Notiser


hållbarhet
Intro

Flux klimatkompenserar

Det finns en självklar koppling i att klimatkompensera för en trästolpe genom att plantera nya träd. Från och med hösten 2022 är detta en del av Flux hållbarhetsarbete.

För varje trästolpe som levereras i Sverige planterar Flux i samarbete med företaget Plantmore fem nya träd. Planteringarna utförs i Baltikum av utbildad skogsvårdare med möjlighet till full insyn i arbetet. Stolparna produceras av finska Tehomet och det krävs två medelstora tallar för att tillverka en fem meter hög trästolpe. Tehomet klimatinvesterar själva sedan många år genom att bidra till nya planteringar och ingår i projektet ZEP – Zero Emission Poles. Givetvis kommer träden från PEFC-certifierade skogar.

En belysningsstolpe av trä genererar mindre än hälften så mycket koldioxid som en stålstolpe.

Publicerat den 7 december 2022

hållbarhet
Intro

Circulär lösning för utomhus

Fox Belysning samarbetar sedan 1978 med danska Focus Lighting och erbjuder nu deras ”Take Back Concept” på den svenska marknaden.

Livslängden är den väsentliga faktorn för en armaturs klimatavtryck men även bra design av hög kvalitet kommer att ­behöva återställas eller återanvändas någon gång. Focus Lighting Take Back Concept är en mycket solid lösning inom cirkulär ekonomi och Fox Belysning säkerställer att de ­armaturer som företaget levererar från ­Focus kan servas regelbundet, materialåtervinnas, delar återanvändas i nya armaturer eller att gamla armaturer får ett nytt liv.

Publicerat den 7 december 2022

hållbarhet
Intro

Stipendie för ­energieffektivisering

Nästa år kommer Riksbyggens Jubileums­fond ”Den Goda Staden” att dela ut cirka 500 000 kronor fördelat på minst fyra ­stipendiater. Särskild prioritet ges till ansökningar med projekt som bidrar till ­kunskap om ”Framtidens energieffektiva liv och boende.”

– Det snabbaste och billigaste sättet att stävja energikrisen är att minska energi­användningen. Det kan göras genom olika former av ny teknik, innovation och genom ändrade vanor. Vi efterlyser särskilt projekt kring hur boende och företag kan ändra invanda beteenden, rutiner och förhållningssätt med en fortsatt god livskvalitet för berörda, säger Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling och ansvarig för arbetet med ”Den Goda Staden”.

Publicerat den 7 december 2022

Intro
Light Collaboration Network

LCN session på Light Symposium

Den 21–23 september arrangerades Light Symposium 2022 på Aalborgs Universitet i Köpenhamn, med undertitel ”Re-thinking lighting design in a sustainable future”. Light Collaboration Network var självklart på plats och bidrog med en programpunkt under första dagen: LCN och bjöd in alla intresserade till diskussioner kring tre utvalda teman, under en timme. Diskussionsämnena hade i förhand röstats fram online utifrån frågan ”What’s your favorite topic” på LCNs hemsida. Bland nio valbara alternativ blev följande tre ämnen mest populära:

• Light and Sustainability

• Light and Health

• Light and Spaces

Sessionen bestod alltså av tre diskussionsgrupper, där varje grupp modererades av medlemmar ur LCNs kommitté. Gruppdiskussionerna pågick i 45 minuter, och sessionen avslutades med en 15 minuters diskussion där alla deltagare delade med sig av vad som pratats om vid just deras bord.

Totalt deltog 23 personer, med vitt skilda bakgrund och från olika delar av världen, alla så klart med någon förankring till ljus och belysning. Bland dem fanns ljusdesignstudenter, forskarstuderande, forskare, andra studenter, ingenjörer och representanter från industri. Diskussionerna hade utgångspunkt ur rådande och framtida utmaningar inom de olika ämnena.

Naturligt nog kretsade mycket av diskussionerna kring hållbarhet – som ju var huvudtemat för Light Symposium – inom alla tre ämnena. Det talades om effektivitet och styrning av ljus – till exempel i termer av passande spektrum och nivå för olika djurarter, om livslängd och återanvändning av produkter, om dygnsrytm, mänskligt beteende och rekyleffekten. Energikrisen diskuterades och om huruvida besparing av belysning verkligen är en effektiv åtgärd. Sparar man verkligen energi på att ställa in ett publikt ljusevent? Om 10 000 människor besöker en festival är det 10 000 människor som inte använder el hemma.

Exakt vad alla diskussionerna kom fram till är egentligen sekundärt. Syftet med sessionen var nätverkandet, att människor möts, frågor ställs och tankar delas, inte diskussionsresultaten i sig. Men en erfarenhet från sessionen var att det finns en stor efterfrågan på expertis inom ljus och belysning. Där kan Light Collaboration Network fylla en viktig funktion.

Vad är ett viktigt ämne för dig att diskutera? Hör av dig med tips eller önskningar till Light Collaboration Network.

Light Collaboration Network for Research and Education

Webb: www.lightcollaboration.net
E-post: info@lightcollaboration.net

Publicerat den 2 december 2022

Intro
Projektnytt

Nu ännu större

Las Vegas Convention Center byggts ut med imponerande 130 000 nya kvadratmeter. Spektakulär arkitektur, förstärkt av ljus, ser till att byggnaden syns vid sidan av stadens bombastiska underhållningsbyggnader.

Centret är ett av världens största och drar till sig 6,5 miljoner mässbesökare årligen. Ett exteriört imponerande inslag är taket som spänner över hela den nya byggnaden. Inne i byggnaden bidrar belysningen till orientering och en harmonisk känsla av rymd för mässbesökare. Ljusdesignern David Ghatan från CM Kling + Associates sammanfattar ljuslösningen som ett sätt att ”förkämpa arkitekturen”.

Projektfakta:

Arkitektur: TSK Architects, Henderson, USA
Ljuskoncept: CM Kling + Associates,Alexandria, USA
Belysningsleverantör: ERCO

Publicerat den 2 december 2022

Intro

”Mother’s Arms”

Den nya muralmålningen på Trikåfabriken i Malmö är skapad av Eloise Gillow, en brittisk konstnär bosatt i Barcelona. Inspiration till ”Mother’s Arms” har hon hämtat från platsens historia och den gemenskap, sammanhållning som präglat dess verksamhet. Producent och kurator har Artscape varit och projektet har finansierats av Stena Fastigheter och BID Möllevången, en samverkans­organisation för området. Innergården har ljusatts av Lars Magnus Olsson (då Light Bureau, nu Tyréns) tillsammans med Jonas Ruthblad, Fojab Arkitekter, som sitter i nya lokaler i den anrika fabriken från 1901. Själva målningen belyses med sex smalstrålande spotlights, för att ge ett jämnt ljus på verket, utan att blända byggnaden bakom. AFRY projekterade elen.

Publicerat den 2 december 2022

Intro

Björkbornsbron klar

Bron är en viktig del i gång- och cykelleden som leder till Björkbornsområdet där Alfred Nobels herrgård och flera stora arbetsplatser ligger. Den tidigare bron revs 2018 och sedan dess har Karlskoga kommun undersökt möjliga alternativ för att man även i framtiden ska kunna ta sig över älven till fots eller med cykel.

Fox Belysning levererade räckesbelysning och de kraftiga spottarna som belyser brobågen.

Publicerat den 18 oktober 2022

Ljusdesigneryrket

Hallå där, Jonas Ek ny ordförande i Svensk Ljusdesigner

Jonas Ek, ljusdesigner hos Sweco i Göteborg tog i ­våras över stafett­pinnen från ­Helena Aman Johansson­ som ordförande för föreningen Svensk Ljusdesigner. Ljuskultur fick möjighet att ställa några frågor om läget för föreningen och yrkes­kåren.

(mer …)

Publicerat den 18 oktober 2022

energieffektivisering

Hornbach konverterar till LED

Hornbach har konverterat i 125 av sina 169 bygg- och trädgårdsmarknader i Europa till LED-teknik.

Målet var både en bättre ljuskvalitet, med samma antal ljuspunkter men minskad energiförbrukningen. De befintliga armaturerna har ersatts av Certos LED, en armatur anpassad för höga takhöjder, från Aura Light. För att belysa de olika gångarna och hyllorna användes en 120-wattversion med olika ­ljusspridningar, vilket bidrog till ett jämnt ljusflöde utan mörka zoner. För att öka effektiviteten ytterligare integrerades ett befintligt ljusstyrningssystem med ­dags­ljusstyrning.

Publicerat den 18 oktober 2022

Återbruk

Återbrukat hos Humlegården

Fagerhults deltar just nu i ett projekt – Greenhouse Solna Strand med Humlegården ­Fastigheter. Där kommer nära 3000 gamla armaturer återbrukas genom att Fagerhults egna montörer bygger om dem på plats. I detta Re:Furbish projekt omvandlas armaturerna till moderna närvaro- och dagsljusstyrda LED-armaturer med smart ljusstyrning.

Publicerat den 18 oktober 2022

Light Collaboration Network

Första fysiska konferensen

Den 12 maj anordnade Light Collaoration Network sin allra första fysiska konferens –”Light Awareness – Measurement and Application”. Detta skedde på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) och samlade ca 85 deltagare bestående av studenter, forskare och företag. Syftet med konferensen var dels att informera främst studenter om ny forskning om hur ljus påverkar välmående, dels sammanföra ljusdesignstudenter från olika lärosäten.

Omkring 35 ljusdesignstudenter från JTH (grund) och KTH i Stockholm (master) fanns med på konferensen tillsammans med forskare och lärare från JTH, KTH, Lunds universitet och Umeå universitet. Där deltog även representanter från Fagerhults Belysning och Hide-a-lite. Det bjöds på föreläsningar och experiment om ljusflimmer, bländning, olika färgtemperaturer och mätning av ljus m.m. Första dagen avslutades med en guidad tur i Jönköpings stads- och belysningsmiljö. Andra dagen ordnades studiebesök hos Fagerhults Belysning, Westal samt Hide-a-lite norr om Jönköping, främst avsedda för studenterna från KTH. Studiebesöken erbjöd rundvandringar, praktiska prova på-inslag, ljusdesign-workshop och föreläsning.

Hela konferensen var mycket uppskattad av deltagarna.

Elsa Frisén som läser masterutbildningen i ljusdesign på KTH, tyckte det var väldigt lärorikt att vara med på konferensen.

– Det är värdefullt för oss att få träffa alla kunniga forskare och kul att utbyta tankar och idéer med ljusdesign­studenterna på JTH.

I ett av ljusdesignlabben visades olika typer av belysning med så kallade 60×60-plattor och alternativ till dessa.Det var en blandning av existerande produkter på marknaden och för tillställningen egenhändigt byggda lösningar, men även inkluderande en äldre beprövad armatur med T5-lysrör och raster. Att samtidigt, sida vid sida, betrakta dessa olika armaturer, och att också demonstrera detta för en stor grupp ljus- och belysningsintresserade var mycket berikande. Insikterna, diskussionerna, och reflektionerna var många. Det blev till exempel uppenbart att detta rör sig om mycket olika armaturer, med olika tillämpningsområden, och som i många fall är svåra att byta ut mot varandra.

Att ordna möten som dessa, där kunskap sprids, insikter görs och nya kontakter knyts har stor betydelse och är en anledning till att Light Collaboration Network existerar.

Det leder till interaktioner, synergieffekter och samarbeten.

Se en liten film från konferensen


Light Collaboration Network for Research and Education

Webb: www.lightcollaboration.net

E-post: info@lightcollaboration.net

Publicerat den 18 oktober 2022

Intro

Ekologiskt fyrverkeri

SPARK lyser upp staden som ett nytt ­hållbart firande. Det är ett ekologiskt ­fyrverkeri, skapat av Daan Roosegarde. Konstnären Daan Roosegaarde blev ­inspirerad av eldflugornas magiska ljus och önskan att uppdatera ritualen med fyrverkerier. Resultatet är en poetisk föreställning av tusentals bio­logiskt nedbrytbara ljusgnistor som organiskt svävar genom luften. Syftet med SPARK är att inspirera besökare att undra och reflektera.

SPARK har hittills ställts ut i Bilbao och London.

Publicerat den 18 oktober 2022

evenemang

Årets workshop-ledare på plats

Höstens Lights in Alingsås är i gång på riktigt och man hållit ett inledande möte med årets workshopledare som fått välja plats för sina installationer. Årets medverkande är:

Meike Goessling, Hong Kong/Tyskland
Meike är utbildad arkitekt och har jobbat i branschen i 15 år med fokus på Europa, Asien och Stillahavsområdet.

Jonathan Plumpton, USA
Jonathan har över 30 års erfarenhet som ljusdesigner och drivit projekt både i USA och välrlden över.

Kay Flounders, Skottland
Kay började sin ljuskarriär för över 13 år sedan på ­Lighting Design Partnership International och arbetar med både inhemska och internationella projekt.

Martina Alagna, England
Martina jobbar som ljusdesigner i London och har en bakgrund inom bild- och scenkonst.

Team Berry Van Egten & Ellen Goulmy, Nederländerna
Berry och Ellen arbetar och lever tillsammans. De driver ljusdesignstudion Berlux Lighting Design (BXLD) och även Lighting Design Academy.

Team Michaela Bonzi & Frank Seemann, Schweiz
Michela och Frank jobbar tillsammans som det italienska och tyska ljusdesignkollektivet Lucespazio, som är etablerat i Schweiz sedan 2018.

Lights in Alingsås pågår från den 30 september till den 6 november.

Publicerat den 5 maj 2022

Företagsnytt

Tyréns åter bland de bästa

Tyréns utnämndes till Sveriges nionde bästa arbetsplats när 2022 års vinnare korades av Great Place to Work.

(mer …)

Publicerat den 5 maj 2022

Publikationer

Nytt från CIE

Publikationen CIE 249:2022:­ Visual Aspects of Time-Modulated Lighting Systems CIE bygger på en s.k. Technical Note (TN) 006:2016 “Visual Aspects of Time-Modulated Lighting Systems — Definitions and Measurement Models”.

Dokumentet tar upp definitionerna för de perceptuella effekter som modulerat ljus kan producera. Med finns en översikt över relevant litteratur samt en översikt över de parametrar som påverkar synligheten för de olika TLA:s. Två olika metoder, en i frekvensdomänen och en i tidsdomänen, som kan användas för att kvantifiera TLA:s synlighet, beskrivs. Tre olika implementeringar av dessa metoder i specifika synlighetsmått ges som exempel. Därefter beskrivs praktiska riktlinjer för hur man testar ljuskällor. Slutligen ges rekommendationer om användningen av definitionerna och kvantifieringsmetoderna, tillsammans med anvisningar för framtida arbete.

Publicerat den 5 maj 2022

Tävling

Svenska Skyltpriset 2021 – Tävlingen är öppen!

Välkommen att nominera tävlingsbidrag till Svenska Skyltpriset!

Årets tävlingsomgång är öppen för ljusskyltar färdigställda i Sverige under 2021.

Tävlingen har tre kategorier: ENSTAKA skyltar, REKONSTRUERADE skyltar samt KONCEPT.

Juryn bedömer skyltens kommunikativa förmåga, dess anpassning till den omgivande arkitekturen samt den tekniska och estetiska utformningen.

Tävlingen anordnas av Ljusreklamförbundet i samarbete med tidningen Ljuskultur. Syftet med priset är att lyfta den höga nivån av utformningen av ljusskyltar i Sverige.

Deadline för inlämning av tävlingsbidrag: 30 april!

Länk till mera information och om ansökan

Publicerat den 30 mars 2022

Ljusdesigneryrket

Ansök ackreditering hos Svensk Ljusdesigner

Den 1 april är deadline för årets första ackreditering till Svenska Ljusdesigner. Den finns en uppdaterad mall för ansökan. Den hittar du här.

Publicerat den 4 mars 2022

Tävling

Tävlingsregler – välkommen att tävla om Svenska Ljuspriset

Snart drar tävlingen om Svenska Ljuspriset åter igång.  I år är deadline för inlämningen av tävlingsbidrag den 15 februari. 

LÄNK TILL TÄVLNINGSREGLER 

I årets tävlingsomgång tävlar projekt, färdigställda under 2021 och tävlingen genomförs i två klasser: Interiör & Exteriör.

TILL ANMÄLAN OCH MERA INFORMATION OM TÄVLINGEN

Publicerat den 12 januari 2022

Företagsnytt

Glamox förvärvar Wasco

Glamox har förvärvat 100% av aktierna i det tyska belysningsföretaget Wasco GmbH för att förstärka sin position inom industrisegmentet.

Glamox kommer att stödja Wascos produktutvecklingsstrategi för armaturer för lager- och industrilokaler och erbjuda deras innovativa lösningar till kunder globalt. Wasco förblir ett oberoende, helägt dotterbolag till Glamox.

Publicerat den 7 oktober 2021

Projektnytt

Malux nödljus till Sara Kulturhus

Tillsammans med The Wood Hotel by Elite skapas just nu Skellefteås nya mötesplats för konserter och andra evenemang. För byggnadens nödbelysningsystem önskades en estetisk och lättservad anläggning som inte kräver rondering. Valet föll på en övervakad CB-A centralmatad nödbelysning från Malux, där övervakningen sker automatiskt och visar eventuella fel.

Byggnaden kommer att bli ett av världens högsta trähus och sjuda av kreativitet. Det nya hotellet erbjuder både spa, restaurang med panoramavy och förstklassig övernattning.

Publicerat den 7 oktober 2021

evenemang

Tillsammans i Alingsås

Lights in Aligsås är tillbaka i sin ursprungsform efter förra årets paus.

Det är samma sju ljusdesigners som skulle ha medverkat i workshopen förra året som fått chansen att leda och skapa installationerna till årets evenemang. Till sin hjälp har de ca 50 ljusstudenter från KTH och JTH.

Årets slinga är ca tre kilometer och består av sex installationer med start i Åmanska Parken. Även de guidade turerna är tillbaka i år, både fysiskt och digitalt. Flera extra överraskningar finns att upptäcka längs vägen!

Lights in Alingsås pågår fram till den
7 november.

Publicerat den 7 oktober 2021

Projektnytt

Signify levererar till E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna och består av 21 km väg, varav drygt 18 i tunnlar. Signify kommer att leverera både väg- och tunnelbelysningen till detta prestigeprojekt.

(mer …)

Publicerat den 7 oktober 2021

Tävling

Två svenska bidrag i Dezeen Awards

Restaurang Aira och fasadbelysningen av Östermalms saluhall, båda i Stockholm, har nominerats i den välrenommerade pristävlingen Dezeen Awards. Tävlingen är en tung markör för arkitekturprojekt som lever upp till en internationellt hög nivå och där hela världens arkitektkontor tävlar mot varandra i knivskarp konkurrens.

Kort om ljusdesignen för restaurang Aira:
För Restaurang Aira i Stockholm, som drivs av gourmetkocken Tommy Myllymäki, har Swecos ljusdeisgners gestaltat byggnadens fasadbelysning och den fasta belysningen inomhus, i samarbete med arkitekten Jonas Bohlin. De flesta belysningslösningarna är skräddarsydda för Aira och bottnar i en balans mellan ljuset på platsen, reflektionerna i vattnet och atmosfären inomhus. Ansvarig ljusdesigner är Alexandra Schremer Payén.

Foto: Måns Berg

Kort om ljusdesignen för fasaden av Östermalms saluhall:
Light Bureau, med Kai Piippo och Daniel Hordierne har varit ansvariga för att lyfta fram den vackra fasaden. ­Belysningen är utformad med noggrann övervägande och bevarande av denna kulturminnesmärkta byggnad. Den bidrar till en attraktivare innerstadsmiljö och orienterbarheten och trygghetskänslan i staden.

Foto: Kai Piippo

Båda projekten är nominerade i kategorin ”Architectural lighting design” på Dezeen Awards. Vinnarna offentliggörs i november.

Publicerat den 7 oktober 2021

Konferenser och seminarier

Strategies in Light

En tvådagars online-konferens som tar upp högaktuella ämnen inom smarta byggnader, uppkopplad belysning och kontrollsystem, ljus i hälsosamma byggnader, innovationer inom tillverkning, UV-C-teknik, leveranskedjor , nya tekniker och applikationer.

Datum: 24-25 augusti 2021

Läs mer på Strategies of Light-hemsidan.

Publicerat den 11 augusti 2021

filmer
utbildning

Ny pedagogisk filmserie om ljus

Nu introduceras Ljusskolan, en filmserie på Youtube, om ljus och belysning. Filmerna är ca 7 – 10 minuter långa och tar upp viktiga aspekter av ljus. Syftet är att ge tips och öka förståelsen så att vi kan skapa bra och hållbara ljusmiljöer både hemma och på våra arbetsplatser.

Ljusskolan är avsedd för både konsumenter, fastighetsägare, arkitekter, utbildningsinstanser, politiker och andra med intresse och nyfikenhet i frågor om ljus och belysning. Filmserien består av sju avsnitt med följande innehåll:

Lektion 1: Ser du ljuset? Om vad ljus är, om begrepp som watt och lumen.

Lektion 2: Hur känns ljuset? Hur väljer vi ljus för att skapa en viss känsla?

Lektion 3: Skapa ett bra ljus – placering. Hur mycket ljus behöver vi och hur ska vi placera belysningen? Varför behövs både funktions-, omfälts- och dekorativt ljus?

Lektion 4: Skapa ett bra ljus – färg och ton. Vilken ljuskvalitet ska vi satsa på och hur påverkar ljuset känslan i rummet, färger och material? Hur kan vi definiera ljuskvalitet?

Lektion 5: Ljus bortom seendet. Ljus påverkar oss inte bara genom att möjliggöra att vi ser. Det påverkar även våra hormoner och dygnsrytm. Vad är viktigt att tänka på i frågeställningar om ljus och hälsa?

Lektion 6: Det hållbara ljuset. Hur planerar vi våra ljusmiljöer så att vi får rätt ljus på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Varför är det viktigt att vi tar hänsyn till produkternas hela livslängd och vilka tekniska möjligheter finns det för att använda så lite energi som möjligt?

Lektion 7: Begrepp, enheter och teknik. Den sista delen summerar enheter och begrepp som används vid belysningsplanering. Hur beräknar vi, t ex bländning, vad betyder färgåtergivning, dimring och flimmer, hur beskriver vi på ett korrekt sätt ljusets livslängd?

Samtliga avsnitt av Ljusskolan hittar du via Belysningsbranschens Youtube-kanal. Filmerna är framtagna i samarbete med branschorganisationerna Belysningsbranschen och Hemljus, med hjälp av ett ekonomiskt stöd från Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik.

Publicerat den 12 juli 2021

Konferenser och seminarier

Programmet klart – fler medverkande från Sverige på CIE 2021

Nu är programmet klart för CIE 2021-konferensen som hålls online den 27-29 september från Malaysia. Från Sverige medverkar fler föredragshållare, bl.a. Maria Nilsson Tengelin, Ulrika Wänström, Nima Baradaran‐Razaz och Hillevi Hemphälä.

Länk till programmet

Publicerat den 30 juni 2021

Projektnytt

Den strålande lyckans palats

Gyeongbokgung-palatset, som på 1300-talet uppfördes som ett kungligt residens i Soul är ett arkitektoniskt mästerverk som fått ny ljussättning.

Ljusdesignbyrån bitzro & partners har velat skapa en upplevelse av platsen som den var halvt årtusende sedan, en upplevelse så autentisk och begriplig som möjligt. De olika byggnaderna inom området belyses stämningsfullt. Den ursprungliga känslan av en lysande aura syns runt palatset samtidigt som ljus lyfter fram många av de vackra, arkitektoniska detaljerna av byggnaderna under nattetid.

Publicerat den 1 juni 2021

Projektnytt

Skidspår i nytt ljus

Skistar har uppdaterat sitt längdskidspår vid Åre Björnen.

Det är Elektroskandia som levererat nya belysningen som ersätter i gammal natriumbelysning som gjort sitt. Skistar har belysta längdspår i Åre och i Duved och i det aktuella projektet gällde det en slinga i Åre Björnen.

Längdspåret är totalt fem kilometer, bestående av en tre- och en tvåkilometersslinga. Till den senare krävdes 65 armaturer och dessutom behövde man byta ut 15 trasiga LED-armaturer på trekilometersslingan, ombyggd för några år sen. Valet föll på Cebe-armaruten Motion GC, en klassik stolparmatur med optik anpassad för motionsspår och liknande S-klassanläggningar. Armaturen Motion GC 4000 K ger en fin ljusfördelning och jämnhet i skidspåret och har integrerat överspänningsskydd 10kV inbyggt i drivdonet.

– Att armaturen har inbyggt överspänningsskydd är en stor fördel då åskoväder ibland orsakar stor skada för oss. Bland annat hade vi en stor åsksmäll på sensommaren som bland annat slog ut 45 armaturer, säger Martin Svensson, som är en av Skistars fem elektriker som jobbar med driften på skidanläggningen i Åre. 

Publicerat den 31 maj 2021

Utmärkelser

Red Dot till Motus och Nordic Collection

Glamox två nya produktfamiljer från Luxo har fått ­utmärkelsen Red Dot i kategorin produktdesign.

De nya armaturfamiljerna Motus och Nordic Collection är ett samarbete mellan Luxo och den norska designbyrån Permafrost. Resultatet vittnar om vikten av ett nära samarbete mellan designers, produktutvecklare, produktchefer och fabriker. Båda familjerna har en skandinavisk, intuitiv och elegant design som återspeglar Luxo-arvet med den ikoniska skrivbordslampan L-1. Formgivare: Andreas Murray, Permafrost och Hans Bleken Rud, Glamox.

Publicerat den 31 maj 2021

Företagsnytt

Två blir en

Bolaget Cardi fusionerades den 1 april 2021 in i ­Elektro­skandia Sverige och bildar nu tillsammans med Cebe Belysning en ny organisation, Cardi Belysning.

Cardi blir även namnet på Elektroskandias nya varumärke för egna belysningsarmaturer och ersätter varumärket Cebe. Elektroskandia har varit verksamma med egna armaturer inom professionell belysning i snart 100 år och sammanslagningen innebär att man nu kommer att kunna erbjuda ett bredare sortiment för både interiöra och exteriöra miljöer. Cardi’s produktportfölj innehåller även varumärken som Molto Luce, Loum by Molto Luce, Panzeri, Lival & Nordic Aluminium.

Cardi´s showroom på Valhallavägen i Stockholm blir organisationens säljkontor, med belysningsspecialister och ljusdesigners och Elektroskandias 49 butiker runt om i landet samt logistikcentret i Örebro bidrar ytterligare till hög närvaro och tillgänglighet för produkter och support.

Publicerat den 31 maj 2021

Konjunktur

Svängningar i efterfrågan för installationsbranschen

Installationsföretagen har summerat det gångna coronaåret 2020 och konstaterar att kraftiga svängningar gjort det svårare att planera affärsverksamheter samtidigt som ökad efterfrågan kan leda till goda affärs­möjligheter.

– Det finns slutsatser att dra av de kraftiga svängningarna i efterfrågan. I en del fall när efterfrågan ökat rör det sig om en rekyl efter att marknaden tidigare krympt eller avvaktat. I andra fall handlar det istället om hur näringslivet i stort har svarat på pandemin, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.

Det är i näringslivet det svänger mest. Ombyggnadsinvesteringarna ökade med otroliga 150 procent medan ny- och tillbyggnadsinvesteringar istället minskade med 5 procent.

Under 2021 väntas industrins husbyggnadsinvesteringar ligga kvar på samma nivåer för att sedan få ny fart under 2022.

– Troligtvis beror de här ökningarna på hur vi under pandemin omdefinierar kontoret och arbetsplatsen som koncept. Företag upplever minskat behov av att bygga nya kontorsmiljöer utan väljer istället att restaurera och bygga om de befintliga, säger Hans Nyblom.

Den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler uppgick 2020 till 92 miljarder kronor och efter en högre ökningstakt under tredje kvartalet slutade ökningen på 20 procent. En ökning kan noteras i samtliga delsektorer. Husbyggnadsinvesteringarna inom skolor och barnstugor uppgick till 22 procent, samlingslokaler 12 procent och sjukhus med 5 procent.

+ 150%

Ny- och tillbyggnadsinvesteringar

– 5%

Ombyggnadsinvesteringar

Publicerat den 31 maj 2021

Fagerhult i samarbete med Sony

Fagerhult och Sony har skapat ett nytt samarbete för bättre översikt och kontroll över flödet i större lokaler.

Fagerhults trådlösa styrsystem för belysning, Organic Response, och Sonys navigeringssystem för storkontor, Nimway, är två etablerade lösningar för hållbara miljöer. Genom det nya samarbetet kan dessa två system samverka och integreras med hjälp av gemensam radioteknik.

– Det finns studier som visar att 33 minuter av varje arbetsdag går förlorad när folk letar efter kollegor, lediga mötesrum eller rätt lokal, berättar Lars-Gunnar Lundgren, Senior Business Manager, Nimway. Det är just den typen av problem som vi löser med Nimway. I vårt samarbete med Fagerhult kan vi nu dessutom addera värdet av en anpassad och individuell belysning, som ytterligare ökar välbefinnandet på arbetsplatsen.

Nimway använder sig av inomhuspositioneringsteknik som drivs av Bluetooth-beacons och trådlösa sensorer. Befintliga Organic Response-sensorer med beacon­funktionalitet, integrerade i Fagerhults armaturer, hjälper då till med positionering. Med en app i sin smarta enhet kan medarbetaren sedan navigera, boka rum eller hitta sitt team.

Publicerat den 22 mars 2021

Publikationer

CIE 243:2021 ­Discomfort Glare ­­in Road Lighting and ­Vehicle Lighting

Denna tekniska rapport handlar om obehagsbländning från väg- och fordonbelysning. Den ger en översikt över forskningsmetoder, matematiska modeller och variabler som anses påverka obehag. Rapporten beskriver också svårigheterna i samband med utvärdering och mätning av obehag och bländning.

Publicerat den 22 mars 2021

Publikationer

Boksläpp av Ljussätt staden

Det är en handbok som beskriver alla tänkbara skeden i ljusdesignprocessen. Boken fyller en viktig lucka i belysningslitteraturen och lämpar sig för alla som arbetar med utomhusbelysning, ljusutbildningar och för projektgrupper som är engagerade i utomhusprojekt. Svenska Byggtjänst är utgivare och boken finns nu att köpa via svenskbyggtjanst.se

Boken är rikt illustrerad och på 304 sidor.

Publicerat den 22 mars 2021

Rapporter

Ökade investeringar för ombyggnation

Analysföretaget Navets konjunkturbevakning visar att påbörjade ombyggnadsinvesteringar inom offentliga byggnader var på All Time High 2020.

Jämfört med 2019 ökade investeringarna med 5 %. Skillnaderna mellan de olika sektorerna är dock stora: Inom kontors- och handelslokaler har ny- och ombyggnadsinvesteringarna minskat betydligt. Däremot visar statistiken att husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler ökat kraftigt under fjolåret.

Publicerat den 22 mars 2021

Företagsnytt

Glamox förvärvar brittiskt teknikföretag

Glamox har ingått ett avtal om att köpa 100% av aktierna i det brittiska företaget LiteIP, som utvecklar, producerar och säljer kompletta trådlösa ljusstyrningssystem.

Under det senaste decenniet har LiteIP utvecklat en stark position inom ljusstyrning på den brittiska belysningsmarknaden. Glamox med dotterbolag är deras största kund och anser det som en utmärkt utgångspunkt för att stärka sin position inom ljusstyrning. Avsikten är att stödja LiteIPs tillväxtplaner när det gäller teknik­utvecklingsstrategi och internationell expansion.

LiteIP kommer att förbli ett oberoende, helägt dotter­bolag inom Glamox gruppen och fortsätta välkomna kunder både inom och utanför Glamox-familjen.

Publicerat den 22 mars 2021

Intiativ

Mörkergestaltning av Sweco

Sweco Ljusdesign har startat initiativet Mörker­gestaltning för att värna om djur och biodiversitet.

I sina uppdrag ljussätter Swecos ljusdesigner för människan, för att skapa trygghet och säkerhet men samtidigt finns ett stort behov av visa hänsyn till nattaktiva djur som är beroende av mörker. Mörkergestaltning syftar till att begränsa eventuell negativ påverkan av ljus och värna om en mörk natt. Initiativet innebär ett fokus på, i sammanhanget, viktiga aspekter: tiden då belysning är tänd, ljusfördelning samt ljusets intensitet och spektralfördelning. En viktig uppgift är också att planera vilka områden som ska lämnas obelysta tex genom att utforma ljusmiljözoner.

Publicerat den 22 mars 2021

Företagsnytt

Jim Collin går samman med Annell

Jim Collin går in i Annell Ljus + Form som delägare och anställd. Han har de senaste tjugo åren varit en framstående förespråkare för oberoende ljusdesigners som yrkeskår och har utöver det egna företaget även byggt upp de svenska verksamheterna inom ljusdesign för WSP och AFRY (Light Bureau).

Jim kommer tillsammans med Annells VD Jonas Annell fortsätta driva företaget framåt som leverantör av armaturer och helhetslösningar för god ljusmiljö, där Jim tar ett extra fokus på det interiöra och fasadnära sortimentet.

Publicerat den 22 mars 2021

Publikationer

Ny handbok om inomhusmiljön i skolan

God ljuskvalitet och varierad, välplanerad ljussättning är starka verktyg i skapandet av den goda fysiska miljön för lärandet. Nu finns en handbok för inomhusmiljö för Sveriges största och viktigaste arbetsplats, skolan!

Handboken finns att tillgå kostnadsfritt som pdf via Länsstyrelsen i Dalarna. 

 

God inomhusmiljö i skola och förskola

Utgivare: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Sakkunniga inom belysning: Isabel Villar och Viktor Sjöberg White Arkitekter

Publicerat den 1 februari 2021

Utmärkelser

Prisbelönt Lampa

”Ytterligare en gång visar Matti Klenell ett fantastiskt gehör för glas som material. De är som gjorda för varandra, ljuset och glaset i hans lampa Putki för Iittala.” Så lyder motiveringen på Residence Stora Formpris 2020 i klassen ”Årets belysning”. 

Publicerat den 1 februari 2021

Projekt

Huddinge byter ut till LED

Huddinge kommun har inlett ett omfattande arbete med att byta ut gammal gatubelysning till LED.

Det handlar om 17 500 gatuarmaturer som ska bytas ut. I dag är cirka 30 procent av armaturerna LED och inom cirka fem år kommer hela beståndet vara det.

Huddinge kommun tar ett samlat grepp och byter etappvis ut den gamla belysningen. Bytet till LED-lampor i Länna, Trångsund och Skogås ska vara färdigt till årsskiftet eller första kvartalet 2021. Arbetet sker områdesvis och äldre armaturer prioriteras.samrätt på den svenska marknaden. 

Publicerat den 1 februari 2021

Branschnytt

Ny agentur till Fergin

Fergin är sedan 2020 agent för Filix Lighting med ensamrätt på den svenska marknaden. Filix är ett företag från Kroatien som designar, utvecklar och levererar högkvalitativa utomhus- och undervattensarmaturer. I deras sortiment finns undervattensarmaturer till pooler och fontäner, pollare och markarmaturer. 

Publicerat den 1 februari 2021

Publikationer

Ny version av ILV, International Lighting Vocabulary

CIE, den internationella belysningskommissionen har i december 2020 publicerat den andra utgåvan av sin internationella ordbok för belysningsrelaterade ord och begrepp. Syftet med boken är att promota en internationell standard för användandet av olika enheter, symboler och terminologi av belysningsrelaterade ord. Den första ordboken kom redan 1938 och den senaste och föregångaren till denna nya, publicerades 2011.

Skriften har benämning CIE S 017/E:2020 ILV: ­International Lighting Vocabulary, 2nd Edition och kan beställas via www.cie.co.at. 

Publicerat den 1 februari 2021

Tävling

Två klasser i Svenska Ljuspriset

Från och med i år har man infört två olika tävlingsklasser i tävlingen om Svenska Ljuspriset. Det innebär att exteriöra projekt får ett eget pris och interiöra sitt. Årets tävlingsbidrag har nu skickats in och i nästa utgåva av Ljuskultur presenteras samtliga årets tävlande.

Publicerat den 1 februari 2021

Projekt

Malmskillnads­gatan blir mer tillgänglig och ­levande

I mitten av december öppnades Malmskillnadsgatan på sträckan mellan Mäster Samuelsgatan och bron över Hamngatan igen. En ny attraktiv och levande del av city blir nu mer tillgänglig.

Stockholms stad har renoverat konstruktionerna under Malmskillnadsgatan och brokonstruktionen över Hamngatan. Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan har även fått ny markbeläggning, gestaltning och utformning som Vasakronan och AMF Fastigheter har investerat i.

I samband med öppnandet av nya Malmskillnadsgatan öppnas även en helt ny trappa, Soltrappan. Den ligger i söderläge och binder samman Malmskillnadsgatan med Sveavägen och Sergels torg. ”Malmskillnadsgatan som tidigare har legat i skymundan öppnas nu upp till ett attraktivt promenadstråk.”  Trappan gör det möjligt för människor att röra sig i nya mönster och på ett enkelt sätt komma upp till Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg. Malmskillnadsgatan som tidigare har legat i skymundan öppnas nu upp till ett attraktivt promenadstråk med ett rikt och varierat utbud av butiker, restauranger, caféer, service och upplevelser.

Under bron över Hamngatan pågår ­fortfarande arbete med att installera en ny belysning. Den nya belysningen beräknas klar i januari 2021 och kommer då bidra till ytterligare trevligare och tryggare miljö i området. 

Publicerat den 1 februari 2021

Branschnytt

Occhio får butik i Stockholm

Aloud, öppnar en butik för Occhio under våren på Grev Turegatan 19.

Till butiken välkomnar man privatkunder, arkitekter och ljusdesigners och där kommer besökaren kunna få möjlighet att uppleva Occhios produkter och ljus på ett helt nytt och interaktivt sätt som inspirerar och ger kunskap kring ljusdesign.

Butiken förväntas öppna under tidig vår 2021. Tyska Occhio, säljs idag i över 300 butiker i Europa. Företaget omsatte 70 miljoner Euro 2020 och är marknadsledande i Tyskland. Aloud som är svensk representant är specialister på dolda skräddarsydda tekniklösningar för ljusdesign, styrsystem, säkerhet, bild och ljud-lösningar. 

Publicerat den 1 februari 2021

Projektnytt

Svävande diadem

”Du är drömmen, du är längtan, du är guld” – detta är en del i det varma budskap som lyser i vintermörkret som en hälsning till alla som rör sig kring spårvagnshållplatsen vid Friskväders­torget i Biskopsgården.

När Bostadsbolaget i samarbete med Göteborg Konst ville tillföra en konstgestaltning till huset på Friskväderstorget valde man konstnären Aleksandra Stratimirovic. Hennes poetiska ljusverk består av bokstäver utmed taket som, när man tittar ordentligt, bildar ord och meningar.

– Jag ville att det skulle kännas som att bokstäverna svävar över garagebyggnaden, som en krona eller ett diadem, säger konstnären Aleksandra Stratimirovic.

Hon valde just de här orden eftersom det är något som alla kan känna igen sig i och relatera till. Något som man kan känna sig upplyft av att se. Konstverket ”Du är drömmen” finansieras genom enprocents-regeln och är en permanent uppsättning. 

Publicerat den 1 februari 2021

Tävling

Två tävlingsklasser – välkommen att tävla om Svenska Ljuspriset!

Från och med i år har tävlingen Svenska Ljuspriset två tävlingsklasser – en för interiör- och en för exteriörprojekt. Årets tävlingsomgång gäller projekt färdigställda under 2020.

Varmt välkommen med ditt tävlingsbidrag – senast den 1 februari 2021!

Regler Svenska Ljuspriset 2020

 

 

Publicerat den 7 januari 2021

evenemnang
föreläsningar

Se föredragen från IALD Enlighten Europe

Missade du IALD Enlighten Europe’s on-line konferens den 18-20 november eller vill se något av föredragen en gång till? Samtliga sessioner finns inspelade och gå att titta på igen via Youtube.

Länk till hela konferensen

Publicerat den 8 december 2020

evenemang

Lyon Light Festival Forum Week – med seminarier

Den 7 – 9 december har du möjlighet att delta i en rad seminarier om utomhusbelysning på Lyon Light Festival Forum Week.

Många intressant programpunkter utlovas, med föreläsningar, kreativa ljus-Pecha Kuchas,  paneldiskussioner m.m. Eventet sker helt on-line och det är gratis att delta i samtliga programpunkter.

PROGRAM OCH REGISTRERING


Connecting the Dots från GLOW i Eidhoven

 

 

 

 

Publicerat den 5 december 2020

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.        m

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här