Elektrikern om ljus

”En bra ljusdesigner har viss förståelse för komplexiteten i installationerna och ser möjligheter med de begränsningar som ibland uppkommer.”

Linuz Mortensen är projekt­ledare hos Emil Lundgren AB.
Foto: Casper Hedberg

 

Linuz Mortensen, Projektledare hos Emil Lundgren AB, berätta om din bakgrund och roll som projektledare hos Emil Lundgren. Vad innebär det?

– Jag har en bakgrund som elektriker, ledande montör och sedan fem år har jag varit projektledare på Emil Lundgren. Det innebär ett helhetsansvar för projekten, där jag ansvarar för att vi har rätt bemanning, inköpsplanering, ekonomiredovisning och samordning med övriga yrkesgrupper, projektörer och beställare.

Vad kännetecknar en bra ljusdesigner i ett projekt ur en installatörs synvinkel?

– Någon som har viss förståelse för komplexiteten i utförandet av installationerna och ser möjligheter med de begränsningar som ibland uppkommer, speciellt när man arbetar i ROT-projekt, men även vid nyproduktion.

Vad tycker du är avgörande för ett bra samarbete mellan en elinstallatör och ljusdesigner?

– Att båda parter kan förklara sin tanke/vision med projektet. Vad man som ljusdesigner önskar uppnå, och att vi som elinstallatör kan vara tydliga med vilka förutsättningar som finns rent installationstekniskt.

Vad är den största utmaningen för elinstallationsbransch idag, tycker du?

– Att skapa mer mångfald, både på tjänstemän och ibland elektriker.

Vad kan ljusbranschen göra för att locka fler installatörer att bli intresserade av belysning?

– Utbilda installatörerna, ju mer man vet desto intressantare blir det att jobba med. Visa på att det finns ett stort kundunderlag som är intresserade av att få rätt belysningslösningar installerade.

Publicerat den 3 maj 2023

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här