Minnesord: Hans Allan Löfberg

Hans Allan Löfberg, Gävle, har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 77 år. Hans Allan har under lång tid varit aktiv i belysningsbranschen och främst i CIE.

Något år efter sin examen vid KTH anställdes Hans Allan vid SIB – the Swedish Institute for Building Research – som chef för dagsljuslaboratoriet och därefter som chef för avdelningen Klimat och Installationer.

Arbetet med dagsljusforskning ledde bland annat till flera tekniska rapporter och riktlinjer för dagsljus i skolor.

SIB upphörde år 1993 och verksamheten övergick till KTH i Gävle, och Hans Allan blev institutionens prefekt. År 2000 inkorporerades verksamheten i Högskolan i Gävle, där Hans Allan blev kvar fram till sin pensionering.

Arbetet med dagsljus hos SIB gav kontakter med andra dagsljusforskare i världen och han fick tidigt kontakt med CIE, den internationella belysningskommissionen. Inom CIE har han arbetat först i tekniska kommittéer om dagsljus och senare i dess Division 3 ”Interior environment and lighting design”.

År 1995 valdes Hans Allan till Vice President Technical i CIE och under åren 2003 – 2007 var Han president i CIE.

Hans Allan Löfberg var ordförande i Svenska Nationalkommittén för CIE under åren 1985 – 1998 där hand bland annat ägnade mycket arbete med översättningen av CIE:s ordlista.

När CEN bildades och började skriva europastandarder inom belysning deltog Hans Allan under flera år som svensk representant och var samtidigt ordförande i den belysningskommitté som bildats inom SIS. Han medverkade också till att det blev en överenskommelse mellan CIE och CEN om samarbete.

Under de senaste åren före sin pensionering engagerade sig Hans Allan i flera IEA- och EU-projekt om dagsljus och energibesparing. Man studerade inte bara de rent tekniska energibesparingarna utan också hur användarna upplevde och använde de olika tekniska systemen.

Under några år var Hans Allan medlem i Ljuskulturs styrelse och flitig skribent i tidningen Ljuskultur.

Inom branschen åtnjöt Hans Allan mycket stort förtroende och var mycket omtyckt.

Bo Annell, Leif Berggren, Magnus Frantzell
Kollegor inom belysningsbranschen

Publicerat den 12 oktober 2016

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här