade med MyCreation.

Produktionen använder endast återvunnet och s.k. biocirkulärt material, exempelvis fiskenät och stora vattenbehållare. Biocirkulärt material kommer från förnybara källor eller återvunnet material från konsumentavfall. Att de är biocirkulära innebär att produkter kan återvinnas, återanvändas, repareras och renoveras om och om igen. Tack vare MyCreations 13 produktfamiljer med 103 olika produkter är nästan 89 000 olika kombinationer av färger, former och texturer möjliga. Det är mycket flexibelt att skapa armaturer som profilerar ett utrymme på ett önskat sätt.

De 3D-printade belysningslösningarna löser flera enorma utmaningar för hållbarhet. Utöver teknikens förmåga att göra belysning personlig utifrån både behov och önskemål har MyCreation en hållbar standard, genom minskade koldioxidutsläpp, noll avfallsproduktion. Armaturerna tillverkas också på beställning och med närhet till platsen där de ska användas.

Publicerat den 29 september 2023

Borgmästarängen prisas

Borgmästarängen har blivit den populära och livfulla mötesplats för invånare i alla åldrar, precis som vi trott och hoppats”. Så säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst i Sigtuna om den park som White arkitekter gestaltat och som utsetts till vinnare av kommunens arkitekturpris.

Vid gestaltningen av Borgmästarängen har Whites landskapsarkitekter arbetat tätt tillsammans med företagets ljusdesigners för att skapa en trygg och levande stadsdelspark. Genom den genomtänkte belysningen upplevs den som välkomnande och trygg under hela dygnet och under alla årstider.

Landskapsarkitekter: Erik Mironcoch Sofia Palmer; White
Ljusdesigner: Clara Fraenkel, White

Publicerat den 29 september 2023

Annell + BEGA

BEGA fördjupar samarbetet med Annell, som i 40 år haft ett nära samarbete med BEGAs inomhussortiment av kvalitetsbelysning (tidigare Glashütte Limburg). Från 1 juli 2023 utökas samarbetet till att även inkludera BEGAs utomhussortiment. Under hösten kommer arbetet löpa parallellt med tidigare partner för utomhussortimentet men från 1 januari 2024 är Annell exklusiv återför­säljare för BEGAs hela sortiment.

Publicerat den 29 september 2023

Tryggare på Getingmidjan

Järnvägssträckan Getingmidjan i Stockholm är 2 km lång och sträcker sig från Central­stationen till Södra station. All järnvägsburen person- och godstrafik passerar här, vilket gör Getingmidjan till Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka med 300 passerande tåg varje dygn.

Den tillhörande gång- och cykelbanan mellan Riddarholmen och Tegelbacken har nu fått nytt ljus. Fox Belysning har levererat 300 armaturer i form av ledstångsbelysningen HLS som förser fotgängare och cyklister med bra ljus utan att störa den fantastiska utsikten över Riddarfjärden.

Byggherre: Trafikverket
Ljusdesign: Sweco
Elentreprenör: Ledande Installationer

Publicerat den 29 september 2023

Ateljé Lyktan tar över WE-EF i Sverige

I linje med Fagerhult Groups koncernstrategi har det beslutats att försäljningen av varumärket WE-EF på den svenska marknaden övergår från Fagerhults Belysning AB till ateljé Lyktan AB från och med 1 januari 2024. Alla pågående projekt hanteras av Fagerhult tills dess att projektet är slutfört.

Publicerat den 29 september 2023

Light Symposium 2023

Den 4–6 december, under Nobelveckan, arrangeras den nionde Light Symposium i Stockholm. Årets tema är Architecture Lighting Environments: Space With(Out) Light.

(mer …)

Publicerat den 29 september 2023

Åtta miljoner till Morgondagens lärmiljöer

Forskare inom utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle ska undersöka hur nya kombinationer av ­belysning och inredning kan förbättra lärmiljöer i de svenska skolorna.

(mer …)

Publicerat den 29 september 2023

Brottspreventiv belysning till Solna

Med hjälp av medel från det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige ska Stiftelsen ­Trygg­are Sverige, Light Bureau och Solna stad ta fram en brottspreventiv modell för smart belysning.

Belysning har en påvisad positiv effekt på trygghet och reducerar kriminalitet.

Samtidigt har de ökade elpriserna medfört att många kommuner planerar att släcka ned utomhus- och gatubelysning för att minska kostnaderna. De negativa effekter det kan ha för samhället, både vad gäller invånarnas utsatthet för brott och otrygghet, kan bli enorma.

Målet med Solnas brottspreventiva projekt är att utveckla en modell som visar hur smart belysning kan planeras, förvaltas och underhållas hos en kommun. Resultatet kommer vara fritt tillgängligt för att spridas, för att öka kunskapen och sänka tröskeln för kommuner att våga satsa på system som ofta uppfattas som komplexa att svåra att förstå.

– Vårt projekt syftar till att öka kunskapen om hur en kommun kan arbeta med smart belysning för att öka säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön på ett klimatsmart och jämlikt sätt, säger kriminologen Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Projektet sätter användaren och organisationen i fokus och resultatet kommer slutredovisas under våren 2024.

Publicerat den 3 maj 2023

Elsäkerhet och ansvar

Elsäkra lösningar är självklart av största vikt när nya lösningar tas fram med anledning av lysrörsutfasningen. Belysningsbranschens Tekniska kommitté har rett ut med Elsäkerhetsverket angående vad som gäller i följande situationer:

Ersätt ljuskällan med en motsvarande LED-ljuskälla:

Till många ljuskällor som berörs finns det LED-ersättare (retrofit). Att ersätta med en sådan är okej så länge ljuskällan uppfyller gällande krav motsvarande den ljuskälla man ersätter.

Observera att vid olika applikationer behöver man givetvis också säkerställa att belysningskvaliteten blir den önskade, det finns skillnader mellan konventionella lysrör och LED-lysrör.

Vid ombyggnad av befintlig armatur med LED-lysrör 230V eller LED-lysrör med extern driver

Båda alternativen kräver extra dokumentation om ombyggnaden. Anläggningsägaren bär ansvaret. I båda fallen blir armaturens CE-märkning är förverkad.

Modern LED-modul med dimbar LED-driver (ombyggnadskit från OEM)

Om tillverkaren av ombyggnadskittet testar för den aktuella armaturen, dokumenterar samt lämnar instruktion för ombyggnad så blir armaturen CE-märkt på nytt. Ansvaret ligger hos tillverkaren av ombyggnadskittet.

Publicerat den 3 maj 2023

Glamox byter till återvunnet aluminium för klimatet

Glamox minskar koldioxidavtrycket från LED-armaturer genom att gå över till återvunnet aluminium.

Beslutet innebär ett steg mot målet om Net Zero utsläpp till 2030. Bytet till återvunnet alumnium är redan genomfört för en av de mest populära armaturerna, Glamox C80, och fler produktfamiljer på tur: Glamox C35 och C95.

Gemensamt representerar produktfamiljerna en årlig volym på 400 000 produkter, vilket innebär 300 ton aluminium.

Miljöbesparing:

• 63 % minskning av CO2-utsläpp från aluminium

• Minskat årligt utsläpp motsvarande 1000 ton CO2-ekvivalenter

Glamox tar också successivt bort plast i förpackningarna och ersätter bubbelplast och frigolit med material som är lättare att återvinna. Företaget lanserade även nyligen ett verktyg för miljövarudeklarationer (EPD – Environmental Product Declaration), som dokumenterar produkternas miljöavtryck under deras livscykel, baserat på internationella standarder.

Publicerat den 3 maj 2023

3 frågor om nödbelysning

1. Hur beräknas läsavstånd för en piktogramarmatur?

För genomlysta skyltar (piktogrammet behöver inte vara genomlyst, det räcker med att ljuskällan och piktogrammet sitter i en enhet) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 200 = läsavstånd.

För belysta skyltar (där piktogrammet och ljuskällan sitter i två separerade enheter) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 100 = läsavstånd.

Det är hela sträckan mellan två armaturer som mäts. Exempelvis om man har en armatur i varje ände i en korridor och korridorens hela längd är 30 meter så ska båda skyltarnas läsavstånd vara godkända för 30 meter. Anledningen är att en eventuell brand kan spärra ena utrymningsvägen.

2. Om man monterar en nödutgångsskylt måste den vara belyst eller räcker det med nödutgångsskylt med reflex? I detta fall handlar det om en korridor som går till omklädningsrum och är ca 4 meter lång.

Om krav föreligger på nödbelysning (normalt arbets­lokaler och/eller offentliga lokaler större än 60 m2) så ska skylten vara belyst eller genomlyst

3. Måste man ha brandsäker kabel till centralmatade ­nödbelysningsarmaturer?

Ja, det ska man och det fram till den brandcellen som matningen avser att mata.

Publicerat den 3 maj 2023

Täby Centrum prisat i DALI Lighting Awards

Philips Dynalite har mottagit ett hedersomnämnande i DALI Lighting Awards 2022. Det var i kategorin Retail and Hospitality och för projektet köpcentret Täby Centrum.

I projektet användes särskild DALI som anpassats för människans välbefinnande (Human Centric Lighting). Genom lösningen har besöksupplevelsen blivit bättre, energi sparas, driftkostnaderna minskar och smart styrning samt systemövervakning möjliggörs.

I Täby Centrum användes 6500 DALI-armaturer, och den interoperabilitet som ett standardiserat protokoll ger flexibilitet att välja mellan olika belysningsleverantörer för att komplettera den befintliga arkitekturen och inredningen.

Uppgradering till ett DALI-system är enkelt och kostnadseffektivt tack vare förenklad kabeldragning, digital konfiguration och tydlig systeminställning. Dagsljusutnyttjande och lux-sensorer upprätthåller lämpliga belysningsnivåer, och DALI-data möjliggör proaktiva reparationer.

Juryn lovordade detta mycket goda exempel på ett ombyggnadsprojekt där DALI inte bara bidrog till att minska energiförbrukningen och uppfylla hållbarhetsmålen, utan också till att skapa en bekvämare miljö för besökarna.

Publicerat den 3 maj 2023

Elektrikern om ljus

”En bra ljusdesigner har viss förståelse för komplexiteten i installationerna och ser möjligheter med de begränsningar som ibland uppkommer.”

(mer …)

Publicerat den 3 maj 2023

Park & djungellekplats i Helsingborg vinner Landmärket 2022

Dockanparken med Djungellekplatsen i Helsingborg ­vinner Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur – Landmärket 2022. Parken är byggd i den gamla torrdockan som hörde till Helsingborgs varv och knyter på så sätt an till stadsdelens historia. Själva dockan har till större delen fyllts igen men den typiska formen kommer att synas genom att det bildas ett nedsänkt, vindskyddat och grönt parkrum. Fox Belysning levererade HLS i ledstänger som omger en del av parken. Det är 48 små LED-armaturer på 1,4W.

Arkitekt: Sara Schlyter Landskapsarkitekt LAR/MSA Helsingborg stad och Krook & Tjäder i Malmö AB

Ljusdesign: Moa Bergh och Micaela Persdotter ­Andersson, WSP Ljusdesign

Jurymotivering: ”Helt nära stadens larm, men bortom dess faror, gör vinnaren en riktigt bra parks viktiga jobb. Den gamla dockan ligger tryggt avskärmad i en utmanande miljö. Med sitt oväntade språng ut i fantasins värld har den genomgått en djärv adaption till nutida behov och platsens förutsättningar. Från idé till det högklassiga genomförandet visar vinnaren hur ett ambitiöst, lyssnande och idogt arbete för in industriarvet i samtiden.”

Foto: Sara Schlyter Helsingborg stad

Publicerat den 3 maj 2023

Uppsala stadsteater – ­Vinnare av Guldstolen ­Interiör

När Uppsala stadsteater renoverade de publika ytorna Lilla foajén och Bistrom arbetade Tyréns med belysningen i samarbete med Studie Feuer.

Ett genomgående tema är återvunna armaturer och tillbehör från teaterns outsinliga scenförråd. Till exempel så har originalglaskupor från salongen byggts om till pendelarmaturer ovan bord och teaterstrålkastare av äldre modell har blivit golvarmaturer i Lilla foajén.

I Bistrons fönsternischer har dagsljusarmaturer av återvunna irisavbländare monterats som ett dekorativt och lekfullt inslag. De lösa armaturerna har byggts om av teatern själva. Ansvarig ljusdesigner var Lina Färje.

Jurymotivering: ”Ett ypperligt exempel på hur befintliga värden lyfts fram och binds samman med nya inslag. De publika ytorna har fått ett samtida, attraktivt uttryck som är lekfullt och med respekt för det befintliga. En miljö som genomsyras av kultur, med en blinkning till svunna tiders storslagna fester och dramatik. Det är öppet för alla och här vill man stanna länge!”

Ljuskultur har skrivit om projektet i utgåva nr 3/2020.

Publicerat den 3 maj 2023

Fagerhult ansluter­ sig till Science ­Based Targets

Fagerhult med systerbolagen konkretiserar sina hållbarhetsmål och ansluter sig till initiativet ­Science Based Targets. I enlighet med visionen ”Light for better living” har företaget konkretiserat två övergri­pande mål:

• Fagerhults ska vara ledande inom utvecklingen av belys­ningslösningar som främjar välbefinnande och kreativitet.

• Företaget åtar sig att uppnå netto-nollutsläpp från hela verksamheten på lång sikt, samt att reducera sina utsläpp i enlighet med Parisavtalets 1,5°C-mål.

– Vi vill vara branschledande i arbetet mot en mer hållbar framtid och tar nu ett stort steg i rätt riktning. Genom att ansluta oss till Science Based Targets tar vi ansvar för att minimera vår klimat­påverkan och öka vår transparens, säger hållbarhetschefen Niclas Thulin.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Parisavtalet.

Publicerat den 3 maj 2023

Lights världsbäst 2022

Lights in Alingsås kammade hem en vinst som årets bästa ljusdesignevent när [d]arc awards delades ut i London i början av april – i konkurrens med 11 andra internationella event.

Arrangören är den internationella tidskriften arc magazine, som är en av världens mest lästa och respekterade ljusdesignpublikationer. Varje år tävlas i kategorier: Struktur, ­Platser, Rum, Konst, Evenemang och Arkitektoniska inom- och utomhusbelysning.

Juryn består av verksamma inom ­branschen. Enbart etablerade ljusdesigners och ljuskonstnärer får rösta på bidragen och man får inte rösta på sitt eget eller sitt ­företags bidrag.

Stort grattis till Alingsås Energi för den fina utmärkelsen!

Publicerat den 3 maj 2023

Intro

Lätthet vinner

Lätthet som en utmaning mot gravitationen inspirerade Hérmes utställning under Milan ­Design Week 2022 – ett projekt som mottog årets LIT Award för LIGHTING DESIGN OF THE YEAR. Det handlar om fyra vertikala arkitektoniska ­volymer upplysta inifrån och täckta av transparent papper.

L’Observatoire International bjöds in av Hermès för att utveckla ljusschemat för sin utställning på Milano Design Week med designern Studio CMP. Åskådarens uppfattning om de utställda produkterna förändras av ljussättningen.

Det internationella ljusdesignteamet från ljusdesignbyrån L’Observatoire International har bestått av: Hervé Descottes, Etienne Gillabert, Elie Nespoulous, Giuseppe Bini, Francesco Secone.

Publicerat den 15 februari 2023

Publikationer

Pdf:er och förtydling­anden på Ljus & Rum

Den senaste utgåvan av skriften Ljus & Rum, ­planeringsguide för belysning inomhus, finns nu att ladda ner som pdf:er på Ljuskulturs hemsida, under rubriken Bransch och teknik. Samtliga kapitel, förutom tabellverk, som anger de olika belysningskraven i lux, för olika lokaltyper, finns tillgängliga där. Anledningen till undantaget med tabellverkan är att Ljuskultur endast har rättigheter av SIS, Svenska Institutet för Standarder, till publicering av tabelleverken i den fysiska boken.

På Ljuskultur.se finns även förtydliganden till en rad delar av den senaste utgåvan. I denna utgåva av tidningen hittar du också ett blad som dessa förtydliganden framgår av.

Den fysiska boken finns att beställa via ­ljuskultur.se och som prenumerant får du en rabatt på 25%.

Publicerat den 15 februari 2023

Svenska Ljuspriset

Tävlingen igång!

Ny tävlingsomgång av Svenska Ljuspriset är i gång.

Den 6 februari var sista anmälningsdagen och juryns första uppgift blir att välja ut vilka projekt som får vara med. Årets tävlande presenteras i nästa nummer av ­Ljuskultur, första veckan i maj! Prisutdelningen äger rum på Ljusdagen den 6 september.

Publicerat den 15 februari 2023

Stipendier

Deadline för ansökan: 15 april

Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik behandlar ansökningar av projektbidrag två gånger årligen. Den 15 april är deadline för vårens ansökningar.

Stipendier beviljas till enskilda personer, för studier eller aktiviteter inom belysning. Det kan handla om belysningsrelaterade projekt, studier eller praktik utomlands, deltagande med presentation/poster vid vetenskapliga konferenser, m.m.

Läs mer på belysningsstifelsen.se

Publicerat den 15 februari 2023

Publikationer

Vägbelysnings­handboken uppdaterad

Trafikverket har uppdaterat sin handbok om vägbelysning. Vägbelysningshandboken förklarar och konkretiserar de krav, råd och riktlinjer som finns i Vägars och gators utformning (VGU). Handledningen är ett komplement till VGU och ska fungera som ett stöd vid planering och projektering av vägbelysningsanläggningar.

Publicerat den 15 februari 2023

Projektnytt

Park i nytt ljus hos BRF City

En av landets största bostadsrättsföreningar har också en egen park, omringad av åtta höga hus ger den de boende möjlighet att både odla sina egna grönsaker och spela tennis. Tidigare var belysningen undermålig, med långa avstånd mellan stolparna och ­ineffektiva armaturer. Vissa av gångstråken hade ingen belysning alls och användes därför knappt under dygnets mörka timmar.

Styrelsen ville gärna samarbeta med ett lokalt f­öretag för att lösa belysningsfrågan och vände sig till Flux som hjälpte till med en funktionell anläggning för basbelysning av gångstråk och lekplatser och fick leverera både stolpar, armaturer och fundament.

I centrum av parken finns en samlingsplats som man ville lyfta fram och göra mer inbjudande.

Armaturerna har nattsänkning i två steg för att hålla ner elkostnaderna och inte överbelysa parken eller störa de boende. Ljuset tänds upp på max efter signal från en dagsljussensor och sänks sedan i två olika steg under natten. I maxläge är elförbrukningen endast 15W per armatur. Hela anläggningen går vid behov att styra trådlöst.

Publicerat den 15 februari 2023

Företagsnytt

Fagerhults har öppnat nytt Experience Centre.

Det handlar om 800 kvadratmeter i hjärtat av Fagerhult, inspirerade av ljus och där företaget skapat en hands-on upplevelse. Det är en interaktiv plats för besökaren att experimentera, känna, diskutera och utforska alla dimensioner av ljus. Kunskap, hållbarhet, design och teknik står i centrum i det nya experimentcentret i Habo.

Publicerat den 14 februari 2023

LAGSTIFTNING

Frågor på lysrörsutfasningen?

Den 24 februari inleds lysrörsutfasningen, med anledning av RoHS-­direktivet. Först ut att fasas ut är kompaktlysrören och T5-cirkel­lysrören. I höst följer fler konventionella ljuskällor efter. Ovetskapen om lagändringen är relativt utbrett och väcker en rad frågor.

(mer …)

Publicerat den 14 februari 2023

Nödbelysning

3 frågor om nödbelysning

1 Var ska en nödbelysningsskylt placeras om det finns två utrymningsvägar. Ska jag alltid kunna se skyltar som visar till båda nödutgångarna eller räcker det att se till den ena?

Grundregeln är att man alltid ska kunna se två av ­varandra oberoende skyltar, detta för att säkerställa utrymning om den ena utrymningsvägen är spärrad (av till exempel brand).

2 Hur ofta ska nödbelysningsanläggningen ­kontrolleras?

Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas ­dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt ­aggregat eller för centralt batterisystem) ska funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år att den klarar en timmes nöddrift.

3 Vem ska man ställa krav på att skylten sitter på rätt plats, fastighetsägaren, företaget som hyr lokalerna eller firman som satt upp skyltarna?

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är både fastighets­ägaren och nyttjanderättsinnehavaren ansvariga. De kan sedan ha fördelat vems ansvaret är sinsemellan i t.ex. ett hyreskontrakt.

Publicerat den 10 februari 2023

hållbarhet
Intro

Flux klimatkompenserar

Det finns en självklar koppling i att klimatkompensera för en trästolpe genom att plantera nya träd. Från och med hösten 2022 är detta en del av Flux hållbarhetsarbete.

För varje trästolpe som levereras i Sverige planterar Flux i samarbete med företaget Plantmore fem nya träd. Planteringarna utförs i Baltikum av utbildad skogsvårdare med möjlighet till full insyn i arbetet. Stolparna produceras av finska Tehomet och det krävs två medelstora tallar för att tillverka en fem meter hög trästolpe. Tehomet klimatinvesterar själva sedan många år genom att bidra till nya planteringar och ingår i projektet ZEP – Zero Emission Poles. Givetvis kommer träden från PEFC-certifierade skogar.

En belysningsstolpe av trä genererar mindre än hälften så mycket koldioxid som en stålstolpe.

Publicerat den 7 december 2022

hållbarhet
Intro

Circulär lösning för utomhus

Fox Belysning samarbetar sedan 1978 med danska Focus Lighting och erbjuder nu deras ”Take Back Concept” på den svenska marknaden.

Livslängden är den väsentliga faktorn för en armaturs klimatavtryck men även bra design av hög kvalitet kommer att ­behöva återställas eller återanvändas någon gång. Focus Lighting Take Back Concept är en mycket solid lösning inom cirkulär ekonomi och Fox Belysning säkerställer att de ­armaturer som företaget levererar från ­Focus kan servas regelbundet, materialåtervinnas, delar återanvändas i nya armaturer eller att gamla armaturer får ett nytt liv.

Publicerat den 7 december 2022

hållbarhet
Intro

Stipendie för ­energieffektivisering

Nästa år kommer Riksbyggens Jubileums­fond ”Den Goda Staden” att dela ut cirka 500 000 kronor fördelat på minst fyra ­stipendiater. Särskild prioritet ges till ansökningar med projekt som bidrar till ­kunskap om ”Framtidens energieffektiva liv och boende.”

– Det snabbaste och billigaste sättet att stävja energikrisen är att minska energi­användningen. Det kan göras genom olika former av ny teknik, innovation och genom ändrade vanor. Vi efterlyser särskilt projekt kring hur boende och företag kan ändra invanda beteenden, rutiner och förhållningssätt med en fortsatt god livskvalitet för berörda, säger Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling och ansvarig för arbetet med ”Den Goda Staden”.

Publicerat den 7 december 2022

Intro
Light Collaboration Network

LCN session på Light Symposium

Den 21–23 september arrangerades Light Symposium 2022 på Aalborgs Universitet i Köpenhamn, med undertitel ”Re-thinking lighting design in a sustainable future”. Light Collaboration Network var självklart på plats och bidrog med en programpunkt under första dagen: LCN och bjöd in alla intresserade till diskussioner kring tre utvalda teman, under en timme. Diskussionsämnena hade i förhand röstats fram online utifrån frågan ”What’s your favorite topic” på LCNs hemsida. Bland nio valbara alternativ blev följande tre ämnen mest populära:

• Light and Sustainability

• Light and Health

• Light and Spaces

Sessionen bestod alltså av tre diskussionsgrupper, där varje grupp modererades av medlemmar ur LCNs kommitté. Gruppdiskussionerna pågick i 45 minuter, och sessionen avslutades med en 15 minuters diskussion där alla deltagare delade med sig av vad som pratats om vid just deras bord.

Totalt deltog 23 personer, med vitt skilda bakgrund och från olika delar av världen, alla så klart med någon förankring till ljus och belysning. Bland dem fanns ljusdesignstudenter, forskarstuderande, forskare, andra studenter, ingenjörer och representanter från industri. Diskussionerna hade utgångspunkt ur rådande och framtida utmaningar inom de olika ämnena.

Naturligt nog kretsade mycket av diskussionerna kring hållbarhet – som ju var huvudtemat för Light Symposium – inom alla tre ämnena. Det talades om effektivitet och styrning av ljus – till exempel i termer av passande spektrum och nivå för olika djurarter, om livslängd och återanvändning av produkter, om dygnsrytm, mänskligt beteende och rekyleffekten. Energikrisen diskuterades och om huruvida besparing av belysning verkligen är en effektiv åtgärd. Sparar man verkligen energi på att ställa in ett publikt ljusevent? Om 10 000 människor besöker en festival är det 10 000 människor som inte använder el hemma.

Exakt vad alla diskussionerna kom fram till är egentligen sekundärt. Syftet med sessionen var nätverkandet, att människor möts, frågor ställs och tankar delas, inte diskussionsresultaten i sig. Men en erfarenhet från sessionen var att det finns en stor efterfrågan på expertis inom ljus och belysning. Där kan Light Collaboration Network fylla en viktig funktion.

Vad är ett viktigt ämne för dig att diskutera? Hör av dig med tips eller önskningar till Light Collaboration Network.

Light Collaboration Network for Research and Education

Webb: www.lightcollaboration.net
E-post: info@lightcollaboration.net

Publicerat den 2 december 2022

Intro
Projektnytt

Nu ännu större

Las Vegas Convention Center byggts ut med imponerande 130 000 nya kvadratmeter. Spektakulär arkitektur, förstärkt av ljus, ser till att byggnaden syns vid sidan av stadens bombastiska underhållningsbyggnader.

Centret är ett av världens största och drar till sig 6,5 miljoner mässbesökare årligen. Ett exteriört imponerande inslag är taket som spänner över hela den nya byggnaden. Inne i byggnaden bidrar belysningen till orientering och en harmonisk känsla av rymd för mässbesökare. Ljusdesignern David Ghatan från CM Kling + Associates sammanfattar ljuslösningen som ett sätt att ”förkämpa arkitekturen”.

Projektfakta:

Arkitektur: TSK Architects, Henderson, USA
Ljuskoncept: CM Kling + Associates,Alexandria, USA
Belysningsleverantör: ERCO

Publicerat den 2 december 2022

Intro

”Mother’s Arms”

Den nya muralmålningen på Trikåfabriken i Malmö är skapad av Eloise Gillow, en brittisk konstnär bosatt i Barcelona. Inspiration till ”Mother’s Arms” har hon hämtat från platsens historia och den gemenskap, sammanhållning som präglat dess verksamhet. Producent och kurator har Artscape varit och projektet har finansierats av Stena Fastigheter och BID Möllevången, en samverkans­organisation för området. Innergården har ljusatts av Lars Magnus Olsson (då Light Bureau, nu Tyréns) tillsammans med Jonas Ruthblad, Fojab Arkitekter, som sitter i nya lokaler i den anrika fabriken från 1901. Själva målningen belyses med sex smalstrålande spotlights, för att ge ett jämnt ljus på verket, utan att blända byggnaden bakom. AFRY projekterade elen.

Publicerat den 2 december 2022

Intro

Björkbornsbron klar

Bron är en viktig del i gång- och cykelleden som leder till Björkbornsområdet där Alfred Nobels herrgård och flera stora arbetsplatser ligger. Den tidigare bron revs 2018 och sedan dess har Karlskoga kommun undersökt möjliga alternativ för att man även i framtiden ska kunna ta sig över älven till fots eller med cykel.

Fox Belysning levererade räckesbelysning och de kraftiga spottarna som belyser brobågen.

Publicerat den 18 oktober 2022

Ljusdesigneryrket

Hallå där, Jonas Ek ny ordförande i Svensk Ljusdesigner

Jonas Ek, ljusdesigner hos Sweco i Göteborg tog i ­våras över stafett­pinnen från ­Helena Aman Johansson­ som ordförande för föreningen Svensk Ljusdesigner. Ljuskultur fick möjighet att ställa några frågor om läget för föreningen och yrkes­kåren.

(mer …)

Publicerat den 18 oktober 2022

energieffektivisering

Hornbach konverterar till LED

Hornbach har konverterat i 125 av sina 169 bygg- och trädgårdsmarknader i Europa till LED-teknik.

Målet var både en bättre ljuskvalitet, med samma antal ljuspunkter men minskad energiförbrukningen. De befintliga armaturerna har ersatts av Certos LED, en armatur anpassad för höga takhöjder, från Aura Light. För att belysa de olika gångarna och hyllorna användes en 120-wattversion med olika ­ljusspridningar, vilket bidrog till ett jämnt ljusflöde utan mörka zoner. För att öka effektiviteten ytterligare integrerades ett befintligt ljusstyrningssystem med ­dags­ljusstyrning.

Publicerat den 18 oktober 2022

Återbruk

Återbrukat hos Humlegården

Fagerhults deltar just nu i ett projekt – Greenhouse Solna Strand med Humlegården ­Fastigheter. Där kommer nära 3000 gamla armaturer återbrukas genom att Fagerhults egna montörer bygger om dem på plats. I detta Re:Furbish projekt omvandlas armaturerna till moderna närvaro- och dagsljusstyrda LED-armaturer med smart ljusstyrning.

Publicerat den 18 oktober 2022

Light Collaboration Network

Första fysiska konferensen

Den 12 maj anordnade Light Collaoration Network sin allra första fysiska konferens –”Light Awareness – Measurement and Application”. Detta skedde på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) och samlade ca 85 deltagare bestående av studenter, forskare och företag. Syftet med konferensen var dels att informera främst studenter om ny forskning om hur ljus påverkar välmående, dels sammanföra ljusdesignstudenter från olika lärosäten.

Omkring 35 ljusdesignstudenter från JTH (grund) och KTH i Stockholm (master) fanns med på konferensen tillsammans med forskare och lärare från JTH, KTH, Lunds universitet och Umeå universitet. Där deltog även representanter från Fagerhults Belysning och Hide-a-lite. Det bjöds på föreläsningar och experiment om ljusflimmer, bländning, olika färgtemperaturer och mätning av ljus m.m. Första dagen avslutades med en guidad tur i Jönköpings stads- och belysningsmiljö. Andra dagen ordnades studiebesök hos Fagerhults Belysning, Westal samt Hide-a-lite norr om Jönköping, främst avsedda för studenterna från KTH. Studiebesöken erbjöd rundvandringar, praktiska prova på-inslag, ljusdesign-workshop och föreläsning.

Hela konferensen var mycket uppskattad av deltagarna.

Elsa Frisén som läser masterutbildningen i ljusdesign på KTH, tyckte det var väldigt lärorikt att vara med på konferensen.

– Det är värdefullt för oss att få träffa alla kunniga forskare och kul att utbyta tankar och idéer med ljusdesign­studenterna på JTH.

I ett av ljusdesignlabben visades olika typer av belysning med så kallade 60×60-plattor och alternativ till dessa.Det var en blandning av existerande produkter på marknaden och för tillställningen egenhändigt byggda lösningar, men även inkluderande en äldre beprövad armatur med T5-lysrör och raster. Att samtidigt, sida vid sida, betrakta dessa olika armaturer, och att också demonstrera detta för en stor grupp ljus- och belysningsintresserade var mycket berikande. Insikterna, diskussionerna, och reflektionerna var många. Det blev till exempel uppenbart att detta rör sig om mycket olika armaturer, med olika tillämpningsområden, och som i många fall är svåra att byta ut mot varandra.

Att ordna möten som dessa, där kunskap sprids, insikter görs och nya kontakter knyts har stor betydelse och är en anledning till att Light Collaboration Network existerar.

Det leder till interaktioner, synergieffekter och samarbeten.

Se en liten film från konferensen


Light Collaboration Network for Research and Education

Webb: www.lightcollaboration.net

E-post: info@lightcollaboration.net

Publicerat den 18 oktober 2022

Intro

Ekologiskt fyrverkeri

SPARK lyser upp staden som ett nytt ­hållbart firande. Det är ett ekologiskt ­fyrverkeri, skapat av Daan Roosegarde. Konstnären Daan Roosegaarde blev ­inspirerad av eldflugornas magiska ljus och önskan att uppdatera ritualen med fyrverkerier. Resultatet är en poetisk föreställning av tusentals bio­logiskt nedbrytbara ljusgnistor som organiskt svävar genom luften. Syftet med SPARK är att inspirera besökare att undra och reflektera.

SPARK har hittills ställts ut i Bilbao och London.

Publicerat den 18 oktober 2022

evenemang

Årets workshop-ledare på plats

Höstens Lights in Alingsås är i gång på riktigt och man hållit ett inledande möte med årets workshopledare som fått välja plats för sina installationer. Årets medverkande är:

Meike Goessling, Hong Kong/Tyskland
Meike är utbildad arkitekt och har jobbat i branschen i 15 år med fokus på Europa, Asien och Stillahavsområdet.

Jonathan Plumpton, USA
Jonathan har över 30 års erfarenhet som ljusdesigner och drivit projekt både i USA och välrlden över.

Kay Flounders, Skottland
Kay började sin ljuskarriär för över 13 år sedan på ­Lighting Design Partnership International och arbetar med både inhemska och internationella projekt.

Martina Alagna, England
Martina jobbar som ljusdesigner i London och har en bakgrund inom bild- och scenkonst.

Team Berry Van Egten & Ellen Goulmy, Nederländerna
Berry och Ellen arbetar och lever tillsammans. De driver ljusdesignstudion Berlux Lighting Design (BXLD) och även Lighting Design Academy.

Team Michaela Bonzi & Frank Seemann, Schweiz
Michela och Frank jobbar tillsammans som det italienska och tyska ljusdesignkollektivet Lucespazio, som är etablerat i Schweiz sedan 2018.

Lights in Alingsås pågår från den 30 september till den 6 november.

Publicerat den 5 maj 2022

Företagsnytt

Tyréns åter bland de bästa

Tyréns utnämndes till Sveriges nionde bästa arbetsplats när 2022 års vinnare korades av Great Place to Work.

(mer …)

Publicerat den 5 maj 2022

Publikationer

Nytt från CIE

Publikationen CIE 249:2022:­ Visual Aspects of Time-Modulated Lighting Systems CIE bygger på en s.k. Technical Note (TN) 006:2016 “Visual Aspects of Time-Modulated Lighting Systems — Definitions and Measurement Models”.

Dokumentet tar upp definitionerna för de perceptuella effekter som modulerat ljus kan producera. Med finns en översikt över relevant litteratur samt en översikt över de parametrar som påverkar synligheten för de olika TLA:s. Två olika metoder, en i frekvensdomänen och en i tidsdomänen, som kan användas för att kvantifiera TLA:s synlighet, beskrivs. Tre olika implementeringar av dessa metoder i specifika synlighetsmått ges som exempel. Därefter beskrivs praktiska riktlinjer för hur man testar ljuskällor. Slutligen ges rekommendationer om användningen av definitionerna och kvantifieringsmetoderna, tillsammans med anvisningar för framtida arbete.

Publicerat den 5 maj 2022

Tävling

Svenska Skyltpriset 2021 – Tävlingen är öppen!

Välkommen att nominera tävlingsbidrag till Svenska Skyltpriset!

Årets tävlingsomgång är öppen för ljusskyltar färdigställda i Sverige under 2021.

Tävlingen har tre kategorier: ENSTAKA skyltar, REKONSTRUERADE skyltar samt KONCEPT.

Juryn bedömer skyltens kommunikativa förmåga, dess anpassning till den omgivande arkitekturen samt den tekniska och estetiska utformningen.

Tävlingen anordnas av Ljusreklamförbundet i samarbete med tidningen Ljuskultur. Syftet med priset är att lyfta den höga nivån av utformningen av ljusskyltar i Sverige.

Deadline för inlämning av tävlingsbidrag: 30 april!

Länk till mera information och om ansökan

Publicerat den 30 mars 2022

Ljusdesigneryrket

Ansök ackreditering hos Svensk Ljusdesigner

Den 1 april är deadline för årets första ackreditering till Svenska Ljusdesigner. Den finns en uppdaterad mall för ansökan. Den hittar du här.

Publicerat den 4 mars 2022

Tävling

Tävlingsregler – välkommen att tävla om Svenska Ljuspriset

Snart drar tävlingen om Svenska Ljuspriset åter igång.  I år är deadline för inlämningen av tävlingsbidrag den 15 februari. 

LÄNK TILL TÄVLNINGSREGLER 

I årets tävlingsomgång tävlar projekt, färdigställda under 2021 och tävlingen genomförs i två klasser: Interiör & Exteriör.

TILL ANMÄLAN OCH MERA INFORMATION OM TÄVLINGEN

Publicerat den 12 januari 2022

Företagsnytt

Glamox förvärvar Wasco

Glamox har förvärvat 100% av aktierna i det tyska belysningsföretaget Wasco GmbH för att förstärka sin position inom industrisegmentet.

Glamox kommer att stödja Wascos produktutvecklingsstrategi för armaturer för lager- och industrilokaler och erbjuda deras innovativa lösningar till kunder globalt. Wasco förblir ett oberoende, helägt dotterbolag till Glamox.

Publicerat den 7 oktober 2021

Projektnytt

Malux nödljus till Sara Kulturhus

Tillsammans med The Wood Hotel by Elite skapas just nu Skellefteås nya mötesplats för konserter och andra evenemang. För byggnadens nödbelysningsystem önskades en estetisk och lättservad anläggning som inte kräver rondering. Valet föll på en övervakad CB-A centralmatad nödbelysning från Malux, där övervakningen sker automatiskt och visar eventuella fel.

Byggnaden kommer att bli ett av världens högsta trähus och sjuda av kreativitet. Det nya hotellet erbjuder både spa, restaurang med panoramavy och förstklassig övernattning.

Publicerat den 7 oktober 2021

evenemang

Tillsammans i Alingsås

Lights in Aligsås är tillbaka i sin ursprungsform efter förra årets paus.

Det är samma sju ljusdesigners som skulle ha medverkat i workshopen förra året som fått chansen att leda och skapa installationerna till årets evenemang. Till sin hjälp har de ca 50 ljusstudenter från KTH och JTH.

Årets slinga är ca tre kilometer och består av sex installationer med start i Åmanska Parken. Även de guidade turerna är tillbaka i år, både fysiskt och digitalt. Flera extra överraskningar finns att upptäcka längs vägen!

Lights in Alingsås pågår fram till den
7 november.

Publicerat den 7 oktober 2021

Projektnytt

Signify levererar till E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna och består av 21 km väg, varav drygt 18 i tunnlar. Signify kommer att leverera både väg- och tunnelbelysningen till detta prestigeprojekt.

(mer …)

Publicerat den 7 oktober 2021

Tävling

Två svenska bidrag i Dezeen Awards

Restaurang Aira och fasadbelysningen av Östermalms saluhall, båda i Stockholm, har nominerats i den välrenommerade pristävlingen Dezeen Awards. Tävlingen är en tung markör för arkitekturprojekt som lever upp till en internationellt hög nivå och där hela världens arkitektkontor tävlar mot varandra i knivskarp konkurrens.

Kort om ljusdesignen för restaurang Aira:
För Restaurang Aira i Stockholm, som drivs av gourmetkocken Tommy Myllymäki, har Swecos ljusdeisgners gestaltat byggnadens fasadbelysning och den fasta belysningen inomhus, i samarbete med arkitekten Jonas Bohlin. De flesta belysningslösningarna är skräddarsydda för Aira och bottnar i en balans mellan ljuset på platsen, reflektionerna i vattnet och atmosfären inomhus. Ansvarig ljusdesigner är Alexandra Schremer Payén.

Foto: Måns Berg

Kort om ljusdesignen för fasaden av Östermalms saluhall:
Light Bureau, med Kai Piippo och Daniel Hordierne har varit ansvariga för att lyfta fram den vackra fasaden. ­Belysningen är utformad med noggrann övervägande och bevarande av denna kulturminnesmärkta byggnad. Den bidrar till en attraktivare innerstadsmiljö och orienterbarheten och trygghetskänslan i staden.

Foto: Kai Piippo

Båda projekten är nominerade i kategorin ”Architectural lighting design” på Dezeen Awards. Vinnarna offentliggörs i november.

Publicerat den 7 oktober 2021

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här