utbildning

C-uppsatser i Ljusdesign

Årets kandidatuppsatser i Ljusdesign vid Tekniska Högskolan i Jönköping
presenterades den 23–25 maj. Uppsatserna behandlade följande ämnen:

Frida Sethberg & Nina Wik
Studien undersöker sam­bandet mellan ljud och ljus i grundskolemiljö. Syftet med arbetet är att bygga kunskap om hur ljus kan påverka skolmiljön på ett positivt sätt för att skapa en bra arbetsmiljö för barn och vuxna i klassrum.

Ida Davidsson & Angelica Björklöf
I arbetet undersöks belysnings­miljön på järnvägsperronger och hur sambandet mellan funktionella krav/klassningar på stationer och belysningsplaneringen bör se ut. Särskild vikt läggs på tillgänglighetsaspekter för synskadade.

Åke Rantala & Anton Harbom
Med fokus på gångtunnlars belysningsutformning studeras sambandet mellan trygghetsupplevelse och energi­förbrukning.

Gabriella Sköld & Sandra Wahlund
Studien syftar till att skapa en rekommendation för optimal belysningslösning i busskurer med särskild omsorg om trygghet och trivsel. Dagens belysnings­krav på busskurer
är enbart skapade för att under­lätta på- och avstigning för resenärer samt för att kunna läsa tidtabeller.

Sandra Fyhr & Andreas Holmström
Möjlig energibesparing med hjälp av aktiv dagsljusinlänkning i kombination med olika rumsutformningar undersöks i en experimentell studie.

Jönköping University anordnar en öppen X-jobbsmässa med posterpresentationer den 3/6 kl. 11–13 där studenter, allmänhet och företag är välkomna. Plats: Campus Arena

Publicerat den 23 maj 2016

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här