utbildning

C-uppsatser i Ljusdesign

Årets kandidatuppsatser i Ljusdesign vid Tekniska Högskolan i Jönköping
presenterades den 23–25 maj. Uppsatserna behandlade följande ämnen:

Frida Sethberg & Nina Wik
Studien undersöker sam­bandet mellan ljud och ljus i grundskolemiljö. Syftet med arbetet är att bygga kunskap om hur ljus kan påverka skolmiljön på ett positivt sätt för att skapa en bra arbetsmiljö för barn och vuxna i klassrum.

Ida Davidsson & Angelica Björklöf
I arbetet undersöks belysnings­miljön på järnvägsperronger och hur sambandet mellan funktionella krav/klassningar på stationer och belysningsplaneringen bör se ut. Särskild vikt läggs på tillgänglighetsaspekter för synskadade.

Åke Rantala & Anton Harbom
Med fokus på gångtunnlars belysningsutformning studeras sambandet mellan trygghetsupplevelse och energi­förbrukning.

Gabriella Sköld & Sandra Wahlund
Studien syftar till att skapa en rekommendation för optimal belysningslösning i busskurer med särskild omsorg om trygghet och trivsel. Dagens belysnings­krav på busskurer
är enbart skapade för att under­lätta på- och avstigning för resenärer samt för att kunna läsa tidtabeller.

Sandra Fyhr & Andreas Holmström
Möjlig energibesparing med hjälp av aktiv dagsljusinlänkning i kombination med olika rumsutformningar undersöks i en experimentell studie.

Jönköping University anordnar en öppen X-jobbsmässa med posterpresentationer den 3/6 kl. 11–13 där studenter, allmänhet och företag är välkomna. Plats: Campus Arena

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare