Teknik/Bransch

Belysningskonsulter


2700 Kelvin

Oberoende belysningsplanerare. Skapar kreativa och funktionella miljöer för privatpersoner och företag efter kundens behov och miljöns förutsättningar. Ljussätter inomhus- och utomhusmiljöer. Erbjuder inspirations workshops och föreläsningar inom grundbelysning.

Hemsida


Accendo Projekt & Design

Utredning, planering, projektering, kontroll och besiktning av belysnings- och el-anläggningar för offentliga och privata beställare, byggledare för belysnings-anläggningar i offentlig utomhusmiljö.

Hemsida


Belysningslogik Svenska

Belysning för videokonferensrum. Offentlig miljö, kontor, dataarbetsplatser, övervakningsmiljö. Projektering, försäljning, installation, ljuskällor.

Hemsida


Bjerking

Kompetens inom bl a belysningsplanering i interiör miljö, belysningsplanering av offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering.

Hemsida


COWI

Ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Arbetar bland annat med ljusplanering för interiöra och exteriöra miljöer. Skapar kreativa och funktionella anläggningar som är anpassade efter kundens behov och förutsättningar.

Hemsida


Decorum

Ljussättning med fiberoptik för utom- och inomhus. Även övrig specialljussättning.

Hemsida


Designat Ljus Europa AB

Mångårig erfarenhet inom ljusdesign, belysningsplanering samt projektering av belysningssystem. Med kunnande, kreativitet och stor lyhördhet för både beställare och platsen skapas högkvalitativa belysningslösningar för både inom- och utomhusmiljöer, i både offentliga och privata miljöer.

Hemsida


E60

Hemsida


EKG Elkonsultgruppen Karlstad AB

Hemsida


Elektrotekniska Byrån AB

För Elektrotekniska Byrån  är ljus inte bara teknik och funktion. Rätt ljus skapar upplevelser och bidrar till välbefinnandet. Därför skapar de helhetslösningar för fasader, inomhuslokaler och utomhusmiljöer.

Hemsida


ELK i Göteborg AB

Belysningsplanering inom- och utomhus i offentliga miljöer.

Hemsida


Electro Projekt PCI AB

Utför tekniska konsulttjänster inom samtliga faser som ingår i byggprocessen – planering, projektering, produktion, drift och förvaltning. Fokus ligger på kvalitet och engagemang i hela processen med motto: ”Rätt från början och hela vägen fram till slutprodukten”. Bred erfarenheten av stora och små projekt, utförda i olika typer av industrier, fastigheter och anläggningar.

Hemsida


Exengo

Arbetar med gestaltning och planering av exteriöra men framförallt interiöra projekt från  offentliga skolor, hotell, restauranger och kontor till privata bostäder eller speciella utredningsprojekt. Exengo har även kompetens inom olika styrsystem samt verkar som föreläsare vid olika skolor i Stockholm.

Hemsida


Granlund Stockholm

Hanterar ljus och utgår från synergonomi, byggnaden och atmosfären och lägger stor vikt vid behovsutredning, planering, projektering, driftsfas och energiåtgång.

Hemsida


Kempe Ljusdesign

Mångårig erfarenhet av interiör och exteriör belysningsplanering i offentlig miljö. Arbetar i alla projektskeden och erbjuder helhetslösningar, från vision till slutbesiktning. Företaget kan även bistå med bygg/projektledning, besiktning och agera som beställarstöd vid upphandlingar etc.

Hemsida


K-Konsult Installation Sörmland

Projekterar belysning inomhus och utomhus i offentliga miljöer. Belysning av gator och trafikplatser. Konstruerar och programmerar IHC system för belysningsstyrning/kontroll etc.

Hemsida


Kontrast Group

Förutom att vara en kompetensstark och lyhörd belysningspartner med ett brett produktsortiment bygger företaget på en enkel råvara; kunskap om ljus och hur man utformar attraktiva och hållbara belysningslösningar. Svarar även för internationella grund- och fortbildningar gällande ljusberäkningsprogrammet DIALux, certifierade av DIAL GmbH.

Hemsida


Kreativ Teknik AB

Arbetar med ljussättning och belysningsplanering inom alla områden, både för tillfälliga och fasta installationer. Arbetar även mycket med olika typer av styrningar av ljusanläggningar.

Hemsida


Landskapsgruppen AB

Gestaltar offentliga miljöer utomhus och har bland annat kompetens inom ljusdesign och landskapsarkitektur. Med gestaltningsförslag, ljusberäkningar och provbelysningar på plats skapas hållbara, unika och garanterat fina resultat.

Hemsida


Light Bureau

En internationell ljusdesignfirma med över 100 hängivna ljusspecialister arbetar för att skapa hållbara och prisbelönta belysningsmiljöer, med människan i fokus, lösningar som inspirerar och förhöjer upplevelsen för användarna. Erbjuder belysningsrådgivning i alla skeden av ett projekt – från tidig konceptutveckling genom olika designstadier till slutleverans och kvalitetskontroll. Light Bureau (tidigare ÅF Lighting) är en del av det internationella företaget inom teknik, design och rådgivning AFRY.


Lighthouse

Ljussätter alla offentliga ljusrum med människan i centrum. Ljusplanering av interiöra och exteriöra miljöer. Utför elkonsultuppdrag och ritar nya belysningsarmaturer.

Hemsida


Lightsupport

Integrerar ljuset i byggnaden genom planering och formgivning av armaturer. Arbetar med ljuskoncept i tidiga skeden, projekterar och utvärderar. Lightsupport är länken mellan arkitekter och elkonsulter.

Hemsida


Linköping Kraftnät

Erbjuder kvalificerade lösningar för utomhus-belysning – från projektering till drift av den färdiga anläggningen. Tar tillsammans med kunden fram skräddarskydda belysnings-anläggningar anpassade efter önskemål och behov.

Hemsida


Ljusdesign

Levandegör museer med ljus, ljud och bild. Ljussättning av arkitektur, konst, kyrkor och antikvariskt känsliga miljöer. Fungerar som rådgivare till arkitekter, formgivare och el-konsulter. Utbildar i antikvariskt ljus och ljussättning. Egen produktutveckling och produktion.

Hemsida


Ljuslandskap Sverige

Ljuslandskap gestaltar belysning i utomhusmiljö och har kompetens inom ljusdesign, landskapsarkitektur och ljusfotografering. Utför belysningsprogram för städer, ljussättning av kulturmiljöer, kyrkor, byggnader, å-rum, torg, parker, lekplatser samt håller kurser och workshops i ljusdesign på universitet och yrkesutbildningar. Erbjuder även belysningsrådgivning och skräddarsydda belysningskurser för kommuner och företag.

Hemsida


Ljusrum

Bred kompetens inom ljus- och inredningsprojektering. Arbetar med ljusplanering i offentlig miljö både inomhus och utomhus, såsom kontor, hotell, köpcentrum, fasadbelysningar mm. Ett nära samarbete med arkitekter och elkonsulter vilket ger ett bra helhetsperspektiv i projekten. Oberoende ljusdesigners och medlemmar i ELDA+.

Hemsida


Luminous Ljusdesign

Arbetar med belysningsplanering för arkitektur, inredning och landskap i offentlig och privat miljö. Vi är oberoende konsulter som erbjuder skräddarsydd ljusdesign för varje projekts speciella och unika förutsättningar.

Hemsida


Michael Hallbert LjusDesign

Michael Hallbert LjusDesign AB är verksamt med exteriör och interiör arkitekturbelysning för offentlig miljö.

Hemsida


MP Kreativ Teknik i Uppsala

Arbetar med ljusteknik och belysning i all form: publika ytor, hem, kontor, exteriöra miljöer, montrar, event och turnéer.

Hemsida


Olsson & Linder

Arbetar med ljus- och belysningsplanering och armaturdesign. Åtar uppdrag som gäller parker, stadsmiljöer, kyrkor och kyrkogårdar, bostadsområden, trafikmiljöer, arbetsplatser, kontor, ljussättning av butiker eller privata hem och trädgårdar. Arbetar också med uppdragsutbildningar och ger föreläsningar och workshops om ljus, seende och belysningsplanering.

Hemsida


PE Teknik & Arkitektur

PE har en hög unik kompetens inom ljusdesign, en specialistgrupp med olika bakgrund och många års erfarenhet inom ljus och belysning. Arbetar med alla typer av projekt, så som ny- och ombyggnationer, energieffektiviseringsåtgärder och konstnärliga utsmyckningar. Vi kan erbjuda helhetslösningar med integrerad arkitektur- och ljusdesign i samarbete med våra egna arkitekter, kravställning, framtagning av belysningsprogram, visualiseringar mm.

Hemsida


Phosforos ljusdesign

Armaturdesign och belysningsplanering för alla typer av rum.

Hemsida


Projektteknik - Ljus

En del av Projektteknik i Östergötland AB. Har som mål att tillhandahålla de bästa och  mest kreativa  konsulterna för alla typer av exteriöra ljusmiljöer. Ambitionen är att sprida goda känslor i samhället i form av trivsel och trygghet. I tidiga skeden erbjuds ljusanalyser och belysningsprogram, i nästa led belysningsprojektering och förfrågningsunderlag. Kan även hjälpa till med upphandling av entreprenader, bygg-, projektledning och besiktning.

Hemsida


Ramboll

Belysning i offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar. Belysningsgestaltning av utomhusmiljöer. Energioptimeringar.

Hemsida


Rejlers

Arkitektoniska ljussättningar och ljusprogram. Företaget gör också allmän belysnings-projektering både utomhus och inomhus.

Hemsida


Sweco Lighting

Sweco kan bidra med kompetens inom bl a ljusdesign, konceptframtagning, belysningsplanering, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering med stort fokus på hållbar utveckling. Företaget har konsulter inom både interiör och exteriör belysning som arbetar med allt från förstudier och utredningar till hela projekt.

Hemsida


Taras Ljusdesign

En fullservicebyrå som hjälper dig från idé till färdigt utförande. Vi kan belysning och tar hand om hela processen från planering och design till kontakter inför inköp och utförande av installation. Vi erbjuder allt från hembesök hos privatpersoner till projekteringar i offentlig miljö där kunden ofta är en arkitektbyrå eller ett fastighetsbolag.

Hemsida


Tekniska Byrån

Belysningsplanering av offentliga och privata miljöer, både interiört och exteriört. Kombinerat med eltekniskt kunnande för en komplett anläggning. Kompetens för styrsystem som KNX(EIB). Företaget är verksamt i hela Sverige.

Hemsida


Tindra Design

Hemsida


Tyréns Ljusdesign

Tyréns erbjudar allt från belysningsprogrammets ramverk och gestaltningens innehåll till dagsljusstudier, livscykelkostnadsanalyser, projektering och utbildningar.  Som ljusdesigners vill vi från ett tidigt stadium samarbeta med beställare och andra kompetenser för att säkerställa kvaliteten och visionen i ett projekt. Vi tror att en bra arbetsprocess mellan olika discipliner är nyckeln för ett lyckat projekt.

Hemsida

 


Umbrella & Partners

Umbrella & Partners har särskilt stor insyn och kompetens i allt som rör belysningsrådgivning, återbruk, hållbar belysning, energieffektivisering, lysrörsutfasningen, företagsrådgivning, bemanning, marknadsstöd och produktrelaterade frågor.

Hemsida


WSP Ljusdesign

Erbjuder ljusplanering för alla kategorier av interiör- och exteriörprojekt. Företaget har specialister inom områdena belysning, gestaltning, dagsljus, energi samt 3D-visualisering och ljussimulering. Företagets tjänster omfattar allt från rådgivning och förstudier till kompletta arbetshandlingar.

Hemsida

Om branschen

Ljusutbildningar


Tekniska Högskolan i Jönköping

LJUSDESIGN, 180 HP

Om utbildningen
Utbildningen i Ljusdesign ger dig som är intresserad av att arbeta med dagsljus och elljus stora möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom området och göra ljus till din framtida arbetsuppgift.

Utbildningen lägger stor vikt vid att du lär dig att skapa belysningsanläggningar som fungerar väl tekniskt, är visuellt komfortabla och tillför estetik till rummet.
Vårt moderna samhälle kräver effektiv energianvändning och optimerade belysningsanlägg¬ningar, vilket ökar efterfrågan på avancerade belysningsanläggningar i både privata och offentliga miljöer, och därmed även behovet av belysningsplanerare.

Arbetsmarknad
Efter avslutad utbildning kan du arbeta på konsultbasis eller som anställd i privata företag eller offentlig sektor.
Utbildningen är bred, planeringsinriktad och anpassad för att ge framtidens belysningsplanerare goda verktyg för att arbeta i en mångfacetterad yrkesroll.

Examen
Treårig kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign.

YTTERLIGARE INFORMATION

Johanna Glans
Telefon: 036-101907
Hemsida


KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

KTH Architectural Lighting Design Program, 60 hp.

Om utbildningen
Ljusdesign är grundläggande för att lyfta fram arkitektur och avgörande för människors välbefinnande; ljusets kvalitet påverkar människors beteende, komfort, säkerhet och trygghet. Det finns en ökad efterfrågan på framtida tillämpningar som främjar hållbarhet, hälsa och estetik.

Ljuslaboratoriet är en avdelning vid KTH Arkitekturskolan och arbetar inom ämnet ljusdesign på masternivå på utbildning och forskning. Synsättet på ljus och ljusplanering är en kombination av visuell, fysisk och biologisk baserad erfarenhet och kunskap tillämpad på design, teknik och hälsa. Vi är engagerade i utbildnings- och forskningsverksamhet som stimulerar mänskligt inriktad innovation inom ljusdesign och teknik, tillämpad på det arkitektoniska utrymmet där teoretisk kunskap kombineras med praktisk tillämpning i laboratorieexperiment, projektarbete och fallstudier.

Utbildnings- och forskningsprogrammen påverkar den nationella och internationella marknaden. Studenter kommer från hela världen för att vara professionellt utbildade enligt principerna om kvalitet, öppenhet och hög kompetens, vilket ger Sverige en utmärkt synlighet på världsmarknaden.

Det internationella programmet på KTH ger en fördjupad förståelse av området ljusdesign genom vetenskapligt baserad kunskap och praktisk erfarenhet inom området elektriskt ljus och dagsljus. Efter slutförandet av de ettåriga Magisterstudier kommer studenterna att kunna tillämpa denna kunskap i både praktiska och akademiska situationer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Rodrigo Muro, programansvarig
E-post: rodrigo.muro@arch.kth.se

Hemsida


STI - Stockholms Tekniska Institut

El- och Belysningsdesigner, 2 år

YH-programmet El- och Belysningsdesigner på STI är en tvåårig utbildning mot en yrkesroll inom både elkonstruktion och ljusdesign. Studenterna fokuserar på att skapa tekniskt energieffektiva, visuellt tilltalande och hållbara belysningslösningar. Under utbildningen på STI får studenterna tekniska kunskaper och lär sig använda digitala verktyg som CAD och arbeta i BIM. Två viktiga praktikperioder (LIA) ingår där studenterna tillämpar sina kunskaper i skarpa projekt på företag inom branschen. 

Arbetsmarknad:
Efter examen kan man arbeta som El- och Belysningsdesigner, inom privata företag, offentlig sektor eller som konsulter. Denna yrkesroll är eftertraktad tack vare omfattande infrastruktursatsningar, framväxande hållbara miljömål och teknologisk utveckling där nya ljusmiljöer förväntas vara både energieffektiva och estetiskt tilltalande.

Examen:
Yrkeshögskolexamen

Kontakt: Kim Nyström
E-post: kim.nystrom@sti.se 

Hemsida

Leverantörer


Stiftelser


Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för belysningteknik

Telefon: 08-566 36 700
E-post: info@ljuskultur.se
Hemsida: www.belysningsstiftelsen.se

Verksamhet

Stiftelsen främjar forskning och utbildning och ger stipendier till olika typer av projekt inom belysning. Sista ansökningsdag för stipendier är den 15 april och 15 oktober varje år. För ansökningshandlingar vänligen kontakta info@ljuskultur.se. Du hittar ansökningshandlingarna även på stiftelsens hemsida.

Föreningar


Svenska Belysningssälllskapet

Telefon: 08-566 36 700
E-post: info@ljuskultur.se
Hemsida

Verksamhet

Arrangerar möten, föredrag och debatter om aktuella ämnen liksom studiebesök
på intressanta projekt. En av arrangörerna för tävlingen Svenska Ljuspriset. Drygt 500 medlemmar: el- och belysningskonsulter, arkitekter, inredare, belysnings­leverantörer.


Sydljus

E-post: kontakt@sydljus.se
Hemsida

Verksamhet

Sydsvenska Belysningssällskapet har sitt säte i Malmö och är främst verksamma i Sydsverige. Sällskapet bildades 1959 och arrangerar bland annat föredrag och studiebesök med tyngdpunkt på nya rön och erfarenheter inom ljusteknik och ljusanvändning.


Svensk Ljusdesigner

E-post: info@svenskljusdesigner.se
Hemsida

Verksamhet

En branschorganisation som verkar för erkännandet av ljusdesigner som yrkesgrupp. Genom att skapa en ackreditering erbjuds beställare och byggherrar en kvalitetsnivå vid upphandling av oberoende ljusplanering. Svenska ljusdesigners verkar för att skapa en fristående disciplin inom bygg- och anläggningsbranschen som uteslutande behandlar ljusfrågor.


Västsvenska belysningssällskapet

Hemsida

Verksamhet

Västsvenska Belysningssällskapet, VSB, bildades 1979 och har sitt huvudsäte i Göteborg. Arrangerar möten och studiebesök kring temat ljus.


Se Rum

Telefon: 070-284 54 00
E-post: ulf@klaren.se
Hemsida

Verksamhet

Föreningen SE RUM uppfattar Färg-Ljus-Rum som ett sammanhållet kunskapsområde och vill inom detta område främja kunskap och erfarenhetsutbyte.


Färgcentrum

Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Box 49022
100 28 Stockholm

Telefon: 08-617 47 11
E-post: info@colourspot.org
Hemsida

Verksamhet

Färgcentrum är en mötesplats för alla som arbetar med eller enbart är intresserade av kulörer och är ett nätverk som förmedlar kunskap och forskning om färg.

Tävlingar


Svenska Ljuspriset

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling för att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi.

BEDÖMNING
Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller gestaltning, tekniska lösningar, brukaraspekter och driftsekonomi. Projektens komplexitet, belysningsidé, utfallet och genomförandet är viktiga aspekter som spelar in.

Tävlingsarrangörerna är de tre belysningssällskapen: Svenska Belysningssällskapet, Sydljud och Västljus, tillsammans med tidningen Ljuskultur.

Nästa vinnare av det prestigefyllda priset koras den 5 september i samband med Ljusdagen på Berns Salonger i Stockholm.

Tävlingsregler Svenska Ljuspriset 2018

 

 


Nordic Lighting Award

Nordic Lighting Award är ett pris som delas ut vartannat år. I tävlingen deltar vinnarna av de nationella ljustävlingarna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Priset delades ut senast den 10 oktober 2016 i Reykjavik. Till vinnare korades det norska bidraget Östbanehallen i Oslo.

Jobbaktuellt

Lediga jobb

Personnytt

Frågor om teknik

Ladda ner material

Ljusskolan – 7 pedagogiska filmer om ljus


Introduktion


Lektion 1: Ser du ljuset?

Vad är ljus och varför är ljus så viktigt?


Lektion 2: Hur känns ljuset?

Hur förmedlas känslan i rummet av ljus och hur påverkar ljuset vårt dagliga liv?
Vilka egenskaper är viktiga att tänka på för att skapa så bra ljusmiljöer som möjligt?


Lektion 3: Skapa ett bra ljus - placering

Hur mycket ljus behöver vi och hur ska vi placera belysningen i rummet?
Varför behövs både funktions-, omfälts- och dekorativt ljus i en och samma rum?


Lektion 4: Skapa ett bra ljus - färg och ton

Hur påverkar belysningen känslan, färgerna och materialen i rummet?
Hur kan vi definiera rätt ljuskvalitet?


Lektion 5: Ljus bortom seendet

Ljus hjälper oss att se men det påverkar oss även biologiskt, styr våra hormoner och
dygnsrytm. Vad är viktigt att tänka på i frågeställningar om ljus och hälsa?


Lektion 6: Det hållbara ljuset

Hur planerar vi våra ljusmiljöer så att rätt belysning finns där och när det behövs?
Hur kan tekniken hjälpa oss att använda så lite energi till belysning som möjligt?
Varför och hur ska vi tänka för att få produkternas hela livslängd med i beräkningarna? 


Lektion 7: Enheter, begrepp och teknik

Här summerar vi viktiga enheter och begrepp som används vid belysningsplanering.
Vad betyder färgåtergivning, hur beräknar vi bländning och beskriver vi ljusets
livslängd på ett korrekt sätt?

Branschguider & checklistor


CIE-publikationer


CIE (Commisson Internationale de l´Eclairage) är den internationella belysningskommissionen som har givit ut en lång rad rapporter och standarder.

CIE-PUBLIKATIONER
Du kan beställa CIE-publikationer direkt från CIE eller genom att kontakta Ljuskultur, e-post: info@ljuskultur.se eller telefon: 08-56636700

CIE Lighting Vocabulary innehåller närmare 1 500 ord och begrepp inom belysningsområdet. Syftet med skriften är att de som talar och skriver om ljus ska kunna använda samma begrepp och ord.

Svenska översättningar

En svensk arbetsgrupp, under ledning av Hans Allan Löfberg, har arbetat fram svenska översättningar på ett stort antal ord och begrepp inom ljus och belysning. Översättningarna är från 2010.

Ljus & Rum som PDF-filer


PDF-filer av kapitlen i Ljus & Rum (OBS! Ej tabellverket)

Här kan du ladda ner de flesta kapitlen av Ljus & Rum, utgåva 4 (2022) som pdf-filer.

Tabellverken med rekommenderade luxvärden finns inte med då vi inte äger rätten
att publicera dem digitalt. Dessa finns endast i den fysiska boken som du kan köpa här.

Kalendarium

Webbinarier

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här