Konjunktur

Svängningar i efterfrågan för installationsbranschen

Installationsföretagen har summerat det gångna coronaåret 2020 och konstaterar att kraftiga svängningar gjort det svårare att planera affärsverksamheter samtidigt som ökad efterfrågan kan leda till goda affärs­möjligheter.

– Det finns slutsatser att dra av de kraftiga svängningarna i efterfrågan. I en del fall när efterfrågan ökat rör det sig om en rekyl efter att marknaden tidigare krympt eller avvaktat. I andra fall handlar det istället om hur näringslivet i stort har svarat på pandemin, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.

Det är i näringslivet det svänger mest. Ombyggnadsinvesteringarna ökade med otroliga 150 procent medan ny- och tillbyggnadsinvesteringar istället minskade med 5 procent.

Under 2021 väntas industrins husbyggnadsinvesteringar ligga kvar på samma nivåer för att sedan få ny fart under 2022.

– Troligtvis beror de här ökningarna på hur vi under pandemin omdefinierar kontoret och arbetsplatsen som koncept. Företag upplever minskat behov av att bygga nya kontorsmiljöer utan väljer istället att restaurera och bygga om de befintliga, säger Hans Nyblom.

Den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler uppgick 2020 till 92 miljarder kronor och efter en högre ökningstakt under tredje kvartalet slutade ökningen på 20 procent. En ökning kan noteras i samtliga delsektorer. Husbyggnadsinvesteringarna inom skolor och barnstugor uppgick till 22 procent, samlingslokaler 12 procent och sjukhus med 5 procent.

+ 150%

Ny- och tillbyggnadsinvesteringar

– 5%

Ombyggnadsinvesteringar

Publicerat den 31 maj 2021

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här