Ljusutbildningar

Tekniska Högskolan i Jönköping

LJUSDESIGN, 180 HP

Om utbildningen
Utbildningen i Ljusdesign ger dig som är intresserad av att arbeta med dagsljus och elljus stora möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom området och göra ljus till din framtida arbetsuppgift.

Utbildningen lägger stor vikt vid att du lär dig att skapa belysningsanläggningar som fungerar väl tekniskt, är visuellt komfortabla och tillför estetik till rummet.
Vårt moderna samhälle kräver effektiv energianvändning och optimerade belysningsanlägg¬ningar, vilket ökar efterfrågan på avancerade belysningsanläggningar i både privata och offentliga miljöer, och därmed även behovet av belysningsplanerare.

Arbetsmarknad
Efter avslutad utbildning kan du arbeta på konsultbasis eller som anställd i privata företag eller offentlig sektor.
Utbildningen är bred, planeringsinriktad och anpassad för att ge framtidens belysningsplanerare goda verktyg för att arbeta i en mångfacetterad yrkesroll.

Examen
Treårig kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign.

YTTERLIGARE INFORMATION

Johanna Glans
Telefon: 036-101907
Hemsida

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

KTH Architectural Lighting Design Program, 60 hp.

Om utbildningen
Ljusdesign är grundläggande för att lyfta fram arkitektur och avgörande för människors välbefinnande; ljusets kvalitet påverkar människors beteende, komfort, säkerhet och trygghet. Det finns en ökad efterfrågan på framtida tillämpningar som främjar hållbarhet, hälsa och estetik.

Ljuslaboratoriet är en avdelning vid KTH Arkitekturskolan och arbetar inom ämnet ljusdesign på masternivå på utbildning och forskning. Synsättet på ljus och ljusplanering är en kombination av visuell, fysisk och biologisk baserad erfarenhet och kunskap tillämpad på design, teknik och hälsa. Vi är engagerade i utbildnings- och forskningsverksamhet som stimulerar mänskligt inriktad innovation inom ljusdesign och teknik, tillämpad på det arkitektoniska utrymmet där teoretisk kunskap kombineras med praktisk tillämpning i laboratorieexperiment, projektarbete och fallstudier.

Utbildnings- och forskningsprogrammen påverkar den nationella och internationella marknaden. Studenter kommer från hela världen för att vara professionellt utbildade enligt principerna om kvalitet, öppenhet och hög kompetens, vilket ger Sverige en utmärkt synlighet på världsmarknaden.

Det internationella programmet på KTH ger en fördjupad förståelse av området ljusdesign genom vetenskapligt baserad kunskap och praktisk erfarenhet inom området elektriskt ljus och dagsljus. Efter slutförandet av de ettåriga Magisterstudier kommer studenterna att kunna tillämpa denna kunskap i både praktiska och akademiska situationer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Rodrigo Muro, programansvarig
E-post: rodrigo.muro@arch.kth.se

Hemsida

STI - Stockholms Tekniska Institut

Utbildning av STI – Ingenjör Belysningsprojektör

Utbildningen för dig som både är intresserad av teknik, design och estetik. Du får lära dig att planera och projektera belysningslösningar med hänsyn till både design, arbetsmiljö och energieffektivitet. En 2-årig YH-utbildning.

Hemsida
E-post: info@sti.se
Telefon: 08-545 835 80

Sverigefinska Folkhögskolan i Haparanda

Verksamhet:

– 2-årig utbildning i ljusdesign (EGY, eftertergymnasial)
– Distanskurs (30 veckor, 50 % studietakt)

Om utbildningen: 
En yrkesutbildning för dig som vill få grundläggande teoretiska och praktiska kunskapet inom ljussättning för såväl event som belysningsplanering av offentliga miljöer. De teoretiska ämnena som t.ex. ljuslära, dagsljuskunskap och synergonomi varvas med praktisk ljusättning inom de skilda områden som en ljusdesigner arbetar med. Dels utförs lagorationer i Svefis specialutformade ljuslabb och dels utförs projektarbeten som är förankrade i verksamheter utanför skolans område. Det landskap och mörker som Haparanda med omnejd erbjuder ger unika möjligheter att arbeta med ljussättning.

Praktik på en eller flera arbetsplatsern ingår i utbildningen. Utbildningen är studiemedelsberättigad och sökande ska ha treårik utbilding i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Arbetsmarknad: 
Efter avslutad utbildning har deltagaren grundkompetens för att arbeta som belysningsplanerare på t.ex. arkitektbyråer, elkonsulter, kommuner och eventföretag.

Övriga kurser: 
Ljusdesign & gestaltning, Folkhögskolekurs på distans med två fysiska träffar, halvfart under 30 veckor.

YTTERLIGARE INFORMATION
Telefon: 0922-688 00
E-post: info@svefi.net
Hemsida

Kontrast Group AB

Telefon: 036-12 59 40
E-post: info@kontrastgroup.se
Hemsida

Verksamhet

Kontrast Group certifierade kursledare utbildar i ljusberäkningsprogrammet DIALux evo.

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.        m

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här