Belysningskonsulter


2700 Kelvin

Oberoende belysningsplanerare. Skapar kreativa och funktionella miljöer för privatpersoner och företag efter kundens behov och miljöns förutsättningar. Ljussätter inomhus- och utomhusmiljöer. Erbjuder inspirations workshops och föreläsningar inom grundbelysning.

Hemsida


Accendo Projekt & Design

Utredning, planering, projektering, kontroll och besiktning av belysnings- och el-anläggningar för offentliga och privata beställare, byggledare för belysnings-anläggningar i offentlig utomhusmiljö.

Hemsida


Belysningslogik Svenska

Belysning för videokonferensrum. Offentlig miljö, kontor, dataarbetsplatser, övervakningsmiljö. Projektering, försäljning, installation, ljuskällor.

Hemsida


Bjerking

Kompetens inom bl a belysningsplanering i interiör miljö, belysningsplanering av offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering.

Hemsida


COWI

Ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Arbetar bland annat med ljusplanering för interiöra och exteriöra miljöer. Skapar kreativa och funktionella anläggningar som är anpassade efter kundens behov och förutsättningar.

Hemsida


Decorum

Ljussättning med fiberoptik för utom- och inomhus. Även övrig specialljussättning.

Hemsida


Designat Ljus Europa AB

Mångårig erfarenhet inom ljusdesign, belysningsplanering samt projektering av belysningssystem. Med kunnande, kreativitet och stor lyhördhet för både beställare och platsen skapas högkvalitativa belysningslösningar för både inom- och utomhusmiljöer, i både offentliga och privata miljöer.

Hemsida


E60

Hemsida


ECO

Hanterar ljus och utgår från synergonomi, bygganden och atmosfären och lägger stor vikt vid behovsutredning, planering, projektering, driftsfas och energiåtgång.

Hemsida


EFKAB

Erbjuder ljusplanering inom interiör såväl som exteriör miljö, väg- och gatu- och parkbelysning. Arbetar med belysningsgestaltning, ljusdesign, konceptframtagning, projektledning, energieffektivisering och arbetsmiljö med stort fokus hållbar utveckling.

Hemsida


EKG Elkonsultgruppen Karlstad AB

Hemsida


El & Ljus

Erbjuder en helhetslösning för kunden från projektering och försäljning till installation. Dessutom kan det framtida belysningsunderhållet utföras.

Hemsida


ELK i Göteborg AB

Belysningsplanering inom- och utomhus i offentliga miljöer.

Hemsida


Electro Engineering

Planering och projektering av belysning för inomhus- och utomhusmiljöer.

Hemsida


Electro Projekt PCI AB

Utför tekniska konsulttjänster inom samtliga faser som ingår i byggprocessen – planering, projektering, produktion, drift och förvaltning. Fokus ligger på kvalitet och engagemang i hela processen med motto: ”Rätt från början och hela vägen fram till slutprodukten”. Bred erfarenheten av stora och små projekt, utförda i olika typer av industrier, fastigheter och anläggningar.

Hemsida


Fasad & Miljöbelysning

Offentlig belysning, gatubelysning, fasadbelysning av byggnader, trädgårdar.

E-post


Inwhite ljusmiljö

Hemsida


Kempe Ljusdesign

Mångårig erfarenhet av interiör och exteriör belysningsplanering i offentlig miljö. Arbetar i alla projektskeden och erbjuder helhetslösningar, från vision till slutbesiktning. Företaget kan även bistå med bygg/projektledning, besiktning och agera som beställarstöd vid upphandlingar etc.

Hemsida


K-Konsult Elmiljö AB, en del i Projektengagemang AB

Erbjuder kvalificerade tjänster inom belysningsplanering och ljusdesign. Vi har stor erfarenhet av offentliga miljöer, interiört och exteriört. Med utgångspunkt från kundens vision och behov är vårt mål att skapa en god ljusmiljö där hänsyn tas till platsens förutsättningar och till gällande belysningskrav. Genom engagemang, hög kompetens och lyhördhet tillhandahåller vi funktionella, energieffektiva, ergonomiska och estetiskt tilltalande lösningar.

Hemsida


K-Konsult Installation Sörmland

Projekterar belysning inomhus och utomhus i offentliga miljöer. Belysning av gator och trafikplatser. Konstruerar och programmerar IHC system för belysningsstyrning/kontroll etc.

Hemsida


Kontrast Group

Förutom att vara en kompetensstark och lyhörd belysningspartner med ett brett produktsortiment bygger företaget på en enkel råvara; kunskap om ljus och hur man utformar attraktiva och hållbara belysningslösningar. Svarar även för internationella grund- och fortbildningar gällande ljusberäkningsprogrammet DIALux, certifierade av DIAL GmbH.

Hemsida


Kreativ Teknik AB

Arbetar med ljussättning och belysningsplanering inom alla områden, både för tillfälliga och fasta installationer. Arbetar även mycket med olika typer av styrningar av ljusanläggningar.

Hemsida


Landskapsgruppen AB

Gestaltar offentliga miljöer utomhus och har bland annat kompetens inom ljusdesign och landskapsarkitektur. Med gestaltningsförslag, ljusberäkningar och provbelysningar på plats skapas hållbara, unika och garanterat fina resultat.

Hemsida


Lighthouse

Ljussätter alla offentliga ljusrum med människan i centrum. Ljusplanering av interiöra och exteriöra miljöer. Utför elkonsultuppdrag och ritar nya belysningsarmaturer.

Hemsida


Lightsupport

Integrerar ljuset i byggnaden genom planering och formgivning av armaturer. Arbetar med ljuskoncept i tidiga skeden, projekterar och utvärderar. Lightsupport är länken mellan arkitekter och elkonsulter.

Hemsida


Linköping Kraftnät AB

Erbjuder kvalificerade lösningar för utomhus-belysning – från projektering till drift av den färdiga anläggningen. Tar tillsammans med kunden fram skräddarskydda belysnings-anläggningar anpassade efter önskemål och behov.

Hemsida


Ejhed Ljus & Design

Mångårig erfarenhet, projekterar belysning av alla typer. Har special-kunskap inom dagsljus- såväl som elljusområdet. Armaturdesign och utbildning är områden som företaget också täcker in.

Hemsida


Ljusdesign

Levandegör museer med ljus, ljud och bild. Ljussättning av arkitektur, konst, kyrkor och antikvariskt känsliga miljöer. Fungerar som rådgivare till arkitekter, formgivare och el-konsulter. Utbildar i antikvariskt ljus och ljussättning. Egen produktutveckling och produktion.

Hemsida


Ljuslandskap Sverige

Ljuslandskap gestaltar belysning i utomhusmiljö och har kompetens inom ljusdesign, landskapsarkitektur och ljusfotografering. Utför belysningsprogram för städer, ljussättning av kulturmiljöer, kyrkor, byggnader, å-rum, torg, parker, lekplatser samt håller kurser och workshops i ljusdesign på universitet och yrkesutbildningar. Erbjuder även belysningsrådgivning och skräddarsydda belysningskurser för kommuner och företag.

Hemsida


Ljusrum

Bred kompetens inom ljus- och inredningsprojektering. Arbetar med ljusplanering i offentlig miljö både inomhus och utomhus, såsom kontor, hotell, köpcentrum, fasadbelysningar mm. Ett nära samarbete med arkitekter och elkonsulter vilket ger ett bra helhetsperspektiv i projekten. Oberoende ljusdesigners och medlemmar i ELDA+.

Hemsida


Luminous Ljusdesign

Arbetar med belysningsplanering för arkitektur, inredning och landskap i offentlig och privat miljö. Vi är oberoende konsulter som erbjuder skräddarsydd ljusdesign för varje projekts speciella och unika förutsättningar.

Hemsida


Lustljus - Carin Pleininger

Arbetar på ett annorlunda sätt med ljus.

Hemsida


Michael Hallbert LjusDesign

Michael Hallbert LjusDesign AB är verksamt med exteriör och interiör arkitekturbelysning för offentlig miljö.

Hemsida


MP Kreativ Teknik i Uppsala

Arbetar med ljusteknik och belysning i all form: publika ytor, hem, kontor, exteriöra miljöer, montrar, event och turnéer.

Hemsida


Ohmega Consult

Projektering, ljussättning och kontroll av belysningsanläggningar för offentlig inomhus- och utomhusmiljö, lång erfarenhet av äldrehus m.m.

Hemsida


Olsson & Linder

Arbetar med ljus- och belysningsplanering och armaturdesign. Åtar uppdrag som gäller parker, stadsmiljöer, kyrkor och kyrkogårdar, bostadsområden, trafikmiljöer, arbetsplatser, kontor, ljussättning av butiker eller privata hem och trädgårdar. Arbetar också med uppdragsutbildningar och ger föreläsningar och workshops om ljus, seende och belysningsplanering.

Hemsida


Phosforos ljusdesign

Armaturdesign och belysningsplanering för alla typer av rum.

Hemsida


PQR Ljusdesign

Består av utbildade ljusdesigners med många års erfarenhet av projektering av interiöra och exteriöra miljöer. Arbetsprocessen består av ett nära samarbete mellan beställare och projektgrupp för att säkerställa goda ljusmiljöer. Företaget arbetar alltid med människans seende som utgångspunkt för att skapa tilltalande miljöer. En väl planerad belysningsanläggning uppnås genom en energimedveten designprocess och en medveten gestaltning.

Hemsida


Ramböll

Belysning i offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar. Belysningsgestaltning av utomhusmiljöer. Energioptimeringar.

Hemsida


Rejlers

Arkitektoniska ljussättningar och ljusprogram. Företaget gör också allmän belysnings-projektering både utomhus och inomhus.

Hemsida


Svendenius Ljus- och optikkonsult, Nils

Har mångårig erfarenhet med kompetens som täcker planering och utformning av både elljus och dagsljus.Teknisk design av armaturoptik och reflektorer.

E-post


Sweco Lighting

Sweco kan bidra med kompetens inom bl a ljusdesign, konceptframtagning, belysningsplanering, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering med stort fokus på hållbar utveckling. Företaget har konsulter inom både interiör och exteriör belysning som arbetar med allt från förstudier och utredningar till hela projekt.

Hemsida


Taras Ljusdesign

Hemsida


Teknik & Design Sverige AB

Arbetar med arkitektonisk ljusdesign och belysningsplanering i nyproducerade och befintliga miljöer. Lång erfarenhet av ljus och gestaltning av både offentliga och privata miljöer. Kunskap inom teknik och belysningsstyrning, inget glapp mellan idé och färdig ljusinstallation. Utför uppdrag i hela landet.

 Hemsida


Tekniska Byrån

Belysningsplanering av offentliga och privata miljöer, både interiört och exteriört. Kombinerat med eltekniskt kunnande för en komplett anläggning. Kompetens för styrsystem som KNX(EIB). Företaget är verksamt i hela Sverige.

Hemsida


Tengbom

Belysningsidéer och planering för kontor, hotell, lokaler för multipla användningar, kvalificerad hembelysning, inredningsbelysning, belysnings-styrning, scenarier.

Hemsida


Tindra Design

Hemsida


Tommy Govén Ljusdesign

E-post


Tommy Pettersson Belysnings AB

Utbildning, projektering/ljusdesign, produktutveckling och utredningar inom belysning utförs med hjälp av 30 års väl diversifierad erfarenhet inom området. En unik specialitet är glasfasadernas och den artificiella belysningens påverkan avseende färgförvrängning.

E-post


Tyréns Ljusdesign

Tyréns erbjudar allt från belysningsprogrammets ramverk och gestaltningens innehåll till dagsljusstudier, livscykelkostnadsanalyser, projektering och utbildningar.  Som ljusdesigners vill vi från ett tidigt stadium samarbeta med beställare och andra kompetenser för att säkerställa kvaliteten och visionen i ett projekt. Vi tror att en bra arbetsprocess mellan olika discipliner är nyckeln för ett lyckat projekt.

Hemsida

 


WSP Ljusdesign

Erbjuder ljusplanering för alla kategorier av interiör- och exteriörprojekt. Företaget har specialister inom områdena belysning, gestaltning, dagsljus, energi samt 3D-visualisering och ljussimulering. Företagets tjänster omfattar allt från rådgivning och förstudier till kompletta arbetshandlingar.

Hemsida


ÅF Lighting

Arbetar inom rådgivning, design och projektering av belysningslösningar i Skandinavien, med kontor i Köpen-hamn, Stockholm och Oslo. Pris- belönta och multidisciplinära team arbetar med alla aspekter inom belysningsområdet. Visionen är att skapa funktionella, estetiska och miljövänliga belysningsanläggningar med människan i fokus. Inom ÅF Lighting arbetar ljusdesigners, ingenjörer, fysiker, kultur- och kommunikationsarbetare tillsammans för att skapa framtidens belysningslösningar. Företaget erbjuder belysningsrådgivning i alla skeden av ett projekt – från vision, design och utveckling till projektering. Bistår också med projektledning, planering och upphandling av framtida drift och underhåll.

Hemsida

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare