Om branschen

Ljusutbildningar


Tekniska Högskolan i Jönköping

LJUSDESIGN, 180 HP

Om utbildningen
Utbildningen i Ljusdesign ger dig som är intresserad av att arbeta med dagsljus och elljus stora möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom området och göra ljus till din framtida arbetsuppgift.

Utbildningen lägger stor vikt vid att du lär dig att skapa belysningsanläggningar som fungerar väl tekniskt, är visuellt komfortabla och tillför estetik till rummet.
Vårt moderna samhälle kräver effektiv energianvändning och optimerade belysningsanlägg¬ningar, vilket ökar efterfrågan på avancerade belysningsanläggningar i både privata och offentliga miljöer, och därmed även behovet av belysningsplanerare.

Arbetsmarknad
Efter avslutad utbildning kan du arbeta på konsultbasis eller som anställd i privata företag eller offentlig sektor.
Utbildningen är bred, planeringsinriktad och anpassad för att ge framtidens belysningsplanerare goda verktyg för att arbeta i en mångfacetterad yrkesroll.

Examen
Treårig kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign.

YTTERLIGARE INFORMATION

Johanna Glans
Telefon: 036-101907
Hemsida


KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

KTH Architectural Lighting Design Program, 60 hp.

Om utbildningen
Ljusdesign är grundläggande för att lyfta fram arkitektur och avgörande för människors välbefinnande; ljusets kvalitet påverkar människors beteende, komfort, säkerhet och trygghet. Det finns en ökad efterfrågan på framtida tillämpningar som främjar hållbarhet, hälsa och estetik.

Ljuslaboratoriet är en avdelning vid KTH Arkitekturskolan och arbetar inom ämnet ljusdesign på masternivå på utbildning och forskning. Synsättet på ljus och ljusplanering är en kombination av visuell, fysisk och biologisk baserad erfarenhet och kunskap tillämpad på design, teknik och hälsa. Vi är engagerade i utbildnings- och forskningsverksamhet som stimulerar mänskligt inriktad innovation inom ljusdesign och teknik, tillämpad på det arkitektoniska utrymmet där teoretisk kunskap kombineras med praktisk tillämpning i laboratorieexperiment, projektarbete och fallstudier.

Utbildnings- och forskningsprogrammen påverkar den nationella och internationella marknaden. Studenter kommer från hela världen för att vara professionellt utbildade enligt principerna om kvalitet, öppenhet och hög kompetens, vilket ger Sverige en utmärkt synlighet på världsmarknaden.

Det internationella programmet på KTH ger en fördjupad förståelse av området ljusdesign genom vetenskapligt baserad kunskap och praktisk erfarenhet inom området elektriskt ljus och dagsljus. Efter slutförandet av de ettåriga Magisterstudier kommer studenterna att kunna tillämpa denna kunskap i både praktiska och akademiska situationer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Rodrigo Muro, programansvarig
E-post: rodrigo.muro@arch.kth.se

Hemsida


STI - Stockholms Tekniska Institut

El- och Belysningsdesigner, 2 år

YH-programmet El- och Belysningsdesigner på STI är en tvåårig utbildning mot en yrkesroll inom både elkonstruktion och ljusdesign. Studenterna fokuserar på att skapa tekniskt energieffektiva, visuellt tilltalande och hållbara belysningslösningar. Under utbildningen på STI får studenterna tekniska kunskaper och lär sig använda digitala verktyg som CAD och arbeta i BIM. Två viktiga praktikperioder (LIA) ingår där studenterna tillämpar sina kunskaper i skarpa projekt på företag inom branschen. 

Arbetsmarknad:
Efter examen kan man arbeta som El- och Belysningsdesigner, inom privata företag, offentlig sektor eller som konsulter. Denna yrkesroll är eftertraktad tack vare omfattande infrastruktursatsningar, framväxande hållbara miljömål och teknologisk utveckling där nya ljusmiljöer förväntas vara både energieffektiva och estetiskt tilltalande.

Examen:
Yrkeshögskolexamen

Kontakt: Kim Nyström
E-post: kim.nystrom@sti.se 

Hemsida

Leverantörer


Stiftelser


Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för belysningteknik

Telefon: 08-566 36 700
E-post: info@ljuskultur.se
Hemsida: www.belysningsstiftelsen.se

Verksamhet

Stiftelsen främjar forskning och utbildning och ger stipendier till olika typer av projekt inom belysning. Sista ansökningsdag för stipendier är den 15 april och 15 oktober varje år. För ansökningshandlingar vänligen kontakta info@ljuskultur.se. Du hittar ansökningshandlingarna även på stiftelsens hemsida.

Föreningar


Svenska Belysningssälllskapet

Telefon: 08-566 36 700
E-post: info@ljuskultur.se
Hemsida

Verksamhet

Arrangerar möten, föredrag och debatter om aktuella ämnen liksom studiebesök
på intressanta projekt. En av arrangörerna för tävlingen Svenska Ljuspriset. Drygt 500 medlemmar: el- och belysningskonsulter, arkitekter, inredare, belysnings­leverantörer.


Sydljus

E-post: kontakt@sydljus.se
Hemsida

Verksamhet

Sydsvenska Belysningssällskapet har sitt säte i Malmö och är främst verksamma i Sydsverige. Sällskapet bildades 1959 och arrangerar bland annat föredrag och studiebesök med tyngdpunkt på nya rön och erfarenheter inom ljusteknik och ljusanvändning.


Svensk Ljusdesigner

E-post: info@svenskljusdesigner.se
Hemsida

Verksamhet

En branschorganisation som verkar för erkännandet av ljusdesigner som yrkesgrupp. Genom att skapa en ackreditering erbjuds beställare och byggherrar en kvalitetsnivå vid upphandling av oberoende ljusplanering. Svenska ljusdesigners verkar för att skapa en fristående disciplin inom bygg- och anläggningsbranschen som uteslutande behandlar ljusfrågor.


Västsvenska belysningssällskapet

Hemsida

Verksamhet

Västsvenska Belysningssällskapet, VSB, bildades 1979 och har sitt huvudsäte i Göteborg. Arrangerar möten och studiebesök kring temat ljus.


Se Rum

Telefon: 070-284 54 00
E-post: ulf@klaren.se
Hemsida

Verksamhet

Föreningen SE RUM uppfattar Färg-Ljus-Rum som ett sammanhållet kunskapsområde och vill inom detta område främja kunskap och erfarenhetsutbyte.


Färgcentrum

Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Box 49022
100 28 Stockholm

Telefon: 08-617 47 11
E-post: info@colourspot.org
Hemsida

Verksamhet

Färgcentrum är en mötesplats för alla som arbetar med eller enbart är intresserade av kulörer och är ett nätverk som förmedlar kunskap och forskning om färg.

Tävlingar


Svenska Ljuspriset

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling för att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi.

BEDÖMNING
Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller gestaltning, tekniska lösningar, brukaraspekter och driftsekonomi. Projektens komplexitet, belysningsidé, utfallet och genomförandet är viktiga aspekter som spelar in.

Tävlingsarrangörerna är de tre belysningssällskapen: Svenska Belysningssällskapet, Sydljud och Västljus, tillsammans med tidningen Ljuskultur.

Nästa vinnare av det prestigefyllda priset koras den 5 september i samband med Ljusdagen på Berns Salonger i Stockholm.

Tävlingsregler Svenska Ljuspriset 2018

 

 


Nordic Lighting Award

Nordic Lighting Award är ett pris som delas ut vartannat år. I tävlingen deltar vinnarna av de nationella ljustävlingarna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Priset delades ut senast den 10 oktober 2016 i Reykjavik. Till vinnare korades det norska bidraget Östbanehallen i Oslo.

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här