Ljusutbildningar

Tekniska Högskolan i Jönköping

LJUSDESIGN, 180 HP

Om utbildningen
Utbildningen i Ljusdesign ger dig som är intresserad av att arbeta med dagsljus och elljus stora möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom området och göra ljus till din framtida arbetsuppgift.

Utbildningen lägger stor vikt vid att du lär dig att skapa belysningsanläggningar som fungerar väl tekniskt, är visuellt komfortabla och tillför estetik till rummet.
Vårt moderna samhälle kräver effektiv energianvändning och optimerade belysningsanlägg¬ningar, vilket ökar efterfrågan på avancerade belysningsanläggningar i både privata och offentliga miljöer, och därmed även behovet av belysningsplanerare.

Arbetsmarknad
Efter avslutad utbildning kan du arbeta på konsultbasis eller som anställd i privata företag eller offentlig sektor.
Utbildningen är bred, planeringsinriktad och anpassad för att ge framtidens belysningsplanerare goda verktyg för att arbeta i en mångfacetterad yrkesroll.

Examen
Treårig kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign.

YTTERLIGARE INFORMATION

Johanna Glans
Telefon: 036-101907
Hemsida

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

KTH Architectural Lighting Design Program, 60 hp.

Om utbildningen
Ljusdesign är grundläggande för att lyfta fram arkitektur och avgörande för människors välbefinnande; ljusets kvalitet påverkar människors beteende, komfort, säkerhet och trygghet. Det finns en ökad efterfrågan på framtida tillämpningar som främjar hållbarhet, hälsa och estetik.

Ljuslaboratoriet är en avdelning vid KTH Arkitekturskolan och arbetar inom ämnet ljusdesign på masternivå på utbildning och forskning. Synsättet på ljus och ljusplanering är en kombination av visuell, fysisk och biologisk baserad erfarenhet och kunskap tillämpad på design, teknik och hälsa. Vi är engagerade i utbildnings- och forskningsverksamhet som stimulerar mänskligt inriktad innovation inom ljusdesign och teknik, tillämpad på det arkitektoniska utrymmet där teoretisk kunskap kombineras med praktisk tillämpning i laboratorieexperiment, projektarbete och fallstudier.

Utbildnings- och forskningsprogrammen påverkar den nationella och internationella marknaden. Studenter kommer från hela världen för att vara professionellt utbildade enligt principerna om kvalitet, öppenhet och hög kompetens, vilket ger Sverige en utmärkt synlighet på världsmarknaden.

Det internationella programmet på KTH ger en fördjupad förståelse av området ljusdesign genom vetenskapligt baserad kunskap och praktisk erfarenhet inom området elektriskt ljus och dagsljus. Efter slutförandet av de ettåriga Magisterstudier kommer studenterna att kunna tillämpa denna kunskap i både praktiska och akademiska situationer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Rodrigo Muro, programansvarig
E-post: rodrigo.muro@arch.kth.se

Hemsida

STI - Stockholms Tekniska Institut

El- och Belysningsdesigner, 2 år

YH-programmet El- och Belysningsdesigner på STI är en tvåårig utbildning mot en yrkesroll inom både elkonstruktion och ljusdesign. Studenterna fokuserar på att skapa tekniskt energieffektiva, visuellt tilltalande och hållbara belysningslösningar. Under utbildningen på STI får studenterna tekniska kunskaper och lär sig använda digitala verktyg som CAD och arbeta i BIM. Två viktiga praktikperioder (LIA) ingår där studenterna tillämpar sina kunskaper i skarpa projekt på företag inom branschen. 

Arbetsmarknad:
Efter examen kan man arbeta som El- och Belysningsdesigner, inom privata företag, offentlig sektor eller som konsulter. Denna yrkesroll är eftertraktad tack vare omfattande infrastruktursatsningar, framväxande hållbara miljömål och teknologisk utveckling där nya ljusmiljöer förväntas vara både energieffektiva och estetiskt tilltalande.

Examen:
Yrkeshögskolexamen

Kontakt: Kim Nyström
E-post: kim.nystrom@sti.se 

Hemsida

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här